Oferta pracy

Specjalista ds. Kontroli Jakości

MokateO firmie

 • Żory, śląskie

 • Ogłoszenie wygasło miesiąc temu
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista (Mid / Regular)
Specjalista ds. Kontroli JakościNumer ref.: M29/2020

Obowiązki:

 • pobieranie prób surowców i półproduktów do analiz mikrobiologicznych i fizykochemicznych,
 • kontrola surowców na wejściu, zbieranie danych w toku analizy i ich weryfikacja na zgodność ze specyfikacją, weryfikacja dokumentów dostaw,
 • kontrola i nadzór półproduktów w trakcie procesu produkcyjnego,
 • nadawanie statusu badanym surowcom i półproduktom,
 • nadzór nad realizacją harmonogramu badań wewnętrznych,
 • prowadzenie badań przechowalniczych,
 • prowadzenie zapisów z przeprowadzonych badań w odpowiednich kontrolkach/rejestrach,
 • analizowanie powstałych w toku produkcji oraz zgłoszonych z rynku niezgodności, aktywny udział  
  w rozwiązywaniu problemów jakościowych pojawiających się w  wyniku kontroli dostaw i innych problemów jakościowych w Dziale,
 • wykonywanie analiz fizyko-chemicznych surowców, wyrobów, półproduktów, interpretacja otrzymanych wyników analiz,
 • ścisła współpraca z działem zakupów, technologii, produkcji, kierownictwem w celu weryfikacji zaistniałych niezgodności,
 • aktywne uczestnictwo w inspekcjach, kontrolach, szkoleniach obejmujących zakres kontroli jakości.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe (chemiczne, biologiczne, mikrobiologiczne, technologia żywności
  lub pokrewne)
 • Znajomość języka angielskiego
 • Samodzielność i dobra organizacja pracy, kreatywność
 • Umiejętność pracy pod presją czasu
 • Zaangażowanie
 • Chęć zdobywania wiedzy i nabywania doświadczeń
 • Prezentowanie wysokiego poziomu kultury osobistej
 • Mile widziana znajomość zasad GMP, GHP, GLP
 • Mile widziana znajomość zagadnień jakościowych Systemów Zarządzania Jakością ISO 22000, standardów BRC, IFS, Kosher, Halal
 • Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • System pracy 3-zmianowy
 • Wynagrodzenie określone stawką godzinową
 • Możliwość rozwoju i uczestnictwa w szkoleniach

 

Klauzula informacyjna dla kandydata do pracy

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej „RODO”, informuję, iż:

1)     administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MOKATE Sp. z o.o. z siedzibą w Żorach (44-240), przy ul. Strażackiej 48, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000129433;

2)     osobą kontaktową ze strony MOKATE Sp. z o.o. w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych jest Inspektor Ochrony Danych, adres e-mail: [email protected], adres do korespondencji MOKATE Sp. z o.o., Inspektor Ochrony Danych, ul. Strażacka 48, 44-240 Żory;

3)     Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z ubieganiem się o zatrudnienie / prowadzonym procesem rekrutacji – na podstawie przepisów kodeksu pracy oraz Pani/Pana zgody w przypadku pozostałych danych – zgodnie z postanowieniem art. 6 ust. 1 lit. a) i c) RODO;

4)     odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są Spółki z Grupy MOKATE – MOKATE S.A. z siedzibą w Ustroniu, Global Coffee Group Sp. z o.o. z siedzibą w Ustroniu i FPUH MOKATE Sp. z o.o. z siedzibą w Ustroniu oraz dostawcy usług publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcy systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcy usług IT, takich jak hosting oraz dostawcy systemów informatycznych;

5)     Pani/Pana dane osobowe nie będę przekazywane do państwa trzeciego, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy;

6)     Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji, chyba że wyrazi Pani/Pan zgodę na ich wykorzystanie do kolejnych rekrutacji, ale nie dłużej niż 12 miesięcy;

7)     Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;

8)     posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;

9)     wszelka komunikacja w obszarze Pani/Pana danych, w tym oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych, powinny być składane do Inspektora ochrony danych wskazanego w pkt. 2), pisemnie lub mailowo (na adresy podane w pkt. 2));

10)  ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

11)  podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z ubieganiem się o zatrudnienie.

 

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy