Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Specjalista ds. kadr w Dziale Personalnym

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu

aleja Wincentego Witosa 26

Opole

Twój zakres obowiązków

 • Prowadzenie dokumentacji pracowniczej zgodnie z przepisami prawa,

 • Sporządzanie dokumentacji kadrowej w zakresie zatrudniania oraz rozwiązywania umów o pracę,

 • Aktualizowanie danych odnośnie pracowników w systemie kadrowo-płacowym,

 • Rejestrowanie nieobecności pracowników i prowadzenie analiz,

 • Kontrola dat ważności badań lekarskich pracowników,

 • Współpraca z ZUS, US oraz innymi instytucjami zewnętrznymi,

 • Sporządzanie sprawozdań i raportów kadrowych,

 • Realizowanie zadań w obszarze kadrowym na potrzeby wsparcia innych komórek organizacyjnych.

Nasze wymagania

 • Poszukujemy osoby zaangażowanej, sprawnie adaptującej się do zmian w przepisach prawa pracy oraz struktury wewnętrznej, służącej pomocą personelowi Szpitala oraz chętnie współpracującej z innymi, która spełnia poniższe kryteria:

 • Posiada wykształcenie wyższe: prawnicze/administracyjne/ekonomiczne; mile widziane wykształcenie kierunkowe np. zarządzanie zasobami ludzkimi, kadry i płace,

 • Odznacza się co najmniej 3-letnim doświadczeniem na podobnym stanowisku,

 • Jest skrupulatna, komunikatywna, charakteryzuje się wysokimi umiejętnościami organizacyjnymi i umiejętnościami pracą pod presją czasu,

 • Dba o dotrzymywanie terminów i zobowiązań wynikających z przepisów prawa,

 • Sprawnie obsługuje komputer, w tym pakiet Microsoft Office,

 • Zna przepisy Kodeksu pracy oraz jest gotowa do bieżącego aktualizowania stanu wiedzy,

 • Jest otwarta na zmiany, odnajduje się w dynamicznym środowisku pracy.

 • Dodatkowym atutem będzie znajomość systemu SIMPLE.ERP.

To oferujemy

 • Perspektywę dłuższej współpracy w jednostce o stabilnym położeniu gospodarczofinansowym,

 • Szansę wzbogacenia doświadczeń zawodowych oraz rozwoju kompetencji praktycznych w oparciu o specyfikę miejsca pracy,

 • Szansę na rozwijanie swoich zainteresowań zawodowych,

 • Dofinansowanie do szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje i kompetencje,

 • Pracę w skróconym wymiarze czasu pracy, tj. 7:35, od poniedziałku do piątku,

 • Pracę w szpitalu, który stale rozszerza standardy organizacyjne i jakościowe, których potwierdzeniem są liczne nagrody, certyfikaty ISO, certyfikaty akredytacyjne czy certyfikaty Zintegrowanego Systemu Zarządzania,

 • Dodatkowo, naszym pracownikom zaoferować możemy benefity płacowe:

 • Dodatek do wynagrodzenia za wysługę lat,

 • Premię roczną,

 • Nagrodę jubileuszową,

 • Pakiet socjalny (m.in. „wczasy pod gruszą”, dofinansowania do wypoczynku dla dzieci, zapomogi losowe, pożyczki mieszkaniowe).

Benefity

 • dofinansowanie szkoleń i kursów

 • ubezpieczenie na życie

 • preferencyjne pożyczki

 • parking dla pracowników

 • dodatkowe świadczenia socjalne

 • dofinansowanie wypoczynku

 • dofinansowanie wakacji dzieci

 • stabilność

 • wzbogacenie doświadczenia zawodowego

 • wymiar czasu pracy 7:35

 • bonus świąteczny

 • dodatek stażowy

 • nagrody jubileuszowe

 • wydarzenia integracyjne

 • programy profilaktyki zdrowotnej

 • środowisko uznanych w świecie medyków

 • środowisko ludzi zaangażowanych w procesy

 • certyfikaty ISO, akredytacyjne i inne

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu

Uniwersytecki Szpital Kliniczny (USK) w Opolu rozwija się dynamicznie jako jednostka kliniczna. Rozszerzamy zakres świadczeń medycznych, co daje pole do rozwoju zawodowego w wielu profesjach medycznych i niemedycznych. Na modernizacje i doposażenie w nowoczesny sprzęt w ostatnich latach pozyskaliśmy 150 mln zł., a w bieżącym roku oddajemy do użytku centra badawcze, w których prowadzone będą badania kliniczne. To korzyść dla pacjentów, ale także dla chcących rozwijać się naukowo i poszukujących atrakcyjnego miejsca pracy. USK w Opolu w 2021r. został laureatem m. in. Opolskiej Nagrody Jakości oraz uzyskał certyfikat ministra zdrowia potwierdzający spełnienie standardów akredytacyjnych dla leczenia szpitalnego. Nasz szpital tworzy kadra doceniana za swe osiągnięcia również na arenie międzynarodowej.

Zapraszamy do naszych zespołów! Jesteś zainteresowany/a? Aplikuj!

Przewiń do profilu firmy