Ta oferta pracy jest nieaktualna od 75 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Specjalista ds. kancelaryjno-biurowych

 • Warszawa, mazowieckie
 • Specjalista
 • 28.11.2017

Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa powstała w 1994 r. w celu wspierania rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Jesteśmy największą Agencją płatniczą w Europie. Zajmujemy się wdrażaniem instrumentów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz udzielamy pomocy ze środków krajowych. Zatrudniamy ponad 11 tys pracowników w całej Polsce. Naszym pracownikom oferujemy stałe zatrudnienie, przejrzyste zasady wynagradzania, możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Departament Zarządzania Zasobami Ludzkimi
poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:

Specjalista 
Samodzielne stanowisko pracy ds. kancelaryjno-biurowych
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: ARiMR/DZZL/200/17

Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 1 osoba/1 etat - umowa o pracę

Osoba zatrudniona na stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • kompleksową obsługę sekretariatu Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi,
 • przyjmowanie i łączenie rozmów telefonicznych,
 • prowadzenie ewidencji dokumentacji,
 • wsparcie organizacyjne Dyrektora Departamentu,
 • koordynowanie zamówień na materiały biurowe. 

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego,
 • udokumentowanego co najmniej rocznego doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • praktycznej znajomości obsługi komputera – pakiet MS Office,
 • umiejętności obsługi urządzeń biurowych,
 • wysokich umiejętności interpersonalnych,
 • bardzo dobrej organizacji pracy,
 • systematyczności, dokładności, skrupulatności. 

Oferujemy:

 • pracę w największej agencji płatniczej w Europie,
 • atrakcyjne i przejrzyste zasady wynagradzania,
 • stałe zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
 • ubezpieczenie grupowe i kartę MultiSport na preferencyjnych warunkach,
 • pakiet socjalny.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. 1.CV i list motywacyjny,
 2. 2.Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych o treści
  1)Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ARiMR moich danych osobowych podanych dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji, w zakresie większym niż jest to wymagane na podstawie art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r. ,poz. 1666 ze zm.).
  2)Przyjmuje do wiadomości, że:
  a)zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą: 00-175 Warszawa, Al. J. Pawła II 70, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r.,poz.922 ze zm.),
  b)przysługuje mi prawo wglądu do moich danych osobowych oraz do ich poprawiania,
  c)obowiązek podania żądanych przez ARiMR danych wynika z art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r., poz. 1666 ze zm.),
  d)podanie danych w zakresie szerszym, niż wynika to z art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r. ,poz. 1666 ze zm.), jest dobrowolne. Ww. oświadczenie musi być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.
 3. Kserokopie/skany dokumentów potwierdzających wykształcenie i staż pracy.

Możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej

Dokumenty należy składać w terminie do 12 grudnia 2017 r. (liczy się data wpływu do ARiMR)

Poprzez przycisk APLIKUJ lub:

Listownie pod adresem:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
ul Poleczki 33, 02-822 Warszawa
z dopiskiem: ARiMR/DZZL/200/17


osobiście:
Kancelaria Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:
ul. Poleczki 33 (budynek A2 Poleczki Business Park), Warszawa
(kancelaria czynna w godz.: 730- 1530)
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach
z dopiskiem: ARiMR/DZZL/200/17

lub mailowo na adres: rekrutacja@arimr.gov.pl
z dopiskiem: ARiMR/DZZL/200/17

Oferty niekompletne, nie podpisane lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Dokumenty aplikacyjne przekazane przez kandydatów do pracy do ARiMR w procesie naboru, będą niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub niezwłocznie po zamknięciu naboru bez wyboru kandydata.
ARiMR zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzonego naboru w każdym czasie i bez podania przyczyny.
Dodatkowe informacje udzielane będą pod numerem tel. 022 318 40 34