Oferta pracy

Specjalista ds. kontroli

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.O firmie

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Świętego Ducha 2

Szczecin

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
z siedzibą w Szczecinie
poszukuje kandydatów na stanowisko:
Specjalista ds. kontroli

Planowany wymiar zatrudnienia: pełen etat

Główne obowiązki:

 • planowanie, przygotowywanie i przeprowadzanie kontroli w zakresie postępu rzeczowego oraz finansowego realizowanych przez Spółkę projektów oraz dokumentowanie ich wyników,
 • przygotowywanie dokumentacji kontrolnej, protokołu z kontroli oraz propozycji zaleceń pokontrolnych w związku z ustaleniami kontroli oraz monitorowanie ich realizacji,
 • sporządzanie okresowych sprawozdań z przeprowadzonych kontroli i czynności monitorujących,
 • wykrywanie, przeciwdziałanie, raportowanie nieprawidłowości stwierdzonych podczas wykonywania czynności służbowych,
 • współudział w przygotowywaniu instrukcji, regulaminów i procedur wewnętrznych Spółki oraz wytycznych dla współpracujących instytucji oraz kontrahentów Spółki związanych z realizowanymi projektami,

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe,
 • doświadczenie zawodowe w zakresie kontroli projektów finansowanych z funduszy publicznych. Doświadczenie powinno być podane w taki sposób by można było wyliczyć miesiące/lata doświadczenia.
 • znajomość zagadnień prawnych z zakresu działalności spółek, księgowości i finansów, podstawowa znajomość aktów krajowych i unijnych w zakresie kontroli,
 • znajomość podstawowych zasad funkcjonowania administracji samorządowej,
 • biegła obsługa komputera (pakiet MS Office ze szczególnym uwzględnieniem arkusza kalkulacyjnego Excel),
 • umiejętność pracy w zespole i odpowiedzialność,
 • gotowość do podróży służbowych

Oferujemy:

 • umowę o pracę i atrakcyjne wynagrodzenie,
 • dofinansowanie do urlopu i specjalistycznych szkoleń;

Wymagane dokumenty

 • CV, list motywacyjny;
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji – wypełniony i podpisany załącznik do ogłoszenia o pracę pn. Obowiązek informacyjny administratora wobec kandydata do pracy – wzór poniżej.
Miejsce i termin składania dokumentów:

Dokumenty wraz z podpisanym oświadczeniem należy przesłać za pomocą przycisku aplikowania z dopiskiem „Oferta pracy –specjalista ds. kontroli”
 
Jednocześnie informujemy, że rozmowy będą się odbywać w sposób zdalny, po wcześniejszym ustaleniem terminu i sposobu komunikacji z kandydatem.
Dodatkowe informacje:
 
 • ZARR S.A. zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych  z wybranymi kandydatami.
 • Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej zgodnie z danymi podanymi   w dokumentach aplikacyjnych.
 • Nadesłane dokumenty nie będą zwracane.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy