Oferta pracy

Specjalista ds. kadr i płac

Grupa DEKRA w PolsceO firmie

 • ul. Legnicka 48H, 54-202 Wrocław

  Wrocław, dolnośląskie
 • Ogłoszenie wygasło miesiąc temu
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista (Mid / Regular)

Grupa DEKRA w Polsce to część założonego w 1925 roku, międzynarodowego koncernu DEKRA SE z siedzibą w Stuttgarcie. W Polsce działamy od ponad 20 lat.

Jesteśmy wiodącym dostawcą usług dla biznesu. Zapewniamy bezpieczeństwo we wszystkich branżach, przeprowadzając audyty, oceny, inspekcje i nadzory techniczne oraz ekspertyzy rzeczoznawcze. Badamy wyroby i nadzorujemy inwestycje. Certyfikujemy systemy zarządzania i wspieramy rozwój personelu.

Pracujemy w biurach głównych we Wrocławiu, Warszawie i Krakowie oraz w biurach regionalnych w Gdańsku, Poznaniu i Toruniu.

Dla linii biznesowej Shared Services w DEKRA Certification Sp. z o.o. poszukujemy kandydata na stanowisko:

 

Specjalista ds. kadr i płac

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • obsługę kadrowo-płacową pracowników
 • naliczanie wynagrodzeń
 • ewidencjonowanie i rozliczanie absencji
 • rozliczanie umów cywilnoprawnych
 • sporządzanie deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych do ZUS
 • sporządzanie deklaracji podatkowych związanych z wypłatą wynagrodzeń
 • sporządzanie deklaracji PFRON oraz GUS
 • prowadzenie akt osobowych
 • przygotowywanie dokumentów związanych z zatrudnieniem i zwolnieniem pracowników
 • przygotowywanie dokumentów związanych ze zmianami w trakcie zatrudnienia
 • tworzenie raportów płacowych

WYMAGANIA:

 • doświadczenie na podobnym stanowisku min 3 lata (w tym w naliczaniu płac)
 • znajomość programu Płatnik
 • znajomość  programów kadrowo-płacowych: Enova, SAP lub inne (TETA, Symfonia)
 • doświadczenie w sporządzaniu i analizowaniu raportów kadrowo-płacowych
 • zdolności analityczne
 • znajomość: prawa pracy, PPK, przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz prawa podatkowego z zakresu PIT
 • bardzo dobra znajomość pakietu MSOffice; w tym Excel
 • język angielski min. B2
 • nastawienie na pracę w zespole
 • dokładność, sumienność, samodzielność

Oferujemy możliwość pracy zdalnej.

OFERUJEMY:

 • stabilne zatrudnienie
 • umowa o pracę
 • elastyczny czas pracy
 • prywatną opiekę medyczną
 • możliwość rozwoju zawodowego poprzez szkolenia
 • przyjazna kultura organizacyjna
 • przyjazne środowisko pracy

Jeżeli są Państwo zainteresowani udziałem również w przyszłych rekrutacjach prosimy o dopisanie do CV poniższej klauzuli:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w moich dokumentach aplikacyjnych przez DEKRA Polska sp. z o.o. oraz DEKRA Certification sp. z o.o. dla potrzeb niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych."

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), przedstawiamy Państwu  pełną informację odnośnie przetwarzania Państwa danych osobowych w naszych rekrutacjach:

 1. Współadministratorami Państwa danych osobowych wskazanych w dokumentach aplikacyjnych są DEKRA Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-673, ul. Konstruktorska 12A oraz DEKRA Certification sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu 54-202, ul. Legnicka 48 H (dalej: Współadministratorzy danych).
 2. Współadministratorzy danych uzgodnili, że odpowiadają w takim samym stopniu za wypełnienie obowiązków wynikających z przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w szczególności w odniesieniu do realizacji praw, przysługujących Państwu.
  Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem przez nas Państwa danych można kierować do naszego inspektora ochrony danych osobowych pod adresem: [email protected]    
  Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z nawiązaniem współpracy.
 3. Podanie przez Państwa danych osobowych umieszczonych w dostarczonym liście motywacyjnym, CV, takie jak imiona i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania (adres do korespondencji) oraz informacje  o wykształceniu i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia jest  dobrowolne jednakże niezbędne i konieczne w celu rekrutacji.  Dane te  będą przetwarzane  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b   RODO  oraz   22 (1) § 1  Kodeksu pracy.
 4. Podanie przez Państwa pozostałych danych między innymi takich jak adres e-mailowy, numer telefonu kontaktowego, czy zdjęcie umieszczone na CV (wizerunek)  jest dobrowolne a ich przetwarzanie odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, co oznacza, że dane będą przetwarzane w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy.
 5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celu ochrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z rekrutacją, z uwagi na uzasadniony interes Współadministratorów danych. Odbiorcą Państwa danych osobowych będzie podmiot świadczący na rzecz Współadministratorów danych usługi związane z procesem rekrutacyjnym oraz upoważnieni pracownicy/współpracownicy Współadministratorów danych, przeprowadzający proces rekrutacji oraz firmy z którymi Współadministratorzy mają zawarte umowy powierzenia danych np. firmy informatyczne. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania rekrutacji oraz przez okres dochodzenia ewentualnych roszczeń, jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy, licząc od wpłynięcia podania.
 6. Za Państwa zgodą przekazane dane będą przechowywane dla celów dalszych rekrutacji, a także z uwagi na uzasadniony interes Współadministratorów danych, w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń przez okres nie dłuższy niż 36 miesięcy, licząc od wpłynięcia podania.
  W zakresie i na zasadach wskazanych w RODO posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie.
 7. Państwa ewentualna zgoda dotycząca udziału w przyszłych rekrutacjach jest dobrowolna, mogą ją Państwo cofnąć w każdym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed cofnięciem zgody.
 8. W celu cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych bądź zgłoszenia żądania usunięcia danych pozyskanych w toku rekrutacji należy zwracać się kierując wiadomość na e-mail: [email protected] .
 9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy.
 10. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, tj. poza EOG. .
 11. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w taki sposób, że w wyniku zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na Państwa sytuację.
 12. Państwa dane nie będą profilowane.

Niezależnie od powyższego informujemy, iż Współadministratorzy danych  zastrzegają sobie prawo do kontaktu z wybranymi osobami spełniającymi kryteria określone w ogłoszeniu.

 

Dla linii biznesowej Shared Services w DEKRA Certification Sp. z o.o. poszukujemy kandydata na stanowisko:

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy