Żabka Polska Sp. z o.o.

Specjalista ds. Kadr

Żabka Polska Sp. z o.o. O firmie

 • Tyniec Mały (pow. wrocławski), dolnośląskie

 • Ważna jeszcze 12 dni
  do: 13 cze 2020
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista (Mid / Regular)
Specjalista ds. Kadr
Praca w nowo powstającym Centrum Logistycznym
Miejsce pracy: Tyniec Mały (pow. wrocławski)

Twoje zadania:

 • realizacja działań związanych z prowadzeniem spraw pracowniczych,
 • rozliczanie czasu pracy,
 • dbanie o prawidłowy obieg dokumentów oraz  ich archiwizację,
 • prowadzenie administracji ZFŚS,
 • kontakt z instytucjami zewnętrznymi,
 • realizacja projektów rekrutacyjnych,
 • wyszukiwanie kandydatów zgodnych z poszukiwanym profilem stanowiska,
 • wiedza o naliczaniu wynagrodzeń mile widziana

Oczekujemy od Ciebie:

 • doświadczenia na podobnym stanowisku,
 • praktycznej znajomości prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • znajomość programu SAP HR – mile widziana,
 • doświadczenie w zatrudnianiu obcokrajowców – mile widziane,
 • znajomości pakietu MS Office,
 • dobrej organizacji pracy, odpowiedzialności i ustalania priorytetów,
 • zaangażowania i pro-aktywności w rozwiązywaniu problemów
 • udział w wyjątkowym przedsięwzięciu jakim jest uruchamianie nowego Centrum Logistycznego,
 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę (bez okresu próbnego),
 • atrakcyjny system wynagrodzeń m.in.: premie i dodatki,
 • pakiet benefitów: opieka medyczna, karta sportowa, ubezpieczenie na życie, bony świąteczne, paczki dla dzieci,
 • przyjazną atmosferę pracy,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego m.in.: udział w szkoleniach, rekrutacjach wewnętrznych
Oferujemy:
 • rozwój w convienance
  nr 1 w Europie Środkowo-Wschodniej
 • premie związane
  z realizacją celów wpisanych w strategię firmy
 • stabilne zatrudnienie
  w oparciu o umowę
  o pracę
 • pakiet benefitów: opieka medyczna, karta sportowa, ubezpieczenie na życie
 • elastyczny czas pracy
 • podnoszenie kwalifikacji: zniżki na studia, awanse i rekrutacje wewnętrzne

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Żabka Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Stanisława Matyi 8, 61-586 Poznań. 2. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: [email protected], formularz kontaktowy pod adresem: https://zabka.pl/pl/o-zabce/kontakt, telefonicznie pod numerem: + 48 618 563 700 lub pisemnie na adres siedziby administratora. 3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail: [email protected] lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 4. Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu Pracy tj. : a) imię (imiona) i nazwisko; b) datę urodzenia; c) dane kontaktowe wskazane przez Panią/Pana; d) wykształcenie; e) kwalifikacje zawodowe; f) przebieg dotychczasowego zatrudnienia, przy czym dane wskazane w punkcie 4 d), e), f) Administrator będzie żądał i przetwarzał, gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku. 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: a) prowadzenia procesów rekrutacyjnych, b) prowadzenia bazy danych potencjalnych kandydatów na potrzeby przyszłych rekrutacji. 6. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: a) wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 221 Kodeksu Pracy) – w celu określonym w pkt 5 a), b) Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych – w celu określonym w pkt 5 b). 7. Obowiązek prawny ciążący na administratorze wynika z przepisów Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.) 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: a) Doradcy Personalni/Agencje Pracy, b) Firmy Konsultingowe, c) Dostawcy usług IT, d) Współpracownicy administratora. 9. W zakresie w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie ciążącego na administratorze prawnego obowiązku – Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do wypełnienia prawnego obowiązku ciążącego na administratorze. 10. W zakresie w jakim Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody – dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych. 11. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

opis
Specjalista ds. Kadr
Praca w nowo powstającym Centrum Logistycznym

Twoje zadania:

 • realizacja działań związanych z prowadzeniem spraw pracowniczych,
 • rozliczanie czasu pracy,
 • dbanie o prawidłowy obieg dokumentów oraz  ich archiwizację,
 • prowadzenie administracji ZFŚS,
 • kontakt z instytucjami zewnętrznymi,
 • realizacja projektów rekrutacyjnych,
 • wyszukiwanie kandydatów zgodnych z poszukiwanym profilem stanowiska,
 • wiedza o naliczaniu wynagrodzeń mile widziana

Oczekujemy od Ciebie:

 • doświadczenia na podobnym stanowisku,
 • praktycznej znajomości prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • znajomość programu SAP HR – mile widziana,
 • doświadczenie w zatrudnianiu obcokrajowców – mile widziane,
 • znajomości pakietu MS Office,
 • dobrej organizacji pracy, odpowiedzialności i ustalania priorytetów,
 • zaangażowania i pro-aktywności w rozwiązywaniu problemów
 • udział w wyjątkowym przedsięwzięciu jakim jest uruchamianie nowego Centrum Logistycznego,
 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę (bez okresu próbnego),
 • atrakcyjny system wynagrodzeń m.in.: premie i dodatki,
 • pakiet benefitów: opieka medyczna, karta sportowa, ubezpieczenie na życie, bony świąteczne, paczki dla dzieci,
 • przyjazną atmosferę pracy,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego m.in.: udział w szkoleniach, rekrutacjach wewnętrznych

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Żabka Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Stanisława Matyi 8, 61-586 Poznań. 2. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: [email protected], formularz kontaktowy pod adresem: https://zabka.pl/pl/o-zabce/kontakt, telefonicznie pod numerem: + 48 618 563 700 lub pisemnie na adres siedziby administratora. 3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail: [email protected] lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 4. Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu Pracy tj. : a) imię (imiona) i nazwisko; b) datę urodzenia; c) dane kontaktowe wskazane przez Panią/Pana; d) wykształcenie; e) kwalifikacje zawodowe; f) przebieg dotychczasowego zatrudnienia, przy czym dane wskazane w punkcie 4 d), e), f) Administrator będzie żądał i przetwarzał, gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku. 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: a) prowadzenia procesów rekrutacyjnych, b) prowadzenia bazy danych potencjalnych kandydatów na potrzeby przyszłych rekrutacji. 6. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: a) wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 221 Kodeksu Pracy) – w celu określonym w pkt 5 a), b) Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych – w celu określonym w pkt 5 b). 7. Obowiązek prawny ciążący na administratorze wynika z przepisów Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.) 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: a) Doradcy Personalni/Agencje Pracy, b) Firmy Konsultingowe, c) Dostawcy usług IT, d) Współpracownicy administratora. 9. W zakresie w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie ciążącego na administratorze prawnego obowiązku – Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do wypełnienia prawnego obowiązku ciążącego na administratorze. 10. W zakresie w jakim Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody – dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych. 11. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Ogłoszenie archiwalne