Oferta pracy

Specjalista ds. Kontroli Compliance

Credit Agricole Bank Polska S.A.O firmie

 • Wrocław

  Wrocław, dolnośląskie
 • Ogłoszenie wygasło 15 dni temu
 • Rekrutacja zdalna
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • specjalista (Mid / Regular)

Twój zakres obowiązków

 • Swoją pracą przyczyniasz się do poprawy funkcjonowania organizacji poprzez:

 • Przeprowadzanie niezależnych monitorowań mechanizmów kontrolnych,

 • Raportowanie wyników monitorowań,

 • Rozwój narzędzi wspierających i automatyzujących proces przeprowadzania monitorowań,

 • Rewizję i doskonalenie oraz wdrażanie nowych mechanizmów kontrolnych i definicji ich monitorowań,

 • Wsparcie pozostałych zespołów w Departamencie w zakresie istniejących lub nowych rozwiązań kontrolnych,

 • Ścisłą współpracę z jednostkami stanowiącymi składowe systemu kontroli wewnętrznej.

Nasze wymagania

 • Posiadasz wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: finanse, bankowość, prawo),

 • Posiadasz minimum 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze kontroli wewnętrznej, compliance, audytu w instytucji finansowej (preferowane banki),

 • Posiadasz wiedzę z zakresu rozwiązań i metodologii przeprowadzania czynności kontrolnych i audytów oraz ogólną wiedzę z obszaru Compliance,

 • Bardzo dobrze znasz wytyczne regulatorów zewnętrznych i wewnętrznych (w szczególności UKNF) dotyczące systemu kontroli wewnętrznej,

 • Znasz zasady funkcjonowania produktów bakowych i przebiegu głównych procesów zachodzących w banku,

 • Potrafisz samodzielnie organizować swoją pracę i efektywnie realizować powierzone zadania,

 • Biegle posługujesz się pakietem MS Office (w tym MS Excel),

 • Znajomość VBA, SQL, Power BI, MS Sharepoint będzie dodatkowym atutem,

 • Posiadasz wysoko rozwinięte zdolności analityczne,

 • Znasz język angielski w stopniu dobrym (przynajmniej na poziomie czytania i pisania),

 • Wykazujesz się inicjatywą w poszukiwaniu nowych rozwiązań.

 • Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych

 • prywatna opieka medyczna

 • ubezpieczenie na życie

 • możliwość pracy zdalnej

 • elastyczny czas pracy

 • strefa relaksu

 • program rekomendacji pracowników

 • inicjatywy dobroczynne

 • wellbeing

Etapy rekrutacji
1

Selekcja CV

2

Wywiad telefoniczny

3

Rozmowa rekrutacyjna

Credit Agricole Bank Polska S.A.

Należymy do Grupy Crédit Agricole, która jest jedną z największych grup finansowych w Europie i na świecie. Grupa funkcjonuje nieprzerwanie od XIX wieku. Dziś to numer 1 w Europie w bancassurance i zarządzaniu aktywami. Na całym świecie jest nas już ponad 140 tysięcy osób, które wspierają klientów w 47 krajach. Pod obecną nazwą działamy od 2011 roku, ale nasza historia sięga znacznie głębiej. W latach 90-tych funkcjonowaliśmy jako Bank Świętokrzyski, a od 2001 roku, po wejściu do Polski Grupy Crédit Agricole – jako znany wielu z Was Lukas Bank.

W banku pracuje ponad 4500 osób. Znajdziecie nas w centrali we Wrocławiu i Warszawie, w Centrach Korporacyjnych w Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu i Krakowie, a nasi doradcy wspierają klientów w placówkach w całej Polsce.

Jesteśmy różnorodni – pracują u nas przedstawiciele czterech pokoleń (Baby Boomers, X, Y, Z). Każdego dnia współpracujemy i wymieniamy się wiedzą i doświadczeniem. Podpisaliśmy też Kartę Różnorodności. Doceniamy to, że jesteśmy z różnych miejsc i różnych pokoleń.

Stawiamy człowieka w centrum naszych działań – otrzymaliśmy certyfikat Wellbeing Leader 2020. Docenione zostały podejmowane przez nas akcje na rzecz równowagi między życiem zawodowym i prywatnym. Jesteśmy też zaangażowani społecznie i ekologicznie. Zależy nam na tym, aby było #mniejplastiku

Zapewniamy naszym pracownikom bezpieczeństwo, gwarantując stabilność zatrudnienia w tym zmieniającym się świecie. Bezpieczeństwo pracowników jest naszym priorytetem. W placówkach bankowych wdrożyliśmy zasady bezpieczeństwa zgodnie z rekomendacją GIS i Ministerstwa Zdrowia. We wszystkich naszych budynkach wdrożyliśmy zasady bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego.

Przewiń do profilu firmy

Twój Zespół

Jesteśmy kilkuosobowym zespołem w Departamencie Compliance. Naszym głównym zadaniem jest koordynacja i przeprowadzanie niezależnych monitorowań mechanizmów kontrolnych w procesach generujących ryzyko braku zgodności oraz nadzór nad przebiegiem procesów wykonywanych przez nasz Departament. Stanowimy jeden z elementów systemu kontroli wewnętrznej Banku. W pracy szczególnie cenimy sobie współpracę i zaangażowanie.

Programy dla pracowników

 • Power People to program, którego celem jest kreowanie kultury pracy, która rozwija sprawną, elastyczną i zwinną organizację, odpowiedzialną społecznie oraz wykorzystuje siłę różnorodności i wspiera energię do działania na co dzień.

 • Dzielmy się wiedzą funkcjonuje w naszym banku od 2010 roku, kiedy powstała idea projektu który miał połączyć potrzebę zgłębiania specjalistycznej wiedzy bankowej z pasją osób, które chcą dzielić się swoim doświadczeniem.

 • MOVE&CO - rozwijamy i inspirujemy naszych managerów bo MOVE&CO to Managment, Opportunities, Values, Engagement & Connect, Cooperate, Co-develop, Communicate.

 • Kompas CAriery – program, który ma na celu wsparcie rozwoju i mobilności wewnątrz organizacji. Pomagamy w wyborze wewnętrznej ścieżki kariery, organizujemy szkolenia i wspieramy w przygotowaniu do rekrutacji wewnętrznych.

 • Innovation Lab, to zespół innowacji. W nim tworzymy i testujemy nowe idee, a te wybrane następnie przekształcamy w innowacyjne rozwiązania, które przynoszą nową wartość dla nas i naszych klientów.