SKA/SB/0520

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Konstruktorskiej 4, dalej „PLK”.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się na adres: [email protected] lub kierując korespondencję pisemna na adres siedziby PLK.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu a) prowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO; b) rejestracji w bazie kandydatów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, może być ona wycofana w każdym czasie bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano przed wycofaniem zgody.
 4. Dane osobowe mogą być udostępniane odbiorcom danych uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów, podmiotom współpracującym z PLK, podmiotom przetwarzających dane na zlecenie PLK oraz spółkom należącym do Grupy Kapitałowej CP.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu a) tj. prowadzenia procesu rekrutacyjnego oraz przez 6 miesięcy po zakończonym procesie, b) gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 2 lat od przesłania zgłoszenia bądź do momentu wycofania zgody c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń. Po ustaniu celu przetwarzania dane zostaną usunięte.
 7. Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo do: a) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; b) żądania dostępu do danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do przenoszenia danych tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe; c) wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania ze względu na swoją szczególną sytuację; d) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
 8. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w procesie rekrutacyjnym.
 9. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje dane zawarte w CV.
 10. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane, ani nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji
Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz 
Polkomtel Sp. z o.o.

Specjalista ds. Kalkulacji i Analiz

Polkomtel Sp. z o.o.O firmie

Polkomtel Sp. z o.o.

Konstruktorska 4

Warszawa

top
Specjalista ds. Kalkulacji i Analiz
Nr Ref. SKA/SB/0520, lokalizacja: Warszawa

Twoje zadania:

 • Koordynowanie i nadzór procesu kalkulacji i analiz dla projektów rozwojowych obszaru Technologii;
 • Wykonywanie raportów i rekomendacji dla potrzeb decyzyjnych oraz wspieranie w tworzeniu informacji zarządczej;
 • Udział i wsparcie w procesie przygotowania dokumentacji i rozliczeń finansowych w ramach obszaru odpowiedzialności;
 • Przygotowywanie, aktualizacja, opiniowanie: instrukcji, plików rozliczeniowych, procedur oraz umów dotyczących wzajemnego świadczenia usług w ramach Grupy;
 • Udział oraz wsparcie merytoryczne w projektach rozwojowych oraz optymalizacyjnych dla organizacji.

Oczekiwania:

 • Wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: Ekonomia, Finanse);
 • Min. 2 letnie doświadczenie w obszarze prac analitycznych i kontrolingu;
 • Zaawansowana znajomość pakietu MS Excel - warunek konieczny;
 • Doświadczenie w przygotowaniu opłat na bazie zidentyfikowanych kosztów;
 • Wiedza z zakresu rachunkowości, kontrolingu finansowego;
 • Umiejętność analizy, syntezy i przetwarzania danych;
 • Bardzo dobra organizacja pracy własnej oraz umiejętność pracy pod presją czasu;
 • Inicjatywa, kreatywność, wnikliwość i rozwinięte umiejętności interpersonalne;
 • Mile widziane - wiedza z obszaru Zarządzania Projektami;
 • Dodatkowym atutem będzie praktyczna znajomość metod kalkulacji, liczenia narzutów, marż, kosztu pieniądza w czasie.

Oferujemy:

 • Pracę na odpowiedzialnym stanowisku w największej Grupie Kapitałowej w kraju;
 • Dobrą atmosferę, przyjazne środowisko pracy, współpracę w zgranym i zaangażowanym gronie ludzi z pasją;
 • Udział w ciekawych, niestandardowych projektach;
 • Ciągły rozwój i dostęp do nowych technologii oraz możliwość uczestnictwa na wybranych certyfikowanych szkoleniach;
 • Zdobywanie wiedzy od praktyków oraz cenne doświadczenie;
 • Pakiet benefitów (MultiSport, opieka medyczna, oferty pracownicze).
Klikając w przycisk „Wyślij” zgadzasz się na przetwarzanie przez Polkomtel Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Konstruktorskiej 4,02-673 Warszawa, Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
Specjalista ds. Kalkulacji i Analiz
Numer ref.: SKA/SB/0520

Twoje zadania:

 • Koordynowanie i nadzór procesu kalkulacji i analiz dla projektów rozwojowych obszaru Technologii;
 • Wykonywanie raportów i rekomendacji dla potrzeb decyzyjnych oraz wspieranie w tworzeniu informacji zarządczej;
 • Udział i wsparcie w procesie przygotowania dokumentacji i rozliczeń finansowych w ramach obszaru odpowiedzialności;
 • Przygotowywanie, aktualizacja, opiniowanie: instrukcji, plików rozliczeniowych, procedur oraz umów dotyczących wzajemnego świadczenia usług w ramach Grupy;
 • Udział oraz wsparcie merytoryczne w projektach rozwojowych oraz optymalizacyjnych dla organizacji.

Oczekiwania:

 • Wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: Ekonomia, Finanse);
 • Min. 2 letnie doświadczenie w obszarze prac analitycznych i kontrolingu;
 • Zaawansowana znajomość pakietu MS Excel - warunek konieczny;
 • Doświadczenie w przygotowaniu opłat na bazie zidentyfikowanych kosztów;
 • Wiedza z zakresu rachunkowości, kontrolingu finansowego;
 • Umiejętność analizy, syntezy i przetwarzania danych;
 • Bardzo dobra organizacja pracy własnej oraz umiejętność pracy pod presją czasu;
 • Inicjatywa, kreatywność, wnikliwość i rozwinięte umiejętności interpersonalne;
 • Mile widziane - wiedza z obszaru Zarządzania Projektami;
 • Dodatkowym atutem będzie praktyczna znajomość metod kalkulacji, liczenia narzutów, marż, kosztu pieniądza w czasie.

Oferujemy:

 • Pracę na odpowiedzialnym stanowisku w największej Grupie Kapitałowej w kraju;
 • Dobrą atmosferę, przyjazne środowisko pracy, współpracę w zgranym i zaangażowanym gronie ludzi z pasją;
 • Udział w ciekawych, niestandardowych projektach;
 • Ciągły rozwój i dostęp do nowych technologii oraz możliwość uczestnictwa na wybranych certyfikowanych szkoleniach;
 • Zdobywanie wiedzy od praktyków oraz cenne doświadczenie;
 • Pakiet benefitów (MultiSport, opieka medyczna, oferty pracownicze).
Klikając w przycisk „Wyślij” zgadzasz się na przetwarzanie przez Polkomtel Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Konstruktorskiej 4,02-673 Warszawa, Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Ogłoszenie archiwalne