Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Specjalista ds. Kontrolingu

Exalo Drilling S.A.

Exalo Drilling S.A.

Ignacego Łukasiewicza 3

Kraków

Twój zakres obowiązków

 • opracowywanie planów/budżetów, prognoz finansowych oraz monitoring ich wykonania wraz z analizą i interpretacją odchyleń,

 • sporządzanie raportów i innych analiz o sytuacji finansowej Spółki, jej oddziałów i jednostek zależnych w zależności od potrzeb dla Zarządu, RN, PGNIG,

 • monitoring przychodów, kosztów oraz wyników projektów wiertniczych i serwisowych realizowanych w kraju i za granicą,

 • sporządzanie analiz finansowo - ekonomicznych w odniesieniu do pozyskania nowych kontraktów, rynków zagranicznych i realizacji nowych przedsięwzięć,

 • analiza segmentów działalności GK Exalo, dostarczanie materiałów i poszukiwanie rozwiązań dla zapewnienia jej optymalnej rentowności,

 • współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Spółki, krajowymi i zagranicznymi oddziałami oraz jednostkami zależnymi celem pozyskania informacji dla przeprowadzenia wieloaspektowych analiz przychodowo – kosztowych i uzyskania zwrotnych informacji wyjaśniających,

 • wdrażanie efektywnych narzędzi analitycznych i usprawnianie systemu raportowania zarządczego.

Nasze wymagania

 • wykształcenie wyższe, pożądane w obszarze finansów, kontrolingu, ekonomii,

 • przynajmniej 3-letnie doświadczenie w obszarze kontrolingu,

 • znajomość zagadnień z zakresu analiz ekonomiczno-finansowych, rachunkowości zarządczej i finansowej,

 • umiejętność analitycznego myślenia i logicznej interpretacji danych biznesowych,

 • umiejętność pracy zespołowej i komunikatywność,

 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (w szczególności MS Excel),

 • znajomość systemów klasy ERP - znajomość SAP (CO, FI, Hurtowania Danych) i HFM (Oracle Hyperion Financial Management) oraz znajomość branży wiertniczo-serwisowej - będzie dodatkowym atutem,

 • znajomość języka angielskiego – stopień komunikatywny,

 • mile widziana będzie znajomość języka rosyjskiego.

To oferujemy

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu,

 • realizację zadań we współpracy z doświadczonym zespołem,

 • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenie kwalifikacji zawodowych, poprzez udział w kursach, szkoleniach, studiach,

 • atrakcyjny pakiet świadczeń pracowniczych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych: dofinansowanie do wypoczynku, świadczenia świąteczne,

 • bogaty pakiet świadczeń pozapłacowych: opieka medyczna, karta sportowa, ubezpieczenie grupowe na życie, plan emerytalny finansowany przez pracodawcę,

 • dodatkowy dzień wolny od pracy: 4 grudnia.

 • Benefity

 • prywatna opieka medyczna

 • dofinansowanie nauki języków

 • dofinansowanie szkoleń i kursów

 • ubezpieczenie na życie

 • program emerytalny

 • dofinansowanie wypoczynku

 • dofinansowanie wakacji dzieci

 • wyprawka dla dziecka

 • paczki świąteczne

 • karta sportowa

Exalo Drilling S.A.

EXALO DRILLING S.A. jest jednym z wiodących europejskich przesiębiorstw z sektora wierceń lądowych oraz profesjonalnych serwisów otworowych. Tradycja EXALO wywodzi się z połączenia takich firm jak: PNiG Kraków S.A., PNiG Jasło S.A., PNiG NAFTA S.A., PN „Diament” sp. z o.o. oraz ZRG Krosno sp. z o.o. Spółka posiada doświadczenie zbudowane w ponad 20 krajach Europy, Azji i Afryki. Jedną z kluczowych przewag konkurencyjnych EXALO są ludzie.

Przewiń do profilu firmy

Zainteresowane osoby prosimy o składanie CV poprzez Aplikuj najpóźniej do dnia 06.08.2021 roku.

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.