Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Specjalista ds. Kontrolingu

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali NieżelaznychO firmie

 • Gliwice, śląskie

 • Ogłoszenie wygasło 21 dni temu
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista

Sieć Badawcza Łukasiewicz –  Instytut Metali Nieżelaznych jest jednostką naukową przemysłu metali nieżelaznych w Polsce. Kompleksowa działalność obejmuje wszystkie fazy procesu produkcji materiałów metalicznych: od przeróbki rud po technologie otrzymywania nowoczesnych produktów, spełniające normy środowiskowe. Nasza oferta obejmuje: prace badawczo-rozwojowe w celu opracowania nowych technologii, optymalizacji procesów przemysłowych, modernizacji linii produkcyjnych, konstrukcji urządzeń, usługi pomiarowe i analityczne. 

Specjalista ds. Kontrolingu

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych, ul. Sowińskiego 5, 44-100 Gliwice

Zakres obowiązków:

 • przygotowywanie oraz kontrola i analiza wykonania rocznych i kwartalnych planów finansowych;
 • monitorowanie realizacji projektów długoterminowych;
 • okresowy przegląd wyników  we współpracy z kierownikami komórek organizacyjnych;
 • analiza rentowności planowanych projektów i inwestycji;
 • sporządzanie analiz i raportów finansowych;
 • kwartalna i roczna wycena projektów długoterminowych;
 • rozwój narzędzi kontrolingowych;
 • wsparcie kierowników komórek organizacyjnych w zakresie planowania i prowadzenia projektów (finansowo-prawne);
 • monitoring i analiza kosztów pośrednich - optymalizacja poziomów;
 • udział w przygotowywaniu planów komercjalizacji i planów wdrożeniowych;
 • udział w przygotowaniu studium wykonalności w zakresie efektywności ekonomicznej danej technologii.

Wymagania:

 • wyższe wykształcenie  ekonomiczne - preferowany kierunek : finanse i rachunkowość,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
 • znajomość zagadnień  rachunkowości zarządczej ,
 • bardzo dobra znajomość programu Excel,
 • preferowane doświadczenie w pracy w dziale kontrolingu  i  umiejętność przygotowania wycen kontraktów długoterminowych zgodnie z ustawą o  rachunkowości.

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia,
 • zatrudnienie na umowę o pracę,
 • możliwość rozwoju zawodowego i stałego podnoszenia kwalifikacji,
 • przyjazną atmosferę w pracy.

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • list motywacyjny,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „SPECJALISTA ds. KONTROLINGU”, zawierające wszystkie wymagane dokumenty  wraz z podpisaną ZGODĄ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATA W PROCESIE REKRUTACJI  i oświadczeniem o zapoznaniu się z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ  W PROCESIE REKRUTACJI, prosimy kierować do dnia 31.08.2020 r. na adres:

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych
Departament Kadr i Obsługi
ul. Sowińskiego 5, 44-100 Gliwice
tel. 32 23 80 220

e-mail [email protected]

Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami. Komisja rekrutacyjna na każdym etapie postępowania może zakończyć proces naboru bez podania przyczyny.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy