Ta oferta pracy jest nieaktualna od 231 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Specjalista ds. komunikacji

 • Warszawa, mazowieckie
 • Specjalista
 • 07.09.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Stowarzyszenie Filmowców Polskich - ZAPA

  Związek Autorów i Producentów Audiowizualnych (ZAPA) przy Stowarzyszeniu Filmowców Polskich to największa w Europie Środkowo-Wschodniej organizacja zbiorowego zarządzania
  prawami autorskimi i pokrewnymi do utworów audiowizualnych.

  Aktualnie poszukujemy osoby na stanowisko:

  Specjalista ds. komunikacji

  Miejsce pracy: Warszawa

  Opis stanowiska:

  • opracowanie i nadzór nad strategią komunikacji zewnętrznej ZAPA, w tym m.in. redagowanie komunikatów prasowych i oświadczeń, prowadzenie strony internetowej, koordynacja obecności ZAPA w mediach społecznościowych,
  • nawiązywanie i budowanie relacji z twórcami i producentami filmowymi,
  • kontakt z instytucjami państwowymi i unijnymi oraz krajowymi i międzynarodowymi organizacjami branżowymi w sprawach związanych z działalnością ZAPA,
  • monitoring mediów oraz nadzór nad prawidłowym przepływem informacji w organizacji i prawidłową komunikacją wewnętrzną,
  • organizowanie wydarzeń promocyjnych i edukacyjnych związanych z ochroną praw autorskich.

  Wymagania konieczne:

  • wykształcenie wyższe,
  • biegła znajomość języka angielskiego,
  • praktyczne doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku przez min. 2 lata,
  • podstawowa znajomość zagadnień z zakresu prawa autorskiego, rynku mediów i branży filmowej,
  • umiejętność sprawnego pisania i redakcji tekstów
  • staranność, dokładność i dobra organizacja pracy,
  • umiejętność pracy w zespole i wysoka kultura osobista,
  • rozwinięte zdolności komunikacyjne i interpersonalne.

   Dodatkowe atuty:

  • wykształcenie wyższe dziennikarskie, marketingowe lub prawnicze,
  • znajomość języka francuskiego, niemieckiego lub hiszpańskiego,
  • doświadczenie w pracy w branży medialnej,
  • zainteresowanie sprawami kultury i filmu.

  Oferujemy:

  • Pracę w przyjaznej atmosferze, w młodym zespole,
  • Możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego,
  • Pracę w stabilnej finansowo organizacji,
  • Atrakcyjny pakiet socjalny.

  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.


  Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli jeśli przekaże Pani/Pan więcej danych niż w art. 221 kodeksu pracy (tj. imię i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia; miejsce zamieszkania, adres do korespondencji, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia):

   „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Filmowców Polskich (dalej SFP), realizujące swoje statutowe cele również w ramach jednostki organizacyjnej Związek Autorów i Producentów Audiowizualnych (ul. Żelazna 28/30, Warszawa) zawartych w mojej aplikacji dla realizacji procesów naboru do pracy. Dane w zakresie szerszym niż wynikające z art. 221 kodeksu pracy podaję dobrowolnie. Jestem świadom/a że zgodę mogę wycofać w każdym czasie, co nie będzie jednak miało wpływu na uprzednio podjęte działania na jej podstawie.”

  Prosimy również o zamieszczenie dodatkowej klauzuli jeżeli Pani/Pan chce, aby Pani/Pana aplikacja pozostała w bazie SFP dla przyszłych procesów rekrutacyjnych:

   „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Filmowców Polskich (dalej SFP), realizujące swoje statutowe cele również w ramach jednostki organizacyjnej Związek Autorów i Producentów Audiowizualnych (ul. Żelazna 28/30, Warszawa) zawartych w mojej aplikacji dla realizacji przyszłych procesów naboru do pracy. Dane te podaję dobrowolnie. Jestem świadom/a że zgodę mogę wycofać w każdym czasie, co nie będzie jednak miało wpływu na uprzednio podjęte działania na jej podstawie.”

  Informacja dla kandydatów do pracy

  1. Administrator danych osobowych

  Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest lub będzie Stowarzyszenie Filmowców Polskich (dalej SFP) z siedzibą w Warszawie przy ul. Pańskiej 85, realizujące swoje statutowe cele również w ramach jednostki organizacyjnej Związek Autorów i Producentów Audiowizualnych (ul. Żelazna 28/30, Warszawa), która będzie Pani/Pana pracodawcą.

  W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych lub woli skorzystania z przysługujących  Pani/Panu praw może Pani/Pan skontaktować się z nami listownie pod wyżej wskazanym adresem. 

  Powołaliśmy także Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy:

  - pisemnie pod wyżej wskazanym  adresem

  - elektronicznie pod adresem e-mail: [email protected]

  Pani/Pana zgłoszenia będą rozpatrywane na bieżąco, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od otrzymania przez nas zgłoszenia, a w sprawach skomplikowanych w terminie do 90 dni, lecz wówczas poinformujemy Panią/Pana o tym.

  1. Cele i podstawy przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

  SFP dokłada wszelkich starań ażeby należycie chronić dane osobowe. Przekazane nam w ramach trwającego naboru lub poza nim dane osobowe będą przetwarzane:

  - zgodnie i w celu wypełnienia postanowień art. 221 § 1 kodeksu pracy oraz na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jak np. możliwość nawiązania z Panią/Panem kontaktu

  - ponieważ przetwarzanie tych danych jest niezbędne w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz ewentualnego zawarcia z Panią/Panem umowy o pracę.

  Jeśli przekazuje nam Pani/Pan dane inne niż: imię (imiona) i nazwisko; imiona rodziców; datę urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia, lub składa aplikacje dla przyszłych procesów naboru, podstawą przetwarzania Pani/Pana danych jest również Pani/Pana zgoda. Ponadto podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes wynikający z potrzeby sprawdzenia podczas rozmowy kwalifikacyjnej lub w tracie procesu naboru Pani/Pana uprawnień, osiągnięć i umiejętności, w celu zapewnienia, że na dane stanowisko zostanie wybrany właściwy kandydat. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne dla celów związanych z Pani/Pana udziałem w rekrutacji oraz ewentualnym zawarciem umowy o pracę. Pani/Pana dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 RODO.

       III.       Przekazywanie Pani/Pana danych osobowych innym podmiotom

  Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom wspierającym nasze działania tj.  serwisanci i dostawcy systemów informatycznych, w tym urządzeń informatycznych na których te dane są przetwarzane, kancelarie prawne i podatkowe, firmy consultingowe i audytorzy, operatorzy pocztowi i firmy kurierskie, dostawcy serwerów w tym firmy obsługujące te serwery, firmy windykacyjne, agencje pośrednictwa pracy lub portale o pracę oferujące narzędzia usprawniające aplikowanie na dane ogłoszenie.

   

  Ponadto Pani/Pana dane mogą być udostępniane także innym podmiotom, gdy:

  - obowiązek ich przekazania wynika z przepisów prawa

  - jest to nasz prawnie uzasadniony interes lub podmiotu trzeciego

  - udzieli nam Pani/Pan na to zgodę

  Każdorazowo zapewnimy, ażeby zakres ujawnianych informacji tym podmiotom był adekwatny i niezbędny do realizacji założonych celów. Każdorazowo zapewnimy, ażeby zakres ujawnianych informacji tym podmiotom był adekwatny i niezbędny do realizacji założonych celów. Pani/Pana dane osobowe nie będą transferowane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

   

  1. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych

  Pani/Pana dane będą przetwarzane do momentu zakończenia rekrutacji na stanowisko, na które Pani/Pan aplikuje. Jeżeli wyraziła Pani/Pan zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych dla przyszłych rekrutacji, które będziemy prowadzić, wówczas Pani/Pana dane będą przez nas przechowywane tak długo jak długo nie odwoła Pani/Pan swojej zgody, nie dłużej jednak niż przez 3 lata. Po tym czasie zwrócimy się do Pani/Pana o ponowne wyrażenie dobrowolnej zgody lub usuniemy te dane.

   

  1. Pani/Pana prawa związane z przetwarzaniem danych

  Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów ma Pan/Pani ponadto prawo do:

  - dostępu do treści Twoich danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

  - prawo do przenoszenia danych, w tym otrzymania ich kopi w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

   

  W przypadku gdy wyraziła Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych, ma Pani/Pan także prawo do jej wycofania w każdym czasie, co nie będzie jednak miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Pani/Pana danych na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  Ma Pani/Pan również prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, wówczas nie będziemy przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania tych danych, nadrzędnych wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

   

  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.