Specjalista ds. Konserwacji Prewencyjnej

Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w KrakowieO firmie

 • Kraków, małopolskie

 • Ogłoszenie wygasło miesiąc temu
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista

Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie

Muzeum Fotografii w Krakowie
ul. Józefitów 16; 30-045 Kraków

Adres do korespondencji:
plac Jana Nowaka Jeziorańskiego 3
31-154 Kraków

Muzeum Fotografii w Krakowie jest istniejącą od 30 lat instytucją. Główny profil naszej działalności jest związany z kolekcjonowaniem, zabezpieczaniem i udostępnianiem fotografii oraz sprzętu fotograficznego. Przed Muzeum otwiera się nowy etap funkcjonowania związany z poszerzeniem działalności i rozbudową.

Aktualnie poszukujemy dynamicznego i dalekowzrocznego specjalisty ds. konserwacji prewencyjnej, którego zadaniem będzie opracowywanie i wdrażanie w codziennej działalności muzealnej długofalowych strategii konserwatorskiej ochrony zbiorów w oparciu o międzynarodowe dobre praktyki oraz wyniki badań naukowych. Specjalista ds. konserwacji prewencyjnej będzie członkiem zespołu w Dziale Konserwacji i Przechowywania Zbiorów i dołączy do MuFo w momencie otwarcia nowego oddziału- Centrum magazynowo-konserwatorskiego i digitalizacyjnego oraz badawczego przy ul. Józefitów w Krakowie.

Specjalista ds. Konserwacji Prewencyjnej

Miejsce pracy: Kraków

Przedmiot naboru:

 1. Specjalista ds. konserwacji prewencyjnej;
 2. Zatrudnienie w wymiarze 1 etatu;
 3. Umowa na czas określony z perspektywą przedłużenia na czas nieokreślony.

Zgodnie z wymogami wewnętrznymi nabór ma charakter dwu-etapowy:

 • I ETAP – polega na sprawdzeniu wymagań podstawowych na podstawie nadesłanych aplikacji wraz z niezbędnymi załącznikami.

Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni tylko wybrani kandydaci w ramach I etapu rekrutacji.

 • II ETAP – rozmowa kwalifikacyjna.

Wymagane dokumenty

Do konkursu może przystąpić kandydat, który złoży następujące dokumenty:

 1. CV oraz list motywacyjny;
 2. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje;
 3. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

Termin, miejsce, i sposób składania dokumentów aplikacyjnych:

 • Termin: do dnia 17.01.2020 r.;
 • Miejsce: Sekretariat Muzeum Fotografii w Krakowie pl. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 3, 31-154 Kraków;

Sposób składania dokumentów: w zamkniętej kopercie z adnotacją „Oferta na stanowisko Specjalisty ds. konserwacji prewencyjnej w Muzeum Fotografii w Krakowie” lub drogą elektroniczną poprzez przycisk aplikowania.

Aplikacje, które wpłyną po upływie wskazanego terminu lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

Do zakresu obowiązków Specjalisty ds. konserwacji prewencyjnej będzie należało m.in.:

 • prowadzenie działań z zakresu konserwacji prewencyjnej w celu zapewnienia zgodnie ze współczesnymi standardami jak najlepszej, długoterminowej ochrony zbiorów MuFo w tym m.in.:
  • monitorowanie i zarządzanie warunkami środowiskowymi w magazynach i na ekspozycjach
  • organizacja, koordynowanie i prowadzenie działań w ramach zintegrowanego planu ochrony przed szkodnikami (IPM)
  • opracowywanie środków zapobiegawczych lub interwencyjnych w odniesieniu do sposobów i metod przechowywania, ekspozycji i transportu, stosownie do przypadku
  • organizacja, prowadzenie i nadzorowanie badań technologicznych i analiz obiektów zabytkowych zgodnie z potrzebami MuFo,
  • prowadzenie prac związanych z obsługą magazynów zbiorów MuFo, w tym  w zakresie przechowywania i udostępniania obiektów,
  • opieka i współodpowiedzialność za powierzone zbiory,
  • inicjowanie, prowadzenie i nadzorowanie badań technologicznych i analiz obiektów zabytkowych zgodnie z potrzebami MuFo,
  • aktywne zaangażowanie się w działania naukowe, upowszechnieniowe i edukacyjne związane z działalnością na stanowisku specjalisty ds. konserwacji prewencyjnej, poprzez wystąpienia publiczne, publikacje i raporty,
  • współpraca i/lub kierowanie zespołem przy interdyscyplinarnych projektach,
  • organizacja i prowadzenie szkoleń z zakresu konserwacji zapobiegawczej i działalności badawczej we współpracy z zainteresowanymi stronami,

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe (konserwacja, chemia, fizyka lub pokrewne; doktorat będzie dodatkowym atutem),
 • doświadczenie z zakresu działalności muzealnej, w tym szczególnie w obszarze konserwacji prewencyjnej i działalności naukowo-badawczej,
 • znajomość współczesnych zasad i praktyk konserwacji prewencyjnej,
 • znajomość zasad bezpieczeństwa i ochrony zbiorów,
 • znajomość metod badawczych i analitycznych stosowanych do badań naukowych obiektów muzealnych,
 • znajomość przepisów prawnych dotyczących ewidencjonowania oraz ruchu obiektów,
 • umiejętność planowania i organizowania pracy własnej, samodzielność oraz zaangażowanie w przydzielone zadania,
 • dokładność i skrupulatność w wykonywaniu powierzonych obowiązków;
 • umiejętność pracy samodzielnej oraz pracy w zespole,
 • zdolność do przygotowywania, koordynowania i wdrażania interdyscyplinarnych projektów,
 • konsekwencji w realizacji celów oraz zorientowania na efekty,
 • wysoko rozwiniętych umiejętności komunikacyjnych,
 • dobrej znajomości języka angielskiego (znajomość innego, europejskiego języka będzie dodatkowym atutem),
 • umiejętności obsługi pakietu MS Office (w szczególności Word i Excel).

Oferujemy:

 • pracę w renomowanej, dynamicznie rozwijającej się samorządowej instytucji kultury,
 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 • możliwość rozwijania kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach, kursach kierunkowych i studiach podyplomowych,
 • możliwość rozwoju zawodowego i zdobycia unikatowego doświadczenia,
 • życzliwe otoczenie współpracowników,
 • współpracę z prężnym zespołem.


Muzeum Fotografii w Krakowie
ul. Józefitów 16; 30-045 Kraków

Adres do korespondencji:
plac Jana Nowaka Jeziorańskiego 3
31-154 Kraków

Muzeum Fotografii w Krakowie jest istniejącą od 30 lat instytucją. Główny profil naszej działalności jest związany z kolekcjonowaniem, zabezpieczaniem i udostępnianiem fotografii oraz sprzętu fotograficznego. Przed Muzeum otwiera się nowy etap funkcjonowania związany z poszerzeniem działalności i rozbudową.

Aktualnie poszukujemy dynamicznego i dalekowzrocznego specjalisty ds. konserwacji prewencyjnej, którego zadaniem będzie opracowywanie i wdrażanie w codziennej działalności muzealnej długofalowych strategii konserwatorskiej ochrony zbiorów w oparciu o międzynarodowe dobre praktyki oraz wyniki badań naukowych. Specjalista ds. konserwacji prewencyjnej będzie członkiem zespołu w Dziale Konserwacji i Przechowywania Zbiorów i dołączy do MuFo w momencie otwarcia nowego oddziału- Centrum magazynowo-konserwatorskiego i digitalizacyjnego oraz badawczego przy ul. Józefitów w Krakowie.

Specjalista ds. Konserwacji Prewencyjnej

Przedmiot naboru:

 1. Specjalista ds. konserwacji prewencyjnej;
 2. Zatrudnienie w wymiarze 1 etatu;
 3. Umowa na czas określony z perspektywą przedłużenia na czas nieokreślony.

Zgodnie z wymogami wewnętrznymi nabór ma charakter dwu-etapowy:

 • I ETAP – polega na sprawdzeniu wymagań podstawowych na podstawie nadesłanych aplikacji wraz z niezbędnymi załącznikami.

Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni tylko wybrani kandydaci w ramach I etapu rekrutacji.

 • II ETAP – rozmowa kwalifikacyjna.

Wymagane dokumenty

Do konkursu może przystąpić kandydat, który złoży następujące dokumenty:

 1. CV oraz list motywacyjny;
 2. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje;
 3. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

Termin, miejsce, i sposób składania dokumentów aplikacyjnych:

 • Termin: do dnia 17.01.2020 r.;
 • Miejsce: Sekretariat Muzeum Fotografii w Krakowie pl. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 3, 31-154 Kraków;

Sposób składania dokumentów: w zamkniętej kopercie z adnotacją „Oferta na stanowisko Specjalisty ds. konserwacji prewencyjnej w Muzeum Fotografii w Krakowie” lub drogą elektroniczną poprzez przycisk aplikowania.

Aplikacje, które wpłyną po upływie wskazanego terminu lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

Do zakresu obowiązków Specjalisty ds. konserwacji prewencyjnej będzie należało m.in.:

 • prowadzenie działań z zakresu konserwacji prewencyjnej w celu zapewnienia zgodnie ze współczesnymi standardami jak najlepszej, długoterminowej ochrony zbiorów MuFo w tym m.in.:
  • monitorowanie i zarządzanie warunkami środowiskowymi w magazynach i na ekspozycjach
  • organizacja, koordynowanie i prowadzenie działań w ramach zintegrowanego planu ochrony przed szkodnikami (IPM)
  • opracowywanie środków zapobiegawczych lub interwencyjnych w odniesieniu do sposobów i metod przechowywania, ekspozycji i transportu, stosownie do przypadku
  • organizacja, prowadzenie i nadzorowanie badań technologicznych i analiz obiektów zabytkowych zgodnie z potrzebami MuFo,
  • prowadzenie prac związanych z obsługą magazynów zbiorów MuFo, w tym  w zakresie przechowywania i udostępniania obiektów,
  • opieka i współodpowiedzialność za powierzone zbiory,
  • inicjowanie, prowadzenie i nadzorowanie badań technologicznych i analiz obiektów zabytkowych zgodnie z potrzebami MuFo,
  • aktywne zaangażowanie się w działania naukowe, upowszechnieniowe i edukacyjne związane z działalnością na stanowisku specjalisty ds. konserwacji prewencyjnej, poprzez wystąpienia publiczne, publikacje i raporty,
  • współpraca i/lub kierowanie zespołem przy interdyscyplinarnych projektach,
  • organizacja i prowadzenie szkoleń z zakresu konserwacji zapobiegawczej i działalności badawczej we współpracy z zainteresowanymi stronami,

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe (konserwacja, chemia, fizyka lub pokrewne; doktorat będzie dodatkowym atutem),
 • doświadczenie z zakresu działalności muzealnej, w tym szczególnie w obszarze konserwacji prewencyjnej i działalności naukowo-badawczej,
 • znajomość współczesnych zasad i praktyk konserwacji prewencyjnej,
 • znajomość zasad bezpieczeństwa i ochrony zbiorów,
 • znajomość metod badawczych i analitycznych stosowanych do badań naukowych obiektów muzealnych,
 • znajomość przepisów prawnych dotyczących ewidencjonowania oraz ruchu obiektów,
 • umiejętność planowania i organizowania pracy własnej, samodzielność oraz zaangażowanie w przydzielone zadania,
 • dokładność i skrupulatność w wykonywaniu powierzonych obowiązków;
 • umiejętność pracy samodzielnej oraz pracy w zespole,
 • zdolność do przygotowywania, koordynowania i wdrażania interdyscyplinarnych projektów,
 • konsekwencji w realizacji celów oraz zorientowania na efekty,
 • wysoko rozwiniętych umiejętności komunikacyjnych,
 • dobrej znajomości języka angielskiego (znajomość innego, europejskiego języka będzie dodatkowym atutem),
 • umiejętności obsługi pakietu MS Office (w szczególności Word i Excel).

Oferujemy:

 • pracę w renomowanej, dynamicznie rozwijającej się samorządowej instytucji kultury,
 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 • możliwość rozwijania kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach, kursach kierunkowych i studiach podyplomowych,
 • możliwość rozwoju zawodowego i zdobycia unikatowego doświadczenia,
 • życzliwe otoczenie współpracowników,
 • współpracę z prężnym zespołem.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy