Ta oferta pracy jest nieaktualna od 86 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Specjalista ds. kontroli eksportu

 • Kalisz, wielkopolskie
 • Specjalista
 • 27.11.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Firma MB Aerospace Technologies (Poland) Sp. z o.o. jest częścią międzynarodowej grupy prowadzącej działalność w USA, Azji, Polsce i w Wielkiej Brytanii. Zajmujemy się procesami specjalnymi dla detali i komponentów do silników lotniczych, dostarczając kompleksowe rozwiązania konstrukcyjne. Obecnie poszukujemy kandydatów/ek na stanowisko:

  Specjalista ds. kontroli eksportu
  Miejsce pracy: Kalisz

  Zakres obowiązków:

  • Odpowiedzialność  za wszelkie działania związane z kontrolą eksportu, w tym także za: określenie zgodności w dziedzinie klasyfikacji, sankcji ekonomicznych, embarga, licencji exportowej, restrykcji handlowych,
  • Odpowiedzialność za przegląd transakcji pod kątem istniejących pozwoleń na wywóz,
   w celu potwierdzenia zgodności,
  • Zapewnianie wsparcia w zakresie oceny zgodności dotyczących restrykcji handlowych,
  • Podtrzymywanie kontaktu ze wszelkimi dostępnymi źródłami informacji w celu uzyskania wiedzy niezbędnej do obsługi klasyfikacji kontroli eksportowej, licencji exportowej, analizy restrykcji handlowych oraz wszelkich innych zagadnień,
  • Wspieranie firmy w zakresie obsługi i utrzymania zgodności baz danych oraz zapisów związanych z transakcjami podlegającymi kontroli eksportu,
  • Tworzenie raportów dotyczących eksportu i kontroli eksportu,
  • Rozstrzyganie kwestii związanych z  kontrolą eksportu,
  • Odpowiedzialność za doskonalenie funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Kontroli,
  • Nadzór nad wszelkimi działaniami związanymi z Wewnętrznym Systemem Kontroli,
  • Odpowiedzialność za szkolenia pracowników w zakresie wiedzy i wymagań Wewnętrznego Systemu Kontroli,
  • Odpowiedzialność za zapisy Wewnętrznego Systemu Kontroli i archiwizację dokumentów,
  • Odpowiedzialność za utrzymywanie relacji z przedstawicielami odpowiednich jednostek rządowych i certyfikujących,
  • Odpowiedzialność za przeprowadzanie analizy ryzyka dla transakcji wojskowych.

  Wymagania:

  • Wykształcenie wyższe,
  • Znajomość  języka angielskiego na poziomie C1,
  • Minimum rok doświadczenia w eksporcie i kontroli zgodności restrykcji handlowych w  jednym lub więcej z następujących obszarów: klasyfikacji, sankcji ekonomicznych, embarga, licencji exportowej, restrykcji handlowych,
  • Wiedza i umiejętność klasyfikacji danych uwzględniając przepisy USA dot. kontroli eksportu  (ITAR & EAR),
  • Wysokie umiejętności interpersonalne,
  • Dokładność, samodzielność,
  • Biegła znajomość MS Office.

  Oferujemy:

  • Przyjazną atmosferę pracy,
  • Pełną wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie,
  • Szkolenia specjalistyczne i kompetencyjne,
  • Kartę Multisport.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informuję, iż:

   

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest MB Aerospace Technologies Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu, ul. Elektryczna 8 wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego KRS pod numerem 0000185958, NIP: 6181979490., REGON: 251602380 (dalej AD);
  2. Administrator Danych nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych. Wszelkie kwestie dotyczące danych osobowych można kierować na adres siedziby spółki wskazany w ust. 1)
  3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy na jakie złożył Pan/Pani na podstawie art. 6 ust. 1b RODO lub/i na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO w celu przetwarzania danych kontaktowych lub/i przyszłych rekrutacji na podstawie zgody na przetwarzanie
   w określonym w zgodzie celu;
  4. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych będą organy państwowe w zakresie wykonywanych zadań, wspólnicy
   i pracownicy AD w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia, podmioty z Grupy MB Aerospace, ewentualnie usługodawcy usług związanych z procesem rekrutacji;
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, to jest do podmiotów z Grupy MB Aerospace. 
  6. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko pracy na jakie Pan/Pani aplikował/a lub/i do czasu cofnięcia przez Pana/Pani zgody i tylko w zakresie w jakim udzielono zgody i nie dłużej niż 3 lata celu przyszłych rekrutacji;
  7. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych (o przetwarzanych danych oraz otrzymywani ich kopii), prawo ich sprostowania, zmiany, ograniczenia przetwarzania o dane zbędne dla celu przetwarzania określonego w ust. 3, prawo do przenoszenia danych, usunięcia danych zbędnych dla celu przetwarzania określonego w ust. 3, prawo sprzeciwu wobec danych przetwarzanych w celu marketingu bezpośredniego.
   W celu uwierzytelnienia czy to Pan/Pai są uprawnieni możemy prosić o podanie informacji dodatkowych. Zakres każdego z w/w praw oraz sytuacje, kiedy można z nich skorzystać wynikają z przepisów prawa. To z jakiego prawa może Pan/Pani skorzystać zależy np. od podstawy prawnej na jakiej przetwarzamy dane oraz celu ich przetwarzania.
  8. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej GIODO) gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku;
  9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale nie podanie danych określonych Kodeksem Pracy spowoduje niemożność wzięcia udziału w rekrutacji;
  10. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również
   w formie profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub
   w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.