Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Specjalista ds. Kadr

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

 • Cementowa 8
  Kraków, małopolskie
 • Ogłoszenie wygasło 21 dni temu
 • Rekrutacja zdalna
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Cementowa 8

Kraków

Wieloletnie doświadczenie Instytutu w zakresie B+R oraz wdrożeń przemysłowych pozwoliło stworzyć wyselekcjonowaną ofertę dla biznesu obejmującą zakresem pełen ciąg badawczo-rozwojowy i technologiczny. Łukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych jako jeden z największych Instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz realizuje badania ze wszystkich obszarów związanych z materiałami budowlanymi, szkłem, ceramiką techniczną, medyczną i balistyczną, a także z biomateriałami i ochroną środowiska. Obecnie prace skupiają się również nad zastosowaniem energooszczędnych i niskoemisyjnych technologii w budownictwie modułowym. Instytut z siedzibą w Krakowie od 70 lat specjalizuje się w badaniach naukowych, a dotychczasowe doświadczenie z biegiem lat procentuje postrzeganiem go jako wiarygodnego i rzetelnego partnera biznesowego na rynku krajowym i europejskim. Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych stanowi istotną część polskiego środowiska naukowo-badawczego łączącą osiągnięcia praktyki przemysłowej wraz z wysokim poziomem badań naukowych, który na przestrzeni ostatnich lat znacząco wzrasta.

Specjalista ds. Kadr

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 1. Prowadzenie akt osobowych i ewidencji zatrudnionych pracowników.
 2. Sporządzanie zaświadczeń dotyczących zatrudnienia i wynagrodzenia pracowników.
 3. Prowadzenie ewidencji zwolnień lekarskich.
 4. Przygotowanie planu urlopów wypoczynkowych.
 5. Prowadzenie ewidencji czasu pracy, karty ewidencji czasu pracy.
 6. Przygotowanie danych do sprawozdawczości GUS w zakresie zatrudnienia (Z-03, Z-06, Z-05).
 7. Przygotowanie dokumentów związanych z przejściem pracowników na rentę lub emeryturę.
 8. Współdziałanie ze specjalistą d/s BHP i służbą zdrowia w celu przeprowadzania badań lekarskich wstępnych, okresowych i kontrolnych pracowników.
 9. Sporządzanie raportów i zestawień w zależności od wymogów wewnętrznych                                 i zewnętrznych.
 10. Współpraca z bezpośrednim przełożonym w zakresie projektowania i utrzymania systemów motywacji finansowej, ewidencji czasu pracy, planowania zatrudniania.
 11. Archiwizacja dokumentacji pracowniczej.

Wymagania stawiane kandydatowi

 1. Wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: administracja, ekonomia, zarządzanie zasobami ludzkimi i pokrewne.
 2. Praktyczna wiedza z zakresu prawa pracy.
 3. Doświadczenie w obsłudze programów kadrowo-płacowych.
 4. Podstawowa wiedza z zakresu ochrony danych osobowych i informacji niejawnych.
 5. Dobra znajomość pakietu MS Office.
 6. Znajomość obsługi programu Płatnik.
 7. Umiejętność organizacji pracy własnej i pracy w zespole.
 8. Wysokie zdolności komunikacyjne.
 9. Znajomość organizacji w Instytucie i aktów prawnych dotyczących działalności Instytutu Sieci Badawczej Łukasiewicz.
 10. Dyspozycyjność i możliwość częstych delegacji do Oddziałów Instytutu w Gliwicach ul. Toszecka 99 i Opolu ul. Oświęcimska 21.

Wykaz wymaganych dokumentów

 1. Życiorys zawodowy - CV,
 2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów naboru i zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dostępną na stronie: http://icimb.pl/o-instytucie/polityka-prywatnosci/obowiazek-informacyjny o następującej treści:
  "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „ oraz oświadczam, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną dostępną na stronie: www.icimb.pl/o-instytucie/polityka-prywatnosci/obowiazek-informacyjny

 

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie z wykorzystaniem danych kontaktowych, które zostaną podane przez kandydata w dokumentach aplikacyjnych. Kandydaci wybrani do rozmów rekrutacyjnych zobowiązani są do dostarczenia, najpóźniej w terminie wyznaczonej rozmowy rekrutacyjnej następujących dokumentów:

 1. Kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie.
 2. Kopie dokumentów poświadczające doświadczenie. 
 3. Kopie świadectw pracy lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia (jeżeli dotyczy).

Warunki pracy

 1. Miejsce pracy: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Dział HR - Kraków ul. Cementowa 8, z delegacją do Oddziałów Instytutu w Gliwicach ul. Toszecka 99 i Opolu ul. Oświęcimska 21
 2. Wymiar czasu pracy: 1,0 etatu.
 3. Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres próbny 3 miesiące (z możliwością dalszego zatrudnienia).
 4. Wynagrodzenie zgodnie z Regulaminem Wynagradzania Pracowników Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych.

Ogłoszenie archiwalne