Specjalista ds. kadr i płac w Biurze Obsługi Pracowników

 • Płock, mazowieckie
 • Płock, Polska pokaż mapę
 • Specjalista
 • Pełny etat
 • 14.08.2019
 • Ważna jeszcze 26 dni (do 13.09.2019)

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top

   

  ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych to Spółka należąca do Grupy Kapitałowej ORLEN. Firma świadczy usługi rachunkowo-księgowe, kadrowo-płacowe i inwentaryzacyjne na rzecz Spółek Grupy Kapitałowej ORLEN. Spółka funkcjonuje zgodnie z systemami zarządzania i Certyfikatem ISO 9001:2015 oraz PN-N 18001:2004.

  Aktualnie poszukujemy osoby na stanowisko:

  Specjalista ds. kadr i płac
  w Biurze Obsługi Pracowników

  Numer ref.: 2140414344/2019
  Miejsce pracy: Płock

  Ważne do: 15.09.2019

  Na tym stanowisku możesz rozwijać zawodową karierę będąc odpowiedzialnym za:

  • administrowanie dokumentacją kadrową (m.in. prowadzenie akt osobowych, tworzenie dokumentacji związanej z nawiązywaniem, zmianą warunków zatrudnienia oraz rozwiązywaniem stosunku pracy)
  • ustalanie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym
  • ustalanie uprawnień do nagród jubileuszowych
  • naliczanie wynagrodzeń dla pracowników i zleceniobiorców
  • dokonywanie potrąceń z wynagrodzeń
  • wprowadzanie i analizowanie danych w systemie płacowym
  • przygotowywanie raportów i zestawień

  Pracując u nas możesz liczyć na:

  • zatrudnienie w stabilnej i prężnie rozwijającej się firmie
  • atrakcyjne wynagrodzenie, system premii i nagród
  • bogaty pakiet benefitów: opieka medyczna, badania profilaktyczne, ubezpieczenie na życie, pracowniczy program emerytalny, karty sportowe, dofinansowanie do urlopu oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, karty zniżkowe na paliwo, Program Pracodawca Przyjazny Rodzinie i inne
  • możliwość rozwoju poprzez udział w różnych formach szkoleń oraz zaangażowanie w wewnętrzne projekty


  Jeśli spełniasz poniższe wymagania:

  • minimum 1 rok doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku
  • wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: Ekonomia, Finanse, Prawo, Administracja, Zarządzanie lub pokrewne)
  • znajomość zagadnień Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, przepisów prawa pracy
  • doświadczenie w naliczaniu wynagrodzeń oraz świadczeń z ubezpieczenia społecznego
  • znajomość obsługi programu PŁATNIK
  • dobra znajomość pakietu MS Office – w szczególności Excel
  • mile widziana znajomość obsługi SAP HR
  • dobra organizacja pracy
  • umiejętność pracy w zespole
  • zdolność szybkiego uczenia się i radzenia sobie w sytuacjach stresowych

  Zgłoszenie powinno zawierać:

  • życiorys zawodowy (CV)
  • zgodę na przetwarzanie danych osobowych *

  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku "Aplikuj".

  wpisując w temacie wiadomości : Specjalista 2140414344/2019 

  *  KLAUZULA INFORMACYJNA

  Mając na względzie dbałość o właściwe dysponowania Pana/Pani danymi osobowymi oraz mając na uwadze rozpoczęcie obowiązywania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) a w szczególności art. 13 RODO, uprzejmie informujemy co następuje.

  Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o., ul. Łukasiewicza 39, 09-400 Płock.

  Z Administratorem danych można się skontaktować:
  • listownie na adres: ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o., ul. Łukasiewicza 39, 09-400 Płock; 
  • przez e-mail: [email protected]
  Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym  można się kontaktować w następujący sposób:
  • listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych, ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o., ul. Łukasiewicza 39, 09-400 Płock;
  • przez e-mail: [email protected]
  1.Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu Pani/Pana uczestnictwa w realizowanych w ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o. w procesie rekrutacyjnym (praca, staże i praktyki) oraz w celu oceny Pana/Pani kwalifikacji zawodowych, aby wybrać odpowiednią osobę na dane stanowisko.
  2.Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest:

  • Przepis prawa (art. 221 § 1 kodeksu pracy) i przetwarzanie potrzebne do zawarcia umowy o pracę – w zakresie następujących danych: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia;
  • Pana/Pani zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV, liście motywacyjnym, formularzu rekrutacyjnym, jeżeli przekazuje Pan/Pani dane inne niż: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia;
  • Pana/Pani zgoda na przetwarzanie danych osobowych uzyskanych podczas badania potencjału zawodowego (jeśli będzie realizowane w toku rekrutacji);
  • Pana/Pani zgoda na przetwarzanie danych do prowadzonych w przyszłości procesów rekrutacyjnych;
  • Uzasadniony interes – w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej. ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o. ma uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić Pana/Pani umiejętności i zdolności – jest to potrzebne do oceny, czy Pan/Pani jest odpowiednią osobą na stanowisko, którego dotyczy rekrutacja

  3.Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą: nasi dostawy, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych m.in. dostawcy usług IT.
  4.Pana/Panidane osobowe będąprzechowywane 1 rokod daty zakończeniadanego procesu rekrutacyjnego. 
  5.Przysługują Panu/Pani prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
  • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed  jej cofnięciem; zgodę można cofnąć listownie na adres Inspektor Ochrony Danych, ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o., ul. Łukasiewicza 39, 09-400 Płock, przez e-mail: [email protected];
  • prawo dostępu do treści swoich danych;
  • prawo do sprostowania danych osobowych;
  • prawo do usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania;
  • prawo do przenoszenia danych, tj. prawo otrzymania od ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o. danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pan/Pani przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o. przesłał dane do innego administratora. Jednakże ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o. zrobi to, tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych przetwarzanych na podstawie umowy z Panem/Panią lub na podstawie Pana/Pani zgody;
  • prawo wniesienia sprzeciwu - w przypadkach, kiedy ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o. przetwarza Pana/Pani dane osobowe na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu, sprzeciw można wyrazić ze względu na szczególną sytuację listownie na adres Inspektor Ochrony Danych, ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o., ul. Łukasiewicza 39, 09-400 Płock, przez e-mail: [email protected]
  6.Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy RODO.
  7.Konieczność podania przez Pana/Panią danych osobowych wynika z  221 § 1 kodeksu pracy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestniczenia w realizowanych w ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o., ul. Łukasiewicza 39, 09-400 Płock procesach rekrutacyjnych (praca, staże, praktyki). Podanie danych osobowych w zakresie szerszym niż to wynika z 221 § 1 kodeksu pracy jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do pełnej weryfikacji Pana/Pani profilu zawodowego w odniesieniu do oczekiwań zdefiniowanych w ogłoszeniu rekrutacyjnym.
   
  ** ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

  Kandydatów prosimy o uwzględnienie w dokumentach aplikacyjnych poniższych zapisów:  
   
  Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych, przez ORLEN Centrum Usług      Korporacyjnych Sp. z o.o., w celu realizacji procesu rekrutacyjnego.

  Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych, przez ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o., w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych.
  (* niepotrzebne skreślić)
  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.