Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Specjalista ds. koordynacji i rozliczania projektów

Instytut Badań EdukacyjnychO firmie

5 6006 000 brutto / mies.
 • Górczewska 8
  Warszawa, mazowieckie
 • Ogłoszenie wygasło 18 dni temu
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista

Instytut Badań Edukacyjnych

Górczewska 8

Warszawa

Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) jest placówką badawczą prowadzącą interdyscyplinarne badania naukowe oraz projekty wdrożeniowe dotyczące funkcjonowania i efektywności systemu edukacji w Polsce, a także powiązań edukacji z rynkiem pracy. Instytut uczestniczy w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych i wdrożeniowych, przygotowuje raporty, sporządza ekspertyzy oraz pełni funkcje doradcze. W Instytucie pracuje 280 osób zajmujących się edukacją i rynkiem pracy, w tym uczeniem się przez całe życie. Zatrudniamy socjologów, psychologów, pedagogów, ekonomistów i politologów. Nasi pracownicy to w większości wybitni specjaliści w swoich dziedzinach, posiadający bogate doświadczenie zawodowe obejmujące prace badawcze oraz wdrożeniowe, współpracę z partnerami społecznymi, w tym biznesem, a także pracę dydaktyczną, pracę w administracji publicznej, marketingowych organizacjach badania rynku i opinii oraz organizacjach pozarządowych.

Obecnie, z uwagi na rozwój projektów krajowych i międzynarodowych, poszukujemy osoby do Zespołu Zarządzania Projektami w IBE na stanowisko:

Specjalista ds. koordynacji i rozliczania projektów

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za koordynację projektów od strony administracyjno-finansowej, rozliczanie i monitoring ich realizacji zgodnie z umowami
o dofinansowanie, ze szczególnym uwzględnieniem wykonania  planów rzeczowo-finansowych i harmonogramów.

Główne obowiązki:

 • koordynacja projektów od strony administracyjno-finansowej, w tym przygotowywanie dokumentacji finansowej projektów/zadań,
 • monitorowanie realizacji projektów/ zadań Instytutu, w tym:
  1. wykonania planu finansowego/ budżetu projektu/ zadania i poprawności wydatkowanych pieniędzy zgodnie z wnioskiem projektowym;
  2. wykonania harmonogramów rzeczowych i finansowych projektów/ zadań;
  3. realizacji wskaźników projektów/ zadań;
  4. działań koniecznych do podjęcia na rzecz minimalizacji ryzyka realizacji projektu/ zadania niezgodnie z umową o dofinansowanie;
 • wspieranie kierowników projektów/ zadań w zakresie analizy ryzyka w projekcie
  i przygotowaniu danych do sprawozdań z postępu realizacji projektu zgodnie
  z wymaganiami Instytucji finansujących danych projekt;
 • sporządzanie raportów i sprawozdań finansowych z projektów/ zadań;
 • analizowanie i planowanie we współpracy z kierownikami projektów bieżących wydatków oraz działań formalnych niezbędnych do podjęcia w ramach projektów/ zadań;
 • weryfikowanie i potwierdzanie kwalifikowalności wydatków oraz dostępności środków
  w budżecie projektu/ zadania
 • reagowanie na potrzebę ewentualnych zmian w projekcie/ zadaniu i współpraca
  z kierownikami projektów/ zadań przy ich dokonywaniu, w szczególności w zakresie zmiany budżetu projektu/ zadania;
 • bieżące monitorowanie wytycznych odnoszących się do projektów realizowanych przez IBE oraz przekazywanie istotnych informacji na ten temat pracownikom IBE odpowiedzialnym za ich wdrażanie;
 • bieżący kontakt z instytucjami finansującymi projekty/ zadania realizowane przez IBE oraz instytucjami partnerskimi, w zakresie odpowiadającym zadaniom realizowanym przez ZZP,
 • bieżąca obsługa administracyjna projektów/ zadań w zakresie przepływu dokumentów;
 • prowadzenie dokumentacji oraz korespondencji wewnętrznej oraz zewnętrznej związanej
  z realizacją i rozliczaniem projektów/ zadań;
 • współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Instytutu w zakresie związanym
  z monitorowaniem i rozliczaniem prowadzonych projektów/ zadań, w tym z Zespołem Głównego Księgowego przy przygotowaniu sprawozdań finansowych (rozliczenie projektu/ zadania).

Wymagania:

 • co najmniej 2-letnie doświadczenie w realizacji i rozliczaniu projektów, w tym współfinansowanych ze środków unijnych,
 • doświadczenie w formułowaniu budżetu projektu, monitorowaniu realizacji budżetu i harmonogramu projekt oraz ponoszeniu wydatków lub potwierdzaniu kwalifikowalności kosztów,
 • poczucie odpowiedzialności i samodzielność,
 • bardzo dobra organizacja pracy, systematyczność i dokładność w wykonywaniu zadań,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu dobrym (pożądany poziom B2),
  z naciskiem na umiejętność prowadzenia korespondencji i rozumienia treści
  zw. z zarządzaniem projektami,
 • praktyczna znajomość obsługi Pakietu MS Office, w szczególności Excela.
 • mile widziane doświadczenie w realizacji i rozliczaniu projektów finansowanych
  z programów POWER, Horyzont 2020, Erasmus+ oraz ze środków EuropeAid,
  a także
  znajomość aktualnych zasad i wytycznych dotyczących realizacji projektów finansowanych z ww. programów.

Oferujemy:

 • pracę w otwartym i chętnie dzielącym się wiedzą Zespole,
 • wysoki poziom dynamiki i samodzielności działania w odniesieniu do zakresu zadań,
 • pakiet benefitów, tj. karta OK System, ZFŚS,
 • możliwość skorzystania na preferencyjnych warunkach z ubezpieczenia grupowego oraz prywatnej medycyny pracy,
 • wynagrodzenie zasadnicze w przedziale: 5 600 – 6 000 zł brutto,
 • zatrudnienie na umowę o pracę w wymiarze 1 etatu,
 • pierwsza umowa na okres próbny z perspektywą zawarcia umowy na czas określony.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego w terminie do 30.06.2021.

Instytut Badań Edukacyjnych realizuje politykę równych szans w zatrudnieniu.

Po etapie analizy aplikacji, skontaktujemy się z wybranymi kandydatami i kandydatkami.

Ogłoszenie archiwalne