Specjalista ds. Koordynacji Laboratoriów

Sieć Badawcza Łukasiewicz - PORT Polski Ośrodek Rozwoju TechnologiiO firmie

Sieć Badawcza Łukasiewicz - PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii

Stabłowicka 147

Wrocław

Sieć Badawcza Łukasiewicz - PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii jest Instytutem nastawionym na rozwój nowych technologii poprzez prowadzenie badań na potrzeby oraz we współpracy z przemysłem. PORT to wysokiej klasy specjaliści wykorzystujący infrastrukturę najnowocześniejszych w kraju laboratoriów naukowo-badawczych. Aktywność ośrodka koncentruje się wokół biotechnologii (w tym Biobankowania) oraz inżynierii materiałowej, pozwalając w sposób kompleksowy realizować zarówno prace naukowo-badawcze, jaki i pilotażowe badania dla przemysłu.

 

Obecnie poszukujemy Kandydata na stanowisko:

Specjalista ds. Koordynacji Laboratoriów

który będzie odpowiedzialny za utrzymanie płynności realizowanych procesów badawczych w laboratoriach
Miejsce pracy: Wrocław
nr ref. SKL/2020

Główne zadania i obowiązki

 • Koordynowanie prac zespołów badawczych (wewnętrznych i zewnętrznych użytkowników laboratoriów) oraz racjonalne zarządzanie dostępem do infrastruktury laboratoryjnej.
 • Monitorowanie zaplanowanych procesów laboratoryjnych, w tym terminowej realizacji zleceń i projektów komercyjnych.
 • Analiza potrzeb klienta i dobór odpowiednich metod analitycznych/badawczych do wykonania badań/pomiarów.
 • Ścisła współpraca z Działem Sprzedaży w zakresie planowania realizacji usług w laboratoriach.
 • Koordynowanie prac związanych z powstawaniem nowych projektów komercyjnych w instytucie (przy współpracy z Działem Sprzedaży).
 • Prowadzenie elektronicznego rejestru zleceń.
 • Udział we wdrożeniu i utrzymaniu oraz doskonaleniu systemów zarządzania jakością.
 • Udział w diagnozowanie potencjału usługowego laboratoriów oraz kierunków jego wykorzystania we współpracy z pracownikami laboratoriów.

Kwalifikacje zawodowe

 • Min. wykształcenie wyższe (tytuł magistra) z obszaru: elektroniki, fizyki, optyki, chemii lub nauk pokrewnych.
 • Szeroka znajomość technik wykorzystywanych w laboratoriach fizycznych i chemicznych.
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego, w tym nomenklatury specjalistycznej.
 • Umiejętność analitycznego myślenia i wyciągania wniosków.
 • Umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji.
 • Umiejętność opiniowania zaproponowanych rozwiązań.
 • Umiejętność planowania i organizacji pracy, skrupulatność.
 • Umiejętność pracy w dynamicznie zmieniającym się środowisku, pod dużą presją czasu.
 • Mile widziane doświadczenie w laboratorium pracującym zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005.

Kandydatom oferujemy

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na pełny etat.
 • Pracę w organizacji naukowo-badawczej nastawionej na realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów badawczo-rozwojowych.
 • Udział w procesie pozyskiwania i realizacji interesujących zleceń komercyjnych.

Dodatkowo

Czekamy na Ciebie!
#PORTdlaTalentów

 Aplikacje należy przesyłać za pomocą przycisku Aplikuj
w tytule wpisując nr ref. SKL/2020 w terminie do 30.01.2020 r.

Prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych poniższej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach, niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji prowadzonego obecnie przez Instytut Sieci działający pod nazwą Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław. Oświadczam, że jestem świadomy(a) dobrowolności udostępnienia moich danych osobowych oraz że zostałem(am) poinformowany(a) o uprawnieniach, jakie przysługują mi w zakresie przetwarzania moich danych”.

lub (w przypadku zainteresowania udziałem także w przyszłych rekrutacjach):

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach, niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji prowadzonego obecnie lub w przyszłości przez Instytut Sieci działający pod nazwą Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław, o ile nie zmieni się cel ich przetwarzania. Oświadczam, że jestem świadomy(a) dobrowolności udostępnienia moich danych osobowych oraz, że zostałem(am) poinformowany(a) o uprawnieniach, jakie przysługują mi w zakresie przetwarzania moich danych”.

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Sieci działający pod nazwą Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław. Dane zawarte w dokumentach aplikacyjnych przetwarzane będą dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji a także - w przypadku wyrażenia zgody - dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Informujemy o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także prawie od wycofania zgody na przetwarzanie danych, bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano przed cofnięciem zgody. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Więcej informacji o ochronie danych osobowych: https://www.port.org.pl/ochrona-danych/

Informacje o kandydatach, którzy zgłoszą się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze. Informacja o wyniku naboru, zawierająca określenie stanowiska pracy, na które nabór był prowadzony, imię albo imiona i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny a także uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo niezatrudnienia żadnego kandydata będzie upubliczniona zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej ŁUKASIEWICZ.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Sieć Badawcza Łukasiewicz - PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii jest Instytutem nastawionym na rozwój nowych technologii poprzez prowadzenie badań na potrzeby oraz we współpracy z przemysłem. PORT to wysokiej klasy specjaliści wykorzystujący infrastrukturę najnowocześniejszych w kraju laboratoriów naukowo-badawczych. Aktywność ośrodka koncentruje się wokół biotechnologii (w tym Biobankowania) oraz inżynierii materiałowej, pozwalając w sposób kompleksowy realizować zarówno prace naukowo-badawcze, jaki i pilotażowe badania dla przemysłu.

 

Obecnie poszukujemy Kandydata na stanowisko:

Specjalista ds. Koordynacji Laboratoriów

który będzie odpowiedzialny za utrzymanie płynności realizowanych procesów badawczych w laboratoriachNumer ref.: nr ref. SKL/2020

Główne zadania i obowiązki

 • Koordynowanie prac zespołów badawczych (wewnętrznych i zewnętrznych użytkowników laboratoriów) oraz racjonalne zarządzanie dostępem do infrastruktury laboratoryjnej.
 • Monitorowanie zaplanowanych procesów laboratoryjnych, w tym terminowej realizacji zleceń i projektów komercyjnych.
 • Analiza potrzeb klienta i dobór odpowiednich metod analitycznych/badawczych do wykonania badań/pomiarów.
 • Ścisła współpraca z Działem Sprzedaży w zakresie planowania realizacji usług w laboratoriach.
 • Koordynowanie prac związanych z powstawaniem nowych projektów komercyjnych w instytucie (przy współpracy z Działem Sprzedaży).
 • Prowadzenie elektronicznego rejestru zleceń.
 • Udział we wdrożeniu i utrzymaniu oraz doskonaleniu systemów zarządzania jakością.
 • Udział w diagnozowanie potencjału usługowego laboratoriów oraz kierunków jego wykorzystania we współpracy z pracownikami laboratoriów.

Kwalifikacje zawodowe

 • Min. wykształcenie wyższe (tytuł magistra) z obszaru: elektroniki, fizyki, optyki, chemii lub nauk pokrewnych.
 • Szeroka znajomość technik wykorzystywanych w laboratoriach fizycznych i chemicznych.
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego, w tym nomenklatury specjalistycznej.
 • Umiejętność analitycznego myślenia i wyciągania wniosków.
 • Umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji.
 • Umiejętność opiniowania zaproponowanych rozwiązań.
 • Umiejętność planowania i organizacji pracy, skrupulatność.
 • Umiejętność pracy w dynamicznie zmieniającym się środowisku, pod dużą presją czasu.
 • Mile widziane doświadczenie w laboratorium pracującym zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005.

Kandydatom oferujemy

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na pełny etat.
 • Pracę w organizacji naukowo-badawczej nastawionej na realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów badawczo-rozwojowych.
 • Udział w procesie pozyskiwania i realizacji interesujących zleceń komercyjnych.

 Aplikacje należy przesyłać za pomocą przycisku Aplikuj
w tytule wpisując nr ref. SKL/2020 w terminie do 30.01.2020 r.

Prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych poniższej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach, niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji prowadzonego obecnie przez Instytut Sieci działający pod nazwą Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław. Oświadczam, że jestem świadomy(a) dobrowolności udostępnienia moich danych osobowych oraz że zostałem(am) poinformowany(a) o uprawnieniach, jakie przysługują mi w zakresie przetwarzania moich danych”.

lub (w przypadku zainteresowania udziałem także w przyszłych rekrutacjach):

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach, niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji prowadzonego obecnie lub w przyszłości przez Instytut Sieci działający pod nazwą Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław, o ile nie zmieni się cel ich przetwarzania. Oświadczam, że jestem świadomy(a) dobrowolności udostępnienia moich danych osobowych oraz, że zostałem(am) poinformowany(a) o uprawnieniach, jakie przysługują mi w zakresie przetwarzania moich danych”.

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Sieci działający pod nazwą Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław. Dane zawarte w dokumentach aplikacyjnych przetwarzane będą dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji a także - w przypadku wyrażenia zgody - dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Informujemy o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także prawie od wycofania zgody na przetwarzanie danych, bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano przed cofnięciem zgody. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Więcej informacji o ochronie danych osobowych: https://www.port.org.pl/ochrona-danych/

Informacje o kandydatach, którzy zgłoszą się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze. Informacja o wyniku naboru, zawierająca określenie stanowiska pracy, na które nabór był prowadzony, imię albo imiona i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny a także uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo niezatrudnienia żadnego kandydata będzie upubliczniona zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej ŁUKASIEWICZ.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy