Oferta pracy

Specjalista ds. Koordynowania Badań Klinicznych

GRUPA NEUCAO firmie

GRUPA NEUCA

Dąbrówki 13

Katowice

Pratia S.A. należąca do Grupy NEUCA jest największą siecią ośrodków badań klinicznych w Polsce. Podstawą naszej działalności jest prowadzenie międzynarodowych badań klinicznych (fazy II-IV) na zlecenie firm farmaceutycznych oraz CRO (Contract Research Organization). W naszych 8 ośrodkach realizujemy około 200 kontraktów na badania rocznie.

Obecnie do naszej spółki Pratia  w Katowicach poszukujemy osoby na stanowisko:

Specjalista ds. Koordynowania Badań KlinicznychNumer ref.: SKBK/09/2020/K

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • koordynowanie badań klinicznych,
 • współpracę z monitorami badań klinicznych,
 • współpracę z zespołem projektowym,
 • udział w spotkaniach badaczy,
 • przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia badania zgodnie z wdrożonymi procedurami SOP,
 • kontakt z pacjentami biorącymi udział w badaniu,
 • koordynowanie wizyt pacjentów uczestniczących w badaniach klinicznych.

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego kierunkowego (medycyna, psychologia, biologia, farmacja, pielęgniarstwo),
 • doświadczenie w pracy na stanowisku Koordynatora Badań klinicznych będzie dodatkowym atutem,
 • dobrej znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • zdolności analitycznego myślenia,
 • bardzo dobrych umiejętności interpersonalnych,
 • doskonałej organizacji pracy,
 • dokładności i samodzielności w działaniu,
 • gotowości do zagranicznych podróży służbowych.

Oferujemy:

 • pełną wyzwań pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • możliwość udziału w międzynarodowych projektach,
 • zdobycie szerokiej wiedzy oraz umiejętności z zakresu badań klinicznych faz II – IV,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji w ramach cyklicznych szkoleń,
 • samodzielność w działaniu,
 • pakiet benefitów.

 

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:

 1. Administratorem danych osobowych jest PRATIA S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligockiej 103. Z administratorem można się skontaktować pisemnie, na adres siedziby lub poprzez adres e-mail: [email protected]
 2. Dane osobowe kandydatów do pracy pozyskujemy z następujących źródeł:
  a) bezpośrednio od kandydata,
  b) za pośrednictwem innej osoby (np. znajomego, który rekomenduje kandydata do pracy),
  c) niektóre informacje o kandydacie administrator lub działające na jego rzecz agencje rekrutacyjne mogą pozyskiwać także z publicznie dostępnych portali branżowych, takich jak LinkedIn, GlodenLine, czy platform rekrutacyjnych. W takim wypadku kandydat zostanie poinformowany o tym przy pierwszym kontakcie.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  a) przeprowadzenia procesu rekrutacji, a w przypadku pozytywnego przejścia procesu rekrutacji również w celu
  b) zawarcia i realizacji umowy,
  c) zebrania od kandydatów opinii dotyczącej przebiegu procesu rekrutacji,
  d) gdy znajdzie to  zastosowanie,  w celach  związanych  z  prowadzeniem  postępowań sądowych.
 4. U administratora wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez e-mail: [email protected]
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych:
  a) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji i zawarcia umowy jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO),
  b) w celu udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych, a także danych podanych w dokumentach aplikacyjnych (ponad wymagany zakres) oraz podczas rozmów w procesie rekrutacji jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli dobrowolnie wyrażona zgoda,
  c) w celu zebrania od kandydatów oceny przebiegu procesu rekrutacji jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a uzasadnionym interesem administratora jest doskonalenie procesu rekrutacji w organizacji.
  d) w celach związanych z prowadzeniem postępowań sądowych art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a uzasadnionym interesem administratora jest obrona roszczeń.
 6. Dane osobowe kandydatów, z którymi zostanie zawarta umowa będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa.
 7. Dane osobowe kandydatów, z którymi nie zostanie zawarta umowa będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacji, a następnie przez okres 6 miesięcy.
 8. Dane osobowe kandydatów, którzy wyrazili zgodę na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych będą przetwarzane przez okres 1 roku od ostatniej aktualizacji danych osobowych przez kandydata lub do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie.
 9. Odbiorcami danych osobowych, poza osobami upoważnionymi przez administratora, mogą być podmioty przetwarzające dane osobowe z polecenia administratora i na podstawie zawartej umowy powierzenia, w szczególności podmioty z Grupy Neuca i dostawcy rozwiązań IT.
 10. Kandydatowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych (art. 15 RODO), prawo żądania ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), przenoszenia (art. 19) oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 11. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych kandydata jest zgoda, kandydat ma prawo wycofania zgody poprzez e-mail: [email protected] Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 12. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych kandydata jest uzasadniony interes administratora, kandydat ma prawo wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania z uwagi na swoją szczególną sytuację (art. 21 RODO).
 13. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji wskazanych celów, w szczególności podjęcia działań w celu zawarcia umowy, a następnie zawarcia i realizacji tej umowy.
 14. Dane osobowe kandydatów nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy