Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Specjalista ds. kadr i płac

OŚRODEK KULTURY I SZTUKI WE WROCŁAWIU

OŚRODEK KULTURY I SZTUKI WE WROCŁAWIU

Rynek Ratusz 24

Stare Miasto

Wrocław

Twój zakres obowiązków

 • określenie perspektywicznych i bieżących potrzeb kadrowych;

 • prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowej zgodnie z obowiązującymi przepisami (prowadzenie akt osobowych, sporządzanie umów o pracę, aneksów, porozumień, wypowiedzeń oraz ustalanie uprawnień emerytalno-rentowych);

 • prowadzenie ewidencji i rozliczanie czasu pracy (urlopy, zasiłki, nadgodziny);

 • sporządzanie planów urlopowych;

 • planowanie budżetu wynagrodzeń oraz prowadzenie gospodarki finansowej, sporządzanie raportów oraz analiz w zakresie kadr i płac;

 • prowadzenie kasy Instytucji (wypłaty i wpłaty pieniężne);

 • ewidencja i rozliczanie delegacji pracowników;

 • sporządzanie deklaracji do ZUS (w zakresie zgłoszeń/wyrejestrowań);

 • nadzór nad badaniami lekarskimi pracowników;

 • współpraca z firma świadczącą usługi BHP- w zakresie szkoleń BHP dla pracowników, dokumentacji związanej z wypadkami przy pracy, etc.;

 • wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu;

 • nadzór, prowadzenie i rozliczanie PPK;

 • udzielanie pracownikom informacji z zakresu prawa pracy;

 • sporządzanie sprawozdań, analiz i informacji do składania których zobowiązana jest Instytucja, w tym sprawozdania GUS;

 • kontakt i współpraca z instytucjami zewnętrznymi (m.in. ZUS, US, GUS, komornicy i innymi uprawnionymi);

 • nadzór nad pracą Archiwum;

 • prowadzenie ewidencji/rejestru praw autorskich;

 • realizacja bieżących zadań wyznaczonych przez Dyrektora,

Nasze wymagania

 • wykształcenie wyższe;

 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku minimum 2 lata;

 • bardzo dobra, praktyczna znajomość przepisów prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, podatku dochodowego od osób fizycznych, PPK;

 • praktyczna znajomość zagadnień dotyczących rozliczania czasu pracy;

 • znajomość programu Płatnik;

 • biegła obsługa pakietu MS Office;

 • wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne;

 • bardzo dobra organizacja pracy własnej, umiejętność ustalania priorytetów;

 • odpowiedzialność, rzetelność, dokładność, systematyczność, terminowość;

 • dyskrecja;

 • wysoka kultura osobista;

 • odporność na stres;

 • biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie.

To oferujemy

zatrudnienie w ramach umowy o pracę na pełny etat,

stabilne warunki zatrudnienia w samorządowej instytucji kultury,

możliwość ciągłego podnoszenia kwalifikacji,

pracę w młodym i dynamicznym zespole,

dodatkowe benefity (ubezpieczenie medyczne, pakiet socjalny).

WYMAGANE DOKUMENTY:

- życiorys (CV) i list motywacyjny podpisany własnoręcznie,

- kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

- kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie potwierdzające okres zatrudnienia dla osoby pozostającej w zatrudnieniu,

- świadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać mailowo na adres: [email protected], osobiście w Sekretariacie Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu lub drogą pocztową na adres: Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu, ul. Rynek-Ratusz 24, 50-101 Wrocław w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Specjalista ds. kadr i płac” oraz poprzez portal Pracuj.pl

Pełna informacja o ofercie na stronie https://okiswroclaw.bip.gov.pl/ogloszenia-o-prace/23431_specjalista-ds-kadr-i-plac.html

O nas

Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu (OKiS) jest Instytucją Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego powstałą w 1973 r. Głównymi zadaniami Ośrodka są współtworzenie tożsamości kulturalnej Dolnego Śląska, integracja środowisk twórczych regionu pogranicza oraz promocja sztuki we wszystkich jej aspektach i formach. Poprzez szeroką działalność promocyjną i organizacyjną, OKiS wspiera i wzbogaca krajobraz kulturalny regionu dolnośląskiego, kultywując jego bogatą historię, dziedzictwo i tradycję.

Działalność OKiS skierowana jest do szerokiego, bardzo zróżnicowanego grona odbiorców z całego województwa. Instytucja realizuje szereg działań z zakresu upowszechniania kultury i edukacji artystycznej, promocji twórczości i twórców oraz kultury regionu.

OKiS organizuje rocznie ok. 1000 przedsięwzięć artystyczno-kulturalnych, prowadzi aktywną działalność wystawienniczą, wydawniczą, naukowo-badawczą, dokumentacyjną i reportażową. Jako współproducent wspiera organizatorów innych wydarzeń kulturalnych i artystycznych z regionu oraz współorganizuje wydarzenia kulturalno-społeczne na Dolnym Śląsku i poza regionem.

Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu jest realizatorem cyklicznych, międzynarodowych festiwali sztuki, plenerów artystycznych, warsztatów twórczych, wykładów, a także projektów prezentujących tradycje i działalność Dolnoślązaków. Ośrodek jest również wydawcą publikacji literackich, monografii artystycznych, albumów i katalogów twórców oraz producentem filmów dokumentalnych prezentujących historię, tradycję i kulturę regionu. OKiS współwydaje kultowy miesięcznik społeczno-kulturalny „ODRA” (powstały w 1961 r.)

Siedziba Ośrodka znajduje się w zespole historycznych kamienic (Rynek-Ratusz 24), a prowadzona przez OKiS Galeria FOTO-GEN mieści się w zabytkowym Domu Panien Trzebnickich (plac bp. Nankiera 8).