Specjalista ds. kontrolingu personalnego

ENERGA - OBRÓT S.A.

ENERGA - OBRÓT S.A.

Aleja Grunwaldzka 472

Oliwa

Gdańsk

Twój zakres obowiązków

 • Budżetowanie obszaru wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych zgodnie z wytycznymi oraz kontrola realizacji budżetu wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych Spółki, opisywanie odchyleń

 • Udział w projektach od strony analitycznej : motywacja pracowników, zmian regulacji płacowych, analityka wynagrodzeń i systemów premiowych oraz projektach dotyczących rozwoju narzędzi informatycznych w zakresie administracji personalnej

 • Rozliczanie dokumentów kosztowych oraz szacowanie kosztów

 • Współpraca z innymi komórkami oraz spółkami Grupy Kapitałowej w zakresie spraw pracowniczych, w tym: sporządzanie raportów i analiz, danych dot. pracowników, obowiązujących przepisów prawa oraz Compliance i RODO.

 • Realizacja zawiązywania i rozwiązywania rezerw na wynagrodzenia i świadczenia pracownicze

 • Przygotowywanie danych i rezerw do zamknięcia miesiąca

 • Koordynowanie i wypełnianie tabel SIK, HFM w ramach Spółki

 • Koordynowanie i wypełnianie tabel cyklicznych i ad hoc dotyczących wynagrodzenia i stanu zatrudnienia

 • Sporządzanie sprawozdań statystycznych oraz innych analiz HR zgodnie z potrzebami Spółki

Nasze wymagania

 • wykształcenie wyższe o kierunkach: zarządzanie, prawo, rachunkowość, administracja, ekonomia

 • min. dwuletnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku

 • doświadczenie w obszarze kontrolingu personalnego

 • praktyczna znajomość przepisów prawa pracy

 • praktyczna znajomość baz danych, systemów kadrowo-płacowych (w tym SAP)

 • znajomość problematyki wynagrodzeń oraz zatrudnienia umożliwiająca przygotowanie analiz, raportów i rekomendacji w zakresie polityki zatrudnienia i kosztów pracy

 • umiejętność pracy w zespole i zaangażowanie

 • samodzielność w realizacji zadań

 • bardzo dobra organizacja pracy własnej

 • umiejętność analizy danych i sporządzania raportów

 • znajomość obsługi programów biurowych i aplikacji pakietu Microsoft Office (w szczególności Ms Excel)

To oferujemy

 • Możliwość zdobycia doświadczenia w organizacji o otwartej i przyjaznej kulturze

 • Dynamiczny rozwój oparty o realizację samodzielnych działań

 • Codzienną naukę w atmosferze dzielenia się wiedzą i otwartej informacji zwrotnej

 • Możliwość pracy z ekspertami z różnych branż

 • Uczestnictwo w dużych, nowatorskich projektach

 • Dostęp do nowoczesnych narzędzi i metod pracy

Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych

 • prywatna opieka medyczna

 • dofinansowanie szkoleń i kursów

 • ubezpieczenie na życie

 • zniżki na firmowe produkty i usługi

 • program emerytalny

 • kawa / herbata

 • dodatkowe świadczenia socjalne

 • dofinansowanie wypoczynku

 • inicjatywy dobroczynne

Etapy rekrutacji
1

Przesłanie Aplikacji

2

Analiza CV

3

Spotkanie Rekrutacyjne

4

Witamy w Grupie Energa

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o złożenie aplikacji do dnia 13.12.2022r.

ENERGA - OBRÓT S.A.

Grupa Kapitałowa ENERGA, zajmująca się wytwarzaniem, dystrybucją, sprzedażą i obrotem energii elektrycznej i cieplnej oraz gazu, działająca w północnej i środkowej części kraju, dla jednej ze swoich Spółek poszukuje kandydatów na stanowisko:

Specjalista ds. kontrolingu personalnego

Przewiń do profilu firmy