Oferta pracy

Administrator

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Totalizator Sportowy Sp. z o.o., ul. Targowa 25, 03-728 Warszawa. Z Administratorem można skontaktować się przesyłając email na adres: [email protected] a także za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora.

Inspektor ochrony danych

W sprawach dotyczących danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: [email protected] oraz za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora z dopiskiem „Do Inspektora Ochrony Danych”.

Cel i podstawy przetwarzania

Dane osobowe będą przetwarzane:
a) w zakresie określonym w przepisach prawa pracy ( Art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych) w celu przeprowadzenia bieżącego postępowania rekrutacyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
b) w zakresie innych danych nieokreślonych w przepisach prawa w celu bieżącego postępowania rekrutacyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO-zgoda;
c) w zakresie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, jeżeli występują w dokumentach aplikacyjnych w celu bieżącego postępowania rekrutacyjnego na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a RODO-zgoda;
d) w zakresie przyszłych rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO- zgoda.

Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa w szczególności instytucjom uprawnionym do kontroli działalności Administratora lub instytucjom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia bieżącego procesu rekrutacji.
W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 6 miesięcy.

Prawa osób, których dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem danych osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych. Prawa te przysługują w przypadkach i w zakresie przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa. W związku z przetwarzaniem danych przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wycofanie zgody

Wyrażoną zgodę można wycofać w dowolnym czasie, kontaktując się z nami pod adresem: [email protected]

Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
                             
Totalizator Sportowy

Specjalista ds. komunikacji wewnętrznej

Totalizator SportowyO firmie

Totalizator Sportowy

Targowa 25

Warszawa

W związku z ciągłym rozwojem spółki, firma poszukuje kandydatów na stanowisko:

Specjalista ds. komunikacji wewnętrznej
Miejsce pracy: Warszawa

Będziesz odpowiedzialny za:

 • współtworzenie i realizację działań strategii komunikacji wewnętrznej w oparciu o cele biznesowe firmy,
 • kreowanie i realizację planów komunikacji projektów strategicznych,
 • zarządzanie komunikacją wewnętrzną - planowanie, tworzenie i publikację komunikatów (mailing, newsletter, Intranet i inne kanały komunikacji Spółki),
 • współtworzenie zaangażowanej, otwartej na dialog społeczności pracowników,
 • utrzymanie i promocję dostępnych narzędzi komunikacji,
 • inicjowanie i wdrażanie rozwiązań budujących efektywną i angażującą komunikację wewnętrzną,
 • współpracę z innymi departamentami firmy w zakresie komunikacji.

Szukamy osób, które:

 • mają minimum 2 lata doświadczenia w komunikacji wewnętrznej lub/i wewnętrznym PR,
 • posiadają znajomość obecnych trendów i są pasjonatami w zakresie komunikacji wewnętrznej,
 • mają doświadczenie w redagowaniu firmowego newslettera oraz zarządzaniu firmowym Intranetem, np. Microsoft SharePoint (lub inny CMS),
 • wykazują łatwość w posługiwaniu się słowem pisanym i mówionym,
 • bardzo dobrze znają pakiet MS Office oraz program Canva (lub inny program graficzny),
 • posiadają wykształcenie wyższe (mile widziane wykształcenie na kierunkach humanistycznych),
 • są samodzielne, kreatywne i dobrze zorganizowane,
 • posiadają wysoki poziom kultury osobistej.

Oferujemy:
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

Dane osobowe w procesie rekrutacji przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

W związku z ciągłym rozwojem spółki, firma poszukuje kandydatów na stanowisko:

Specjalista ds. komunikacji wewnętrznej
Miejsce pracy: Warszawa

Będziesz odpowiedzialny za:

 • współtworzenie i realizację działań strategii komunikacji wewnętrznej w oparciu o cele biznesowe firmy,
 • kreowanie i realizację planów komunikacji projektów strategicznych,
 • zarządzanie komunikacją wewnętrzną - planowanie, tworzenie i publikację komunikatów (mailing, newsletter, Intranet i inne kanały komunikacji Spółki),
 • współtworzenie zaangażowanej, otwartej na dialog społeczności pracowników,
 • utrzymanie i promocję dostępnych narzędzi komunikacji,
 • inicjowanie i wdrażanie rozwiązań budujących efektywną i angażującą komunikację wewnętrzną,
 • współpracę z innymi departamentami firmy w zakresie komunikacji.

Szukamy osób, które:

 • mają minimum 2 lata doświadczenia w komunikacji wewnętrznej lub/i wewnętrznym PR,
 • posiadają znajomość obecnych trendów i są pasjonatami w zakresie komunikacji wewnętrznej,
 • mają doświadczenie w redagowaniu firmowego newslettera oraz zarządzaniu firmowym Intranetem, np. Microsoft SharePoint (lub inny CMS),
 • wykazują łatwość w posługiwaniu się słowem pisanym i mówionym,
 • bardzo dobrze znają pakiet MS Office oraz program Canva (lub inny program graficzny),
 • posiadają wykształcenie wyższe (mile widziane wykształcenie na kierunkach humanistycznych),
 • są samodzielne, kreatywne i dobrze zorganizowane,
 • posiadają wysoki poziom kultury osobistej.

Oferujemy:
 • Umowę o pracę.
 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Prywatna Opieka medyczna
 • Karta Multisport
 • Dodatkowe Ubezpieczenie
 • Kursy i szkolenia
 • Dofinansowanie do nauki Języków Obcych
 • Cykliczne Eventy Firmowe
 • Wolontariat
 • Bilety na wydarzenia Sportowe
 • Świetne połączenia komunikacyjne biura
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

Dane osobowe w procesie rekrutacji przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Ogłoszenie archiwalne