Tektura Opakowania Papier S.A

Specjalista ds. Koordynacji Inwestycji

Tektura Opakowania Papier S.A O firmie

Tektura Opakowania Papier S.A

ul. Katowicka 182

Tychy

Producent papieru oraz tektur
TEKTURA OPAKOWANIA PAPIER Spółka Akcyjna w Tychach
poszukuje kandydatów na stanowisko

Specjalista ds. Koordynacji Inwestycji
Miejsce pracy: Tychy

Zakres zadań:  

 • kompleksowe przygotowanie i koordynowanie inwestycji i przebudowy istniejących obiektów ( od fazy przed inwestycyjnej, poprzez koordynowanie procesu projektowania, kompletowania dokumentacji wstępnej, wykonawczej, powykonawczej , realizacji inwestycji, odbiorów i oddania do użytkowania oraz rozliczenia końcowego )
 • uzyskiwanie niezbędnych pozwoleń, decyzji, uzgodnień, opinii, warunków technicznych oraz kontakt z urzędami
 • nadzór nad optymalizacją kosztów i budżetem inwestycji, harmonogramami wykonania, warunkami i realizacją umów z projektantami , inspektorami nadzoru i wykonawcami
 • koordynacja i nadzór firm zewnętrznych w przestrzeganiu regulacji i zasad przekazywania i odbiorów miejsca prowadzenia zleconych prac    
 • ścisła współpraca z kierownictwami zakładów w zakresie obszarów prowadzonych prac, konsultacji wprowadzanych zmian w trakcie realizacji inwestycji i minimalizacji przerw produkcyjnych
 • współudział w tworzeniu rocznych i wieloletnich planów inwestycyjnych
 • raportowanie przebiegu prowadzonych inwestycji

Profil kandydata:

 • wykształcenie co najmniej średnie techniczne o kierunku budowlanym
 • przynajmniej roczne doświadczenie zawodowe związane z prowadzeniem i nadzorowaniem inwestycji przemysłowych
 • bardzo dobra znajomość programu Auto CAD oraz MS Office ( Excel )
 • umiejętność efektywnego organizowania oraz realizowania procesu inwestycyjnego
 • znajomość procedur administracyjnych w budownictwie
 • inicjatywa i zaangażowanie w działaniu, umiejętność podejmowania decyzji
 • mile widziane uprawnienia budowlane

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w rozwijającej się firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej z wieloletnimi planami inwestycyjnymi
 • przestrzeń na dużą samodzielność w działaniu i inicjatywie dla wykonywania powierzonych zadań
 • sprzęt dostosowany do stanowiska pracy
 • wynagrodzenie adekwatne do zajmowanego stanowiska i zakresu zadań oraz premie zależne od uzyskiwanych efektów
 • możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji ( m.in. udział w szkoleniach, projektach, konferencjach, studiach ),
 • Pakiet socjalny ( wczasy pod gruszą , bony dla dzieci, dofinansowanie do kolonii,)
 • Pożyczki PKZP, pożyczki mieszkaniowe
 • Kartę Multisport


Oferty zawierające CV i list motywacyjny prosimy przesyłać
w ciągu 30 dni od ukazania się ogłoszenia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).

CV kandydatów nierozpatrzone w danym procesie rekrutacji są przechowywane przez okres 3 miesięcy na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji. Po tym okresie są usuwane, a dane osobowe kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu. Aplikacji nie odsyłamy. Kontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Osoby zainteresowane udziałem w kolejnych i podobnych procesach rekrutacji prosimy o zamieszczenie w swoim CV klauzuli o treści:
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Tektura Opakowania Papier SA z siedzibą w Tychach przy ul. Katowickiej 182 zawartych w CV na potrzeby obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji.”

Producent papieru oraz tektur
TEKTURA OPAKOWANIA PAPIER Spółka Akcyjna w Tychach
poszukuje kandydatów na stanowisko

Specjalista ds. Koordynacji Inwestycji

Zakres zadań:  

 • kompleksowe przygotowanie i koordynowanie inwestycji i przebudowy istniejących obiektów ( od fazy przed inwestycyjnej, poprzez koordynowanie procesu projektowania, kompletowania dokumentacji wstępnej, wykonawczej, powykonawczej , realizacji inwestycji, odbiorów i oddania do użytkowania oraz rozliczenia końcowego )
 • uzyskiwanie niezbędnych pozwoleń, decyzji, uzgodnień, opinii, warunków technicznych oraz kontakt z urzędami
 • nadzór nad optymalizacją kosztów i budżetem inwestycji, harmonogramami wykonania, warunkami i realizacją umów z projektantami , inspektorami nadzoru i wykonawcami
 • koordynacja i nadzór firm zewnętrznych w przestrzeganiu regulacji i zasad przekazywania i odbiorów miejsca prowadzenia zleconych prac    
 • ścisła współpraca z kierownictwami zakładów w zakresie obszarów prowadzonych prac, konsultacji wprowadzanych zmian w trakcie realizacji inwestycji i minimalizacji przerw produkcyjnych
 • współudział w tworzeniu rocznych i wieloletnich planów inwestycyjnych
 • raportowanie przebiegu prowadzonych inwestycji

Profil kandydata:

 • wykształcenie co najmniej średnie techniczne o kierunku budowlanym
 • przynajmniej roczne doświadczenie zawodowe związane z prowadzeniem i nadzorowaniem inwestycji przemysłowych
 • bardzo dobra znajomość programu Auto CAD oraz MS Office ( Excel )
 • umiejętność efektywnego organizowania oraz realizowania procesu inwestycyjnego
 • znajomość procedur administracyjnych w budownictwie
 • inicjatywa i zaangażowanie w działaniu, umiejętność podejmowania decyzji
 • mile widziane uprawnienia budowlane

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w rozwijającej się firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej z wieloletnimi planami inwestycyjnymi
 • przestrzeń na dużą samodzielność w działaniu i inicjatywie dla wykonywania powierzonych zadań
 • sprzęt dostosowany do stanowiska pracy
 • wynagrodzenie adekwatne do zajmowanego stanowiska i zakresu zadań oraz premie zależne od uzyskiwanych efektów
 • możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji ( m.in. udział w szkoleniach, projektach, konferencjach, studiach ),
 • Pakiet socjalny ( wczasy pod gruszą , bony dla dzieci, dofinansowanie do kolonii,)
 • Pożyczki PKZP, pożyczki mieszkaniowe
 • Kartę Multisport


Oferty zawierające CV i list motywacyjny prosimy przesyłać
w ciągu 30 dni od ukazania się ogłoszenia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).

CV kandydatów nierozpatrzone w danym procesie rekrutacji są przechowywane przez okres 3 miesięcy na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji. Po tym okresie są usuwane, a dane osobowe kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu. Aplikacji nie odsyłamy. Kontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Osoby zainteresowane udziałem w kolejnych i podobnych procesach rekrutacji prosimy o zamieszczenie w swoim CV klauzuli o treści:
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Tektura Opakowania Papier SA z siedzibą w Tychach przy ul. Katowickiej 182 zawartych w CV na potrzeby obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji.”

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy