Oferta pracy

Specjalista ds. kadr

Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut BadawczyO firmie

Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

Czerniakowska 16

Warszawa

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
poszukuje kandydatki/kandydata na stanowisko
specjalisty ds. kadrNumer ref.: 2020/10/NK

GŁÓWNE ZADANIA:

 • tworzenie i prowadzenie dokumentacji pracowniczej związanej z nawiązywaniem, trwaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • prowadzenie akt osobowych i archiwizacja dokumentacji pracowniczej po ustaniu zatrudnienia
 • rozliczanie i ewidencja czasu pracy (w zakresie urlopów i zwolnień lekarskich pracowników)
 • sporządzanie dokumentacji zgłoszeniowej ZUS oraz ewentualną ich korektę
 • prowadzenie spraw związanych ze szkoleniami i rozwojem zawodowym pracowników
 • terminowe kierowanie pracowników na badania lekarskie (wstępne, kontrolne, okresowe) oraz szkolenia BHP
 • sporządzanie sprawozdań do GUS
 • prowadzenie spraw związanych ZFŚS
 • obsługa benefitów pracowniczych i PPK
 • monitorowanie zmian w przepisach KP i ustaw okołokodeksowych

OCZEKIWANIA:

 • wykształcenie wyższe (socjologia/zarządzanie zasobami ludzkimi/prawo)
 • minimum 5-letnie doświadczenie w pracy związanej z obsługą administracji personalnej pracowników, w tym przynajmniej 3 lata w instytucie badawczym
 • praktyczna znajomość przepisów ustawy o instytutach badawczych oraz ustawy o szkolnictwie wyższym
 • bardzo dobra znajomości aktualnych przepisów z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz zagadnień dotyczących rozliczania czasu pracy
 • obsługa systemu kadrowo – płacowego SIMPLE.ERP oraz programu Płatnik
 • bardzo dobra znajomość MS Office (Excel, Word)
 • znajomość języka angielskiego (co najmniej poziom B2)
 • myślenie analityczne oraz dbałość o szczegóły
 • samodzielność oraz orientacja na realizację wyznaczonych celów
 • odporność na stres oraz umiejętność pracy pod presją czasu
 • wysoka kultura osobista i dyskrecja

MILE WIDZIANE:

 • doświadczenie w obszarze związanym z pracą w jednostce naukowej lub uczelni wyższej
 • znajomość Systemu Informacji o Nauce POL-on
 • umiejętność korzystania z systemu informacji prawnej LEX

OFERUJEMY:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę
 • możliwość korzystania ze szkoleń specjalistycznych
 • dofinansowanie dojazdów do pracy
 • dofinansowanie kosztów wypoczynku
 • pakiet medyczny, pakiet sportowy Multisport

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji bieżącej (a)
 2. potwierdzenie zapoznania się z otrzymaną pisemną informacją zgodną z art. 13 RODO
 3. informacje, o których mowa w art. 22(1) § 1 Kodeksu pracy, tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia
 4. dokumenty wymienione w pkt. 1-3 muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem
Dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Instytutu, drogą elektroniczną
lub przesłać w zamkniętej kopercie na adres:
 
Centralny Instytut Ochrony Pracy – PIB
Dział Spraw Pracowniczych
 ul. Czerniakowska 16
00-701 Warszawa
 • osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej
 • osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną komisyjnie zniszczone nie później niż po roku od zakończenia postępowania rekrutacyjnego

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy