Ta oferta pracy jest nieaktualna od 140 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Specjalista ds. Kluczowych Klientów

 • Gdańsk, pomorskie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 02.08.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Bricoman to obecnie 9 sklepów-składów budowlano-remontowych. Dołącz do grona 750 Pracowników z pasją na stanowisko:
  Specjalista ds. Kluczowych Klientów
  Gdańsk
  Kowale (u.Kominkowa 21) przy obwodnicy
  PRACUJĄC U NAS
  MOŻESZ LICZYĆ NA:
  PRZYJAZNĄ ATMOSFERĘ
  STABILNOŚĆ ZATRUDNIENIA
  MOŻLIWOŚĆ ROZWOJU

  ZADANIA:

  • rozpatruje reklamacje : koordynuje proces od zgłoszenia reklamacji po finalną odpowiedź do klienta, przygotowuje pisemne odpowiedzi dla Klientów, utrzymuje kontakt z dostawcami
  • koordynuje proces dostaw bezpośrednich oraz sprzedaży przez Internet i na telefon
  • zarządza zamówieniami, przyjmuje, kompletuje zamówienia
  • obsługuje i utrzymuje stały kontakt z klientami indywidualnymi oraz instytucjonalnymi
  • przygotowuje wyceny produktów
  DOŁĄCZ DO NAS!

  OCZEKUJEMY:

  • doświadczenia w pracy z klientem
  • doświadczenia w rozpatrywaniu reklamacji
  • łatwości w nawiązywaniu i budowaniu relacji z Klientami
  • umiejętności rozwiązywania konfliktów
  • terminowości
  • odporności na stres
  • umiejętności obsługi komputera
  • dobrej organizacji pracy

  OFERUJEMY:

  • umowę o pracę
  • opiekę medyczną, ubezpieczenie grupowe
  • stabilne zatrudnienie w dobrej atmosferze
  • możliwość stania się Ekspertem w obszarze, który Cię interesuje
  • dofinansowanie karty Multisport
  • narzędzia do pracy: samochód służbowy, telefon, komputer

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  1. Administratorem danych osobowych kandydata jest Spółką pod nazwą: Bricoman Polska Spółka z o.o. z siedzibą ul. Murmańska 25; 04-203 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Wydział XIII Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000239320, posiadającą nr NIP: 113-25-68-413, nr REGON: 140215054, o kapitale zakładowym w wysokości: 138.000.000,00 zł.

  2. Osobą kontaktową we wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych u Administratora jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem: [email protected]

  3. Wskazane przez kandydata dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom współpracującym na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, w tym kancelariom prawnym, firmom doradczym, uczestniczącym w przeprowadzaniu procesu rekrutacyjnego, podmiotom wykonującym świadczenia z zakresu medycyny pracy, dostawcom usług teleinformatycznych, sprzętu technicznego, archiwizacyjnych, utylizacji dokumentacji oraz sprzętu elektronicznego, firmom kurierskim i pocztowym.

  4. Podane dane osobowe będą przechowywane w czasie trwania procesu rekrutacyjnego do którego zostały przekazane, jak również w okresie związanym z przedawnieniem dochodzenia roszczeń (3 lata od zakończenia procesu rekrutacyjnego).

  5. Przysługuje mi prawo dostępu do treści podanych przeze mnie danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  6. Podanie danych osobowych w zakresie wskazanym w art. 22¹ § 1 kodeksu pracy jest wymogiem ustawowym, w pozostałym zakresie jest dobrowolne, jednakże konieczne do przeprowadzenia prawidłowego i efektywnego procesu rekrutacji przed podjęciem zatrudnienia.

  7. Udzielona zgoda może być wycofana w każdym czasie, przy czym dotychczasowe przetwarzanie danych na podstawie zgody jest w pełni legalne.

  ZGODA NA BIEŻĄCY PROCES

  Niniejszym, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bricoman Polska              Sp. z o.o., z siedzibą ul. Murmańska 25; 04-203 Warszawa, dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego w zakresie:

  • objętym przekazanym przeze mnie CV, co do danych niewskazanych w kodeksie pracy;
  • zawartym w liście motywacyjnym;
  • wskazanym w formularzu lub kwestionariuszu rekrutacyjnym;
  • załączonej do CV dokumentacji (np. rekomendacje, referencje, certyfikaty, zaświadczenia);
  • informacji pozyskiwanych podczas procesu rekrutacji (np. rozmowa rekrutacyjna, badania, testy, inne dane pozyskiwane podczas przeprowadzanego assessment center);
  • informacji uzyskiwanych od byłych pracodawców podczas weryfikacji dotychczasowego zatrudnienia.

   

  Ponadto na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zezwalam na nieodpłatne przechowywanie mojego wizerunku w postaci zdjęcia zamieszczonego w CV, liście motywacyjnym lub formularzu.

   

  Podpis

  …………………………………

  ZGODA NA UDZIAŁ W KOLEJNYCH PROCESACH REKRUTACYJNYCH

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wskazanych powyżej przez Bricoman Polska Spółka z o.o. z siedzibą ul. Murmańska 25; 04-203 Warszawa, na potrzeby procesów rekrutacyjnych odbywających się w Spółce w okresie następnych 12 miesięcy roku, po zakończeniu procesu rekrutacyjnego do którego zostały przedłożone.

  1. Udzielona zgoda może być wycofana w każdym czasie, przy czym dotychczasowe przetwarzanie danych na podstawie zgody jest w pełni legalne.

  2. Podane dane osobowe będą przechowywane w okresie 12 miesięcy po zakończeniu procesu rekrutacyjnego do którego zostały złożone.

  3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do ich wykorzystania podczas przeprowadzanych kolejnych procesów rekrutacyjnych przed podjęciem zatrudnienia.

  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.