Specjalista ds. komunikacji marketingowej

mBank S.A.

 • Łódź, łódzkie

 • ogłoszenie wygasło rok temu
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista (Mid / Regular)
 • rekrutacja zdalna
Specjalista ds. komunikacji marketingowejNumer ref.: KZ/116/1121

Nasza praca to duża zmienność, dynamika, presja czasu. Dlatego jesteśmy otwarci, elastyczni i odporni na stres. Łączymy ogień z wodą – musimy być zarówno kreatywni, jak i uporządkowani. Myślimy klientem, jego charakterystyką i potrzebami, dlatego tworzymy komunikację, która jest istotna i wiarygodna dla odbiorców. Oceniając nasze działania, patrzymy zarówno na efekty wizerunkowe, jak i wyniki sprzedażowe.  

 

Jakie będą Twoje zadania?

 • wsparcie w przygotowywaniu kampanii marketingowych wewnętrznych i zewnętrznych (obszar klientów firmowych),
 • współpraca z agencjami reklamowymi, digitalowymi, mediowymi,
 • bieżąca współpraca z jednostkami marketingowymi i liniami biznesowymi,
 • update i tworzenie nowego kontentu na strony www mBanku,
 • realizowanie zadań wynikających z bieżącego zapotrzebowania, zarówno w obszarze marketingu digital, jak i tradycyjnego.

 

Twój niezbędnik:

 • rozwinięte umiejętności interpersonalne,
 • umiejętność pracy pod presją czasu i zmieniających się okoliczności,
 • znajomość zagadnień marketingowych i digital marketingowych,
 • doświadczenie we współpracy z agencjami reklamowymi i mediowymi.

 

forma współpracy: umowa o pracę
lokalizacja: Łódź, Przystanek mBank
tryb pracy: hybrydowy (biuro/HO)

 

Brzmi ciekawie? Nie czekaj - aplikuj i dołącz do zespołu :)

Administrator danych: mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 18, dalej nazywany „Bankiem”(dane rejestrowe: Nr KRS 0000025237, wpis do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, NIP: 526-021-50-88, według stanu na dzień 01.01.2018 r. kapitał zakładowy mBanku S.A. (w całości wpłacony) wynosi 169.401.468 złotych jest administratorem Pani/Pana danych osobowych i będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe podane w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Informujemy, że podanie danych osobowych w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym, którego zakres wynika z przepisów Kodeksu Pracy oraz przepisów szczególnych związanych z zatrudnieniem, jest dobrowolne, choć niezbędne i jako takie jest warunkiem udziału w procesie rekrutacji, a odmowa podania danych uniemożliwia dalszy udział w procesie rekrutacji. W przypadku podania przez Panią/Pana szerszego zakresu informacji niż wynikający z kwestionariusza aplikacyjnego, Bank będzie przetwarzał takie informacje tylko jeśli wyrazi Pani/Pan dodatkową zgodę na przetwarzanie takich danych osobowych. W takim przypadku, ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie odwołać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych za pomocą skrzynki pocztowej: RODOdlapracownikó[email protected] dostępnej ze strony https://www.mbank.pl/kariera/ochrona-danych/  (dotyczy kandydatów do pracy, byłych pracowników i współpracowników). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny dla celów procesu rekrutacyjnego, jego raportowania oraz badania, ale nie dłużej niż przez okres 3 lat od daty ostatniego aplikowania.

Bank w celu związanym z prowadzeniem rekrutacji może przekazać Pani/Pana dane osobowe następującym podmiotom: placówkom partnerskim mBank SA, spółkom z Grupy mBank: mLeasing SA, mFaktoring SA, mBank Hipoteczny SA, mFinanse SA, oraz pracownikom firmy outsourcingowej(pracującym na wyłączność dla mBank SA) Randstad Services APO Sp. z o.o. S.K.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych i ich sprostowania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia dostarczonych przez Pana/Panią danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesie rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie Pani/Pana danych osobowych. W celu realizacji powyższych uprawnień, należy skontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: [email protected].

Aplikując, wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie przez mBank swoich danych osobowych zawartych w niniejszym kwestionariuszu aplikacyjnym i aplikacji na potrzeby rekrutacji. Jednocześnie oświadczasz, że podanie przez Panią/Pana danych wykraczających poza katalog określony w Kodeksie pracy i innych właściwych ustaw jest dobrowolne i dla Pani/Pana korzystne.

 

Ogłoszenie archiwalne