Oferta pracy

Specjalista ds. Kadr i Płac

Spedimex Sp. z o.o.O firmie

 • Stryków, łódzkie

 • Ogłoszenie wygasło miesiąc temu
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista (Mid / Regular)

Jesteśmy dynamicznie rozwijającym się operatorem logistycznym, działającym na terenie Polski i Europy. Firma specjalizuje się w kompleksowych rozwiązaniach logistycznych w zakresie usług magazynowania, dystrybucji, agencji celnej, uzupełnionych o dedykowane rozwiązania branżowe. Od 1993 roku realizujemy projekty logistyki kontraktowej. W 2011 roku firma została wyróżniona za największy wzrost pozycji rynkowej, w 2012 roku za konsekwentne umacnianie pozycji rynkowej, a w 2014 zyskała zaszczytny tytuł Solidnego Pracodawcy Dekady.  W roku 2017 otrzymała zaszczytny tytuł Pracodawcy 2016 roku, w roku 2018 otrzymała tytuł Laureata w konkursie Pracodawcy roku 2017

W związku z dynamicznym rozwojem, zapraszamy do składania aplikacji na stanowisko:

Specjalista ds. Kadr i PłacNumer ref.: DZZL/CNTR

Do obowiązków osoby zatrudnionej na powyższym stanowisku należeć będzie:

 • kompleksowa obsługa kadrowo – płacowa pracowników Spółki: sporządzanie dokumentacji związanej z nawiązywaniem, przebiegiem i rozwiązywaniem stosunku pracy
 • naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac
 • prawidłowe i terminowe sporządzanie miesięcznych i rocznej deklaracji dla PFRON
 • prawidłowe i terminowe sporządzanie deklaracji do Urzędu Skarbowego:PIT-11, PIT–4R, PIT 8AR
 • prawidłowe i terminowe rozliczanie podatku od osób fizycznych
 • zgłaszanie i wyrejestrowywanie pracowników z ZUS, sporządzanie dokumentu IWA, Z-3,Rp-7, PUE
 • sporządzanie dokumentacji zgłoszeniowej i rozliczeniowej z ZUS w tym obsługa Płatnika
 • prawidłowe i terminowe sporządzenie miesięcznych deklaracji rozliczeniowych do ZUS
 • sporządzanie i współudział w sporządzaniu korekt dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych ZUS
 • prawidłowe i terminowe sporządzanie i przekazywanie sprawozdań w zakresie zatrudnienia dla GUS
 • prawidłowe i terminowe rozliczanie PPK
 • prawidłowe i terminowe rozliczanie ubezpieczenia grupowego pracowników
 • bieżące monitorowanie zmian w przepisach prawa pracy i ubezpieczeń
 • kontrola czasu pracy pracowników Spółki
 • obsługa oraz serwisowanie systemu do rejestracji i rozliczania czasu pracy pracowników Spółki
 • sporządzanie analiz dotyczących zatrudnienia, wynagrodzeń na potrzeby Zarządu, działu personalnego, księgowości, kadry kierowniczej, działu kontrolingu
 • prace archiwalne

Od kandydata oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego
 • doświadczenia na wskazanym stanowisku min. 3 lata – warunek konieczny
 • bardzo dobrej znajomości przepisów prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz przepisów podatkowych
 • wiedzy dotyczącej czasu pracy oraz jego rozliczania
 • mile widziane doświadczenie w obsłudze programu kadrowo – płacowego Xpertis
 • dobrej organizacji pracy własnej
 • komunikatywności  
 • pogodnego usposobienia   

Osobie, która zajmie powyższe stanowisko oferujemy:

 • chcesz twardo stąpać po ziemi i czuć się bezpiecznie? – my Ci gwarantujemy stabilne zatrudnienie i umowę o pracę na pełen etat
 • sponsorowany pakiet medyczny z dostępem do lekarzy opieki podstawowej i specjalistycznej
 • możliwość przystąpienia do dodatkowego ubezpieczenia oraz pakietu sportowego na preferencyjnych warunkach
 • wsparcie w procesie adaptacji zawodowej – na nas możesz liczyć!
 • miłą atmosferę pracy w sympatycznym zespole!

Obowiązek informacyjny z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (tekst w języku polskim:  Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, Nr 4.5.2016) (RODO), informujemy iż:

 1. administratorem Pana/Pani* danych osobowych jest SPEDIMEX SP.Z O.O z siedzibą w Sosnowcu 15a, 95-010 Stryków.

Dane kontaktowe: SPEDIMEX SP.O.O z siedzibą w Sosnowcu 15a, 95-010 Stryków,  email: [email protected]

 1. Pana/Pani* dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia rekrutacji.
 2. podstawę przetwarzania Pana/Pani* danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. c) oraz f) RODO – wskazane przepisy pozwalają administratorowi danych na przetwarzanie ich na podstawie zgody udzielonej przez podmiot, którego dane dotyczą, oraz na przetwarzanie danych z uwagi na uzasadniony interes administratora.
 3. Pana/Pani* dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom tj.: partnerom świadczącym usługi techniczne, przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, firmom świadczącym usługi hostingowe, firmom archiwizującym dokumenty, operatorom pocztowym, firmom drukującym korespondencję lub obsługującym korespondencję**.
 4. administrator danych nie ma zamiaru przekazywać Pana/Pani* danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, w tym również do takich w stosunku do których Komisja Europejska stwierdziła odpowiedni stopień ochrony.
 5. okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: do zakończenia procesu rekrutacji na dane stanowisko i upływu czasu niezbędnego do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących, wypełnienia obowiązku prawnego administratora danych, w sytuacji gdy Pan/Pani* wyraził/a zgodę na przetwarzanie danych także dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacyjnych – do czasu wycofania zgody lub upływu 5 lat od jej udzielenia.
 6. przysługuje Panu/Pani* prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych Pana/Pani* dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 7. przysługuje Pani/Panu* prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.
 8. podanie przez Panią/Pana* danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu podjęcia działań związanych z rekrutacją do pracy w przedsiębiorstwie administratora danych. W przypadku niepodania danych prowadzenie rekrutacji nie będzie możliwe.
 9. Pana/Pani* dane osobowe nie są profilowane.

Cieszymy się, że nasze ogłoszenie przykuło Twoją uwagę. Jeśli szukasz pracy w branży, która intensywnie się rozwija, spełniasz wymogi na danym stanowisku a nasza oferta spełnia Twoje oczekiwania– aplikuj do nas i wybierz trasę do kariery!

Ogłoszenie archiwalne