Oferta pracy

Nr ref: FFF/S/18/2020

Administratorem Pani/Pana danych osobowych są:

Koleje Śląskie Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Raciborskiej 58 (dalej: „Administrator”). 

Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych: [email protected] 

Odbiorcami Pana/ Pani danych osobowych są osoby upoważnione przez Koleje Śląskie Sp. z o. o. do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych. 

Dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa, w szczególności art. 22¹ §1 Kodeksu pracy będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji (podstawa prawna: 22¹ § 1 Kodeksu pracy
w zw. z art. 6 ust. 1b oraz ust. 1c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „Rozporządzenie”) w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych. W pozostałym zakresie podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Pana/Pani zgoda.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa (art. 221 kp), niepodanie danych uniemożliwi Pana/Pani uwzględnienie w procesie rekrutacji, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne i nie wpływa na udział Pana/Pani w procesie tej ani przyszłych rekrutacji. 

Jeżeli poda Pani/Pan dane osobowe w zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa, to tym samym wyraża Pani/ Pan zgodę na ich przetwarzanie w tym zakresie. 

Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres rekrutacji, a dane przetwarzane w oparciu o zgodę na przyszłe rekrutacje na czas wyrażenia zgody.

Zgoda na przyszłe rekrutacje może zostać cofnięta w każdym czasie. W razie cofnięcia zgody na przyszłe rekrutacje dane te zostaną niezwłocznie usunięte. 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. 

Przysługuje Pani/Panu także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi osobami. 

Prosimy o dopisanie w cv następującej klauzuli: 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią informacji zawartych w ogłoszeniu o rekrutacji
na stanowisko Specjalista ds. kontrolingu i planowania finansów i na podstawie tych informacji, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Specjalista ds. Kontrolingu i Planowania Finansów

Koleje Śląskie sp z o.o.O firmie

Koleje Śląskie sp z o.o.

Raciborska 58

Katowice

Koleje Śląskie Sp. z o.o. prowadzą rekrutację na stanowisko:

Specjalista ds. Kontrolingu i Planowania Finansów
miejsce pracy: Katowice
Nr ref: FFF/S/18/2020

Osoba zatrudniona na stanowisku Specjalisty ds. kontrolingu i planowania finansów odpowiedzialna będzie min za:

 

Zadania:

 • Opracowywanie danych i informacji dla Zarządu i Działów Spółki.
 • Pozyskiwanie danych i sporządzanie analiz ekonomicznych, raportów, planów oraz rozliczeń, a także ich interpretacja na potrzeby Spółki.
 • Uczestniczenie w procesie przygotowania budżetu i planu finansowego Spółki oraz monitoringu jego wykonania.
 • Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi i podmiotami zewnętrznymi w zakresie gromadzenia oraz obróbki danych.

 

Wymagania stawiane kandydatom:

 • Wykształcenie min. średnie o specjalności finanse, rachunkowość lub pokrewne.
 • Doświadczenie w obsłudze dowolnego informatycznego programu finansowo-księgowego (mile widziana znajomość programu IMPULS).
 • Dobra znajomość obsługi MS Office.
 • Minimum dwuletnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w dziedzinie kontrolingu, finansów lub księgowości.
 • Doświadczenie w pracy nad budżetem, znajomość rachunkowości zarządczej.
 • Umiejętność logicznego i analitycznego myślenia.
 • Sumienność i dokładność.
 • Umiejętność pracy pod presją czasu.

Oferujemy

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
 • Zatrudnienie w stabilnej Spółce o ugruntowanej pozycji na rynku.
 • Możliwość bezpłatnego podróżowania pociągami Kolei Śląskich.
 • Możliwość rozwoju zawodowego oraz doskonalenia umiejętności.
 • Nagrody jubileuszowe.
 • Możliwość korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in. dofinansowanie do wypoczynku pracowników oraz do wypoczynku zorganizowanego dzieci pracowników, karty aktywności sportowych MultiActive).
 • Możliwość korzystania ze zniżek na przejazdy pociągami pasażerskimi na terenie kraju dla pracowników.
 • Możliwość korzystania z biletów i zniżek na zagraniczne koleje i towarzystwa promowe
  w ramach Zrzeszenia FIP.
 • Dodatkowy dzień wolny od pracy z okazji „Dnia Kolejarza ʺ

W temacie wiadomości należy wpisać nr ref. Ogłoszenia FFF/S/18/2020.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi osobami.

 

Koleje Śląskie Sp. z o.o. prowadzą rekrutację na stanowisko:

Specjalista ds. Kontrolingu i Planowania Finansów
miejsce pracy: KatowiceNumer ref.: Nr ref: FFF/S/18/2020

Osoba zatrudniona na stanowisku Specjalisty ds. kontrolingu i planowania finansów odpowiedzialna będzie min za:

 

Zadania:

 • Opracowywanie danych i informacji dla Zarządu i Działów Spółki.
 • Pozyskiwanie danych i sporządzanie analiz ekonomicznych, raportów, planów oraz rozliczeń, a także ich interpretacja na potrzeby Spółki.
 • Uczestniczenie w procesie przygotowania budżetu i planu finansowego Spółki oraz monitoringu jego wykonania.
 • Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi i podmiotami zewnętrznymi w zakresie gromadzenia oraz obróbki danych.

 

Wymagania stawiane kandydatom:

 • Wykształcenie min. średnie o specjalności finanse, rachunkowość lub pokrewne.
 • Doświadczenie w obsłudze dowolnego informatycznego programu finansowo-księgowego (mile widziana znajomość programu IMPULS).
 • Dobra znajomość obsługi MS Office.
 • Minimum dwuletnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w dziedzinie kontrolingu, finansów lub księgowości.
 • Doświadczenie w pracy nad budżetem, znajomość rachunkowości zarządczej.
 • Umiejętność logicznego i analitycznego myślenia.
 • Sumienność i dokładność.
 • Umiejętność pracy pod presją czasu.

Oferujemy

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
 • Zatrudnienie w stabilnej Spółce o ugruntowanej pozycji na rynku.
 • Możliwość bezpłatnego podróżowania pociągami Kolei Śląskich.
 • Możliwość rozwoju zawodowego oraz doskonalenia umiejętności.
 • Nagrody jubileuszowe.
 • Możliwość korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in. dofinansowanie do wypoczynku pracowników oraz do wypoczynku zorganizowanego dzieci pracowników, karty aktywności sportowych MultiActive).
 • Możliwość korzystania ze zniżek na przejazdy pociągami pasażerskimi na terenie kraju dla pracowników.
 • Możliwość korzystania z biletów i zniżek na zagraniczne koleje i towarzystwa promowe
  w ramach Zrzeszenia FIP.
 • Dodatkowy dzień wolny od pracy z okazji „Dnia Kolejarza ʺ

W temacie wiadomości należy wpisać nr ref. Ogłoszenia FFF/S/18/2020.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi osobami.

 

Ogłoszenie archiwalne