Specjalista ds. Kalkulacji Cenowych

 • Katowice, śląskie
 • Specjalista
 • Umowa o pracę
 • 06.09.2019
 • Ważna jeszcze 20 dni (do 06.10.2019)

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Dołącz do naszego zespołu na stanowisko
  Specjalista ds. Kalkulacji Cenowych

  ALDI jest jedną z wiodących firm w handlu detalicznym w Europie i na świecie reprezentowaną w Polsce przez grupę ALDI Nord. W całym kraju posiadamy już ponad 130 sklepów.

  OCZEKIWANIA

  • Wykształcenie wyższe, mile widziane kierunki ekonomiczne.
  • Minimum 2-letnie doświadczenie w obszarze zarządzania cenami, controllingu lub w Dziale Zakupów.
  • Znajomość języka angielskiego i/lub niemieckiego na poziomie min. B2.
  • Bardzo dobra znajomość MS Office, w szczególności MS Excel i PowerPoint.
  • Umiejętność pracy na dużych zbiorach danych, sporządzania analiz, właściwego doboru danych, ich oceny i weryfikacji oraz precyzyjnego formułowania wniosków.
  • Umiejętność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów.
  • Dbałość o szczegóły, sumienność i samodzielność w pracy.

  TWOJE ZADANIA

  • Przygotowywanie raportów i analiz cenowych dla poszczególnych produktów i grup towarowych w Dziale Zakupów.
  • Wsparcie kupców w zakresie planowania i kalkulacji cen oraz marż.
  • Monitorowanie odsprzedaży i cen produktów konkurencji.
  • Przygotowywanie analiz oraz raportów na potrzeby Działu Zakupów.
  • Ustalanie wytycznych systemów Bi i procesów koordynacji Masterdata.
  • Współpraca z innymi działami firmy w celu zapewnienia realizacji polityki cenowej przedsiębiorstwa.
   

  NASZA OFERTA

  • Umowa o pracę w stabilnej firmie z ponad 100-letnią tradycją.
  • Miejsce parkingowe przy siedzibie Firmy.
  • Konkurencyjne wynagrodzenie.
  • Spotkania integracyjne.
  • Prywatna opieka medyczna dla Ciebie i Twojej rodziny: nawet do 48 specjalistów oraz 699 badań/zabiegów.
  • Pogłębione szkolenie wprowadzające w różnych działach Firmy.
   
  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając
  w przycisk poniżej.
  bottom
  Prosimy o przesłanie Państwa aplikacji wraz z następującą zgodą / zgodami:Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, c RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz art. 22(1) Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ALDI Sp. z o.o. dla potrzeb aktualnej rekrutacji.
  Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ALDI Sp. z o.o. dla potrzeb rekrutacji prowadzonych w przyszłości.
  Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.
  Jednocześnie informujemy, że administratorem danych osobowych jest ALDI Sp. z o.o., z siedzibą w Chorzowie, ul. Niedźwiedziniec 10, 41-506 Chorzów. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: [email protected] Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych dostępne są na stronie internetowej: www.aldi.pl/informacje_o_ochronie_danych.html w zakładce „Co się dzieje z danymi osobowymi w ramach procesu rekrutacyjnego (RODO)?”.
  Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
   
  Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informuję, iż:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ALDI sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie (adres: ul. Niedźwiedziniec 10, 41-506 Chorzów)
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych [email protected]
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz Art. 221 Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej i przyszłych rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez okres 2 lat od zgłoszenia swojej kandydatury na pracownika. Po upływie wyżej wymienionych okresów dane zostaną usunięte.
  5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
  6. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  7. Ubieganie się o zatrudnienie u administratora przez Panią/Pana jest całkowicie dobrowolne. Stąd podanie powyższych danych osobowych jest również dobrowolne. Niepodanie jednak tych danych będzie skutkowało tym, że niemożliwe będzie przeprowadzenie w stosunku do Pani/Pana postępowania rekrutacyjnego i ewentualne zatrudnienie.
  8. Z uwagi na to, że administrator korzysta z usług innych dostawców, np. w zakresie infrastruktury i systemów IT, Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej. Administrator zapewnia, że w takim przypadku przekazywanie danych odbywać się będzie w oparciu o stosowną umowę pomiędzy administratorem a tym podmiotem, zawierającą standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską*.
  9. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.