Oferta pracy

Jednocześnie informujemy, że:
 • Administratorem danych osobowych jest spółka Invent Sp. z o.o., ul. Gajowicka 195, 53-150 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000314408, NIP 1010003124, ogłaszająca rekrutację.
 • Dane kontaktowe z przedstawicielem Administratora w sprawie przetwarzania danych: [email protected]
 • Dane osobowe zbierane są dla potrzeb obecnej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Ciebie wyraźnej i dobrowolnej zgody również na potrzeby przyszłych rekrutacji.
 • Dane będą przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, która może być w każdej chwili cofnięta.
 • Dane będą przetwarzane do czasu zakończenia obecnej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia osobnej zgody na udział w przyszłych rekrutacjach dane będą przetwarzane do cofnięcia zgody nie dłużej niż przez okres 24 miesięcy.
 • Przysługuje Ci prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.
 • Posiadasz prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 • Odbiorcami danych są: pomioty przetwarzające dane na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w tym dostawcy usług i klienci Administratora.
 • Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia rekrutacji. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i wymaga Twojej wyraźnej zgody.
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Specjalista ds. kadr i płac

INVENTO firmie

 • Wrocław, dolnośląskie

 • Ważna jeszcze 7 dni
  do: 13 maj 2021
 • Umowa o pracę, Umowa zlecenie, Kontrakt B2B
 • Pełny etat
 • Specjalista (Mid / Regular)
Grafika górna

INVENT jest wiodącą firmą świadczącą usługi inwentaryzacyjne na terenie wielu państw w Europie, stale zwiększającą zasięg swoich usług. Przez ponad 12 lat działalności staliśmy się jedną z najbardziej rozpoznawalnych firm w branży.      

W chwili obecnej poszukujemy Kandydatów na stanowisko:

Specjalista ds. kadr i płac
Miejsce pracy: Wrocław

Do zadań zatrudnionej osoby będzie należało min.

 • Sporządzaniem i prowadzeniem dokumentacji płacowej dla pracowników obsługiwanych klientów
 • Rozliczaniem wynagrodzeń i świadczeń oraz przygotowywaniem list płac dla pracowników i zleceniobiorców
 • Prowadzeniem płacowej bazy danych osób zatrudnionych oraz bieżąca ich aktualizacja
 • Sporządzaniem deklaracji PIT, PFRON, ZUS
 • Obsługą systemu kadrowo-płacowego oraz programu Płatnik
 • Przygotowywaniem różnego rodzaju raportów oraz zestawień płacowych
 • Współpracą z instytucjami podatkowymi i ubezpieczeniowymi
 • Przygotowywanie sprawozdań do GUS
 • Przygotowywanie przelewów list płac za pośrednictwem systemu księgowego Optima

Nasze oczekiwania

 • Wykształcenia wyższego
 • Wysoka kultura osobista
 • Doświadczenia na podobnym stanowisku – min. 3 lata
 • Praktycznej znajomości zagadnień z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, oraz ustaw podatkowych
 • Znajomości programów kadrowo-płacowych i księgowych Optima
 • Znajomości programu Płatnik

Co oferujemy

 • Elastyczny czas pracy i przyjazne środowisko pracy
 • Komfortowe warunki pracy
 • Możliwość pracy zdalnej
 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub innego stosunku prawnego
 • Prywatną opiekę medyczną LUXMED
 • Solidne wsparcie w realizacji własnych celów zawodowych
 • Możliwość zdobycia doświadczenia w międzynarodowej firmie
 • Możliwość rozwoju
Czekamy na Ciebie!

Wyślij CV za pomocą przycisku Aplikuj.
 1. Dane administratora
Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Invent Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-150), ul. Gajowicka 195, KRS 0000314408, NIP 1010003124 (“Pracodawca”, “administrator danych”), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
 1. Zachowanie danych dla celów przyszłej rekrutacji
Jeżeli chcesz, abyśmy zachowali Twoje CV w naszej bazie, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez Invent Sp. z o.o. danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji”. W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami mailowo.
 1. Cele i podstawy prawne przetwarzania
Twoje dane osobowe przetwarzamy w następujących celach:
 • przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego oraz ocena Twoich zdolności, kompetencji oraz przydatności do pracy na stanowisku, na które aplikujesz (art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 6 ust. 1 lit a RODO);
 • przechowywanie dokumentacji związanej z Twoją aplikacją o pracę dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych - o ile wyrazisz na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • wypełnienie obowiązków prawnych, które wynikają z przepisów Kodeksu pracy oraz innych przepisów polskiego prawa pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • ustalenie, dochodzenie i obrona przed roszczeniami związanymi z Twoją aplikacją o pracę: w tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi. (art. 6 ust. 1 lit f RODO)
 1. Informacja o obowiązku podania danych lub jego braku
Jeśli aplikujesz na stanowisko, w ramach którego masz zawrzeć z Administratorem umowę o pracę, w zakresie określonym w przepisach Kodeksu pracy (art. 221) lub innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), podanie przez Ciebie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Jeśli aplikujesz na stanowisko, w ramach którego masz zawrzeć z nami umowę cywilnoprawną (np. zlecenie lub umowę współpracy w ramach prowadzonej przez Ciebie działalności gospodarczej - tzw. umowę B2B), podanie przez Ciebie danych nie jest wymogiem ustawowym, ale również jest niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.
 1. Twoje prawa
Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody, masz prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie.  Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 1. Okres przetwarzania danych
Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres konieczny dla zakończenia procesu rekrutacji (do roku), a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres pięciu lat. Ponadto Twoje dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres sześciu lat.
 1. Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe możemy przekazać dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT takich jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych. Twoje dane osobowe przekażemy również do podmiotów współpracujących z nami w zakresie obsługi procesów biznesowych (księgowość, kadry, support IT). Współpracujemy także z innymi podmiotami gospodarczymi i w przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody możemy przekazać Twoje dane wraz z CV innemu podmiotowi, który również poszukuje kandydata do pracy na to samo lub zbliżone stanowisko.
 1. Przekazywanie danych poza EOG
Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 1. Inspektor ochrony danych
Wyznaczyliśmy Damiana Klimasa na Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem e-mail: [email protected] oraz korespondencyjnym na adres naszej siedziby.
 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Nie wykorzystujemy żadnych informacji przekazanych przez Ciebie do celów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

INVENT jest wiodącą firmą świadczącą usługi inwentaryzacyjne na terenie wielu państw w Europie, stale zwiększającą zasięg swoich usług. Przez ponad 12 lat działalności staliśmy się jedną z najbardziej rozpoznawalnych firm w branży.      

W chwili obecnej poszukujemy Kandydatów na stanowisko:

Specjalista ds. kadr i płac

Do zadań zatrudnionej osoby będzie należało min.

 • Sporządzaniem i prowadzeniem dokumentacji płacowej dla pracowników obsługiwanych klientów
 • Rozliczaniem wynagrodzeń i świadczeń oraz przygotowywaniem list płac dla pracowników i zleceniobiorców
 • Prowadzeniem płacowej bazy danych osób zatrudnionych oraz bieżąca ich aktualizacja
 • Sporządzaniem deklaracji PIT, PFRON, ZUS
 • Obsługą systemu kadrowo-płacowego oraz programu Płatnik
 • Przygotowywaniem różnego rodzaju raportów oraz zestawień płacowych
 • Współpracą z instytucjami podatkowymi i ubezpieczeniowymi
 • Przygotowywanie sprawozdań do GUS
 • Przygotowywanie przelewów list płac za pośrednictwem systemu księgowego Optima

Nasze oczekiwania

 • Wykształcenia wyższego
 • Wysoka kultura osobista
 • Doświadczenia na podobnym stanowisku – min. 3 lata
 • Praktycznej znajomości zagadnień z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, oraz ustaw podatkowych
 • Znajomości programów kadrowo-płacowych i księgowych Optima
 • Znajomości programu Płatnik

Co oferujemy

 • Elastyczny czas pracy i przyjazne środowisko pracy
 • Komfortowe warunki pracy
 • Możliwość pracy zdalnej
 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub innego stosunku prawnego
 • Prywatną opiekę medyczną LUXMED
 • Solidne wsparcie w realizacji własnych celów zawodowych
 • Możliwość zdobycia doświadczenia w międzynarodowej firmie
 • Możliwość rozwoju
Czekamy na Ciebie!

Wyślij CV za pomocą przycisku Aplikuj.
 1. Dane administratora
Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Invent Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-150), ul. Gajowicka 195, KRS 0000314408, NIP 1010003124 (“Pracodawca”, “administrator danych”), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
 1. Zachowanie danych dla celów przyszłej rekrutacji
Jeżeli chcesz, abyśmy zachowali Twoje CV w naszej bazie, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez Invent Sp. z o.o. danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji”. W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami mailowo.
 1. Cele i podstawy prawne przetwarzania
Twoje dane osobowe przetwarzamy w następujących celach:
 • przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego oraz ocena Twoich zdolności, kompetencji oraz przydatności do pracy na stanowisku, na które aplikujesz (art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 6 ust. 1 lit a RODO);
 • przechowywanie dokumentacji związanej z Twoją aplikacją o pracę dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych - o ile wyrazisz na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • wypełnienie obowiązków prawnych, które wynikają z przepisów Kodeksu pracy oraz innych przepisów polskiego prawa pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • ustalenie, dochodzenie i obrona przed roszczeniami związanymi z Twoją aplikacją o pracę: w tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi. (art. 6 ust. 1 lit f RODO)
 1. Informacja o obowiązku podania danych lub jego braku
Jeśli aplikujesz na stanowisko, w ramach którego masz zawrzeć z Administratorem umowę o pracę, w zakresie określonym w przepisach Kodeksu pracy (art. 221) lub innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), podanie przez Ciebie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Jeśli aplikujesz na stanowisko, w ramach którego masz zawrzeć z nami umowę cywilnoprawną (np. zlecenie lub umowę współpracy w ramach prowadzonej przez Ciebie działalności gospodarczej - tzw. umowę B2B), podanie przez Ciebie danych nie jest wymogiem ustawowym, ale również jest niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.
 1. Twoje prawa
Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody, masz prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie.  Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 1. Okres przetwarzania danych
Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres konieczny dla zakończenia procesu rekrutacji (do roku), a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres pięciu lat. Ponadto Twoje dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres sześciu lat.
 1. Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe możemy przekazać dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT takich jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych. Twoje dane osobowe przekażemy również do podmiotów współpracujących z nami w zakresie obsługi procesów biznesowych (księgowość, kadry, support IT). Współpracujemy także z innymi podmiotami gospodarczymi i w przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody możemy przekazać Twoje dane wraz z CV innemu podmiotowi, który również poszukuje kandydata do pracy na to samo lub zbliżone stanowisko.
 1. Przekazywanie danych poza EOG
Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 1. Inspektor ochrony danych
Wyznaczyliśmy Damiana Klimasa na Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem e-mail: [email protected] oraz korespondencyjnym na adres naszej siedziby.
 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Nie wykorzystujemy żadnych informacji przekazanych przez Ciebie do celów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Ogłoszenie archiwalne