Ta oferta pracy jest nieaktualna od 222 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Specjalista ds. Kadr i Płac

 • Warszawa, mazowieckie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 13.07.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Mac Auditor Spółka z o.o.

  Firma Mac Auditor Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie poszukuje pracownika do Działu Outsourcingu Usług Kadrowo-Płacowych. Praca będzie świadczona w siedzibie firmy lub w siedzibie klienta.

  Specjalista ds. Kadr i Płac

  Miejsce pracy: Warszawa
  Numer referencyjny: DOUKP/07/2018

  Opis stanowiska:

  • zatrudniony specjalista będzie samodzielnie prowadzić sprawy kadrowo-płacowe lub tylko płacowe od kilku do kilkunastu klientów w siedzibie w biurze rachunkowego lub w siedzibie klienta,
  • oferujemy zatrudnienie w stabilnej i szanowanej firmie, od 23 lat na rynku.

  Oczekujemy:

  • znajomości prawa pracy i przepisów okołokodeksowych,
  • doświadczenia  minimum 3 lata w prowadzeniu spraw kadrowych i naliczaniu wynagrodzeń,
  • praktycznej znajomości przygotowywania deklaracji ZUS,
  • dobrej znajomość języka angielskiego (codzienny kontakt z pracownikami i klientami angielskojęzycznymi),
  • umiejętności pracy w zespole,
  • zdolności organizacyjnych,

  Dodatkowe oczekiwania:

  • znajomość programu Optima Kadry i Płace lub innego programu kadrowo-płacowego,
  • praktyczna znajomość MS Excel,
  • doświadczenie w biurze rachunkowym lub firmie świadczącej usługi outsourcingowe,
  • umiejętność pracy z wieloma zadaniami naraz,

  Oferujemy:

  • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub w innej preferowanej formie,
  • merytoryczne wsparcie przełożonego i innych pracowników działu,
  • wynagrodzenie adekwatne do wiedzy, doświadczenia i umiejętności,
  • możliwość rozwoju i awansu,
  • osobom z mniejszym doświadczeniem stanowisko asystenta lub młodszego specjalisty

  Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi Kandydatami.


  Administratorem danych osobowych jest Mac Auditor Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Obrzeżnej 5 (dalej: „administrator”).
  Dane kontaktowe:
  – administratora: T: (22) 3291266, E: [email protected], 
  – Inspektora Ochrony Danych: T: (22) 3291249.
  Dane osobowe w zakresie wymienionym w art. art. 222 1 kodeksu pracy będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji (podstawa prawna: 221 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c. Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „Rozporządzenie”) w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych.
  A jeżeli wyrazi Pani/Pan na to dobrowolną zgodę zawartą w formularzu aplikacyjnym Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane także:
  1. w zakresie wizerunku (podstawa prawna: 222 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia);
  2. w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji (podstawa prawna: 222 1kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia). 
  Jeżeli wyrazi Pani/Pan którąkolwiek z wyżej wskazanych zgód, przysługiwać będzie Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć drogą elektroniczną poprzez wysłanie e-maila na adres: [email protected] 
  Podanie danych osobowych, o których mowa w lit. a) powyżej jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji.  Podanie danych i wyrażenie zgód, o których mowa w lit. b) oraz c) powyżej jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji (nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata i nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia).  
  Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres 5 lat, a dane przetwarzane w oparciu o zgodę na przyszłe rekrutacje przez okres 3 lat. W razie cofnięcia zgody na przyszłe rekrutacje lub wykorzystanie wizerunku dane te zostaną niezwłocznie usunięte.
  Przewidywane kategorie odbiorców danych: pracownicy działu HR oraz kadra kierownicza decydująca o zatrudnieniu, dostawcy usług służących rekrutacji.
  Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
  Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych albo Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych). Informuję, iż Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany na etapie zawierania umowy w celu weryfikacji prawidłowości podanych danych, niemniej jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.