Oferta pracy

ENERGA Invest Sp. z o.o.

Specjalista ds. kosztorysowania i ofertowania

ENERGA Invest Sp. z o.o.O firmie

ENERGA Invest Sp. z o.o.

Olivia Gate

Gdańsk

GRUPA ENERGA PRZYŁĄCZ SIĘ
 

Energa Invest to największa na Pomorzu firma projektowa, skupiająca w swoich szeregach projektantów z szeroko rozumianego rynku elektroenergetycznego. Projektujemy nowoczesną, standaryzowaną i ekonomicznie racjonalną infrastrukturę elektroenergetyczną. Poszukujemy kandydata na stanowisko:

Specjalista ds. kosztorysowania i ofertowania

Gdańsk

  Nr ref.: 13/BP/Invest/2020/S/KO 

Jeśli posiadasz:

 • wykształcenie wyższe (preferowane techniczne: elektrotechnika, energetyka)
 • doświadczenie przy wycenach stacji GPZ, Linii WN i SN
 • znajomość branży fotowoltaicznej i doświadczenie w realizacji inwestycji w obszarze OZE będzie dodatkowym atutem
 • bardzo dobra znajomość Pakietu MS Office
 • znajomość programów do kosztorysowania Norma, SeKo PRIX-WKI
 • znajomość branży elektrycznej, budowlanej, sanitarnej
 • umiejętność czytania dokumentacji technicznej i projektowej
 • bardzo dobra organizacja pracy, dokładność, samodzielność, umiejętność pracy w zespole
 • prawo jazdy kat. B

 

Mamy dla Ciebie doskonałą ofertę pracy!

 

Zakres Twoich zadań będzie obejmował:

 • przygotowanie kalkulacji w oparciu o Środowiskowe Zasady Wyceny Prac Projektowych
 • weryfikacja i analizowanie dokumentacji przetargowej i technicznej
 • przygotowywanie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót
 • monitorowanie rynku przetargów
 • przygotowywanie ofert
 • współpraca z Zespołem Projektantów

W zamian oferujemy:

 

umowę o pracę
pracę w stabilnej i rozwijającej się firmie, posiadającej rozpoznawalną markę
możliwość ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych
atrakcyjny pakiet świadczeń dodatkowych m. in. opieka medyczna, karta Multisport, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, Pracowniczy Program Emerytalny
dodatkowy dzień wolny z okazji Dnia Energetyka
elastyczny czas pracy

 

Spełniasz wymagania i chcesz podjąć się wyzwania współpracy z nami?

 

Prześlij CV na adres: [email protected]
W tytule wiadomości prosimy o zamieszczenie numeru referencyjnego. Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami. Nadsyłanych aplikacji nie zwracamy.
Pamiętając o RODO uprzejmie informujemy
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) uprzejmie informujemy, że:
1) Administratorem Twoich danych osobowych (ADO) jest: ENERGA Invest Sp. z o.o.
2) Nasze dane kontaktowe to: [email protected], adres korespondencyjny: Olivia Business Centre - Olivia Tower al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk.
3) Z inspektorem ochrony danych (IOD) możesz skontaktować się pod adresem e-mail: [email protected] lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).
4) Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, oraz celach wskazanych w odrębnych zgodach, jeżeli je wyrazisz.
5) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. a oraz f RODO, czyli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zwykłej kategorii poprzez działanie, polegające na przesłaniu aplikacji w odpowiedzi na ogłoszenie pracodawcy. . Uzasadnionym interesem realizowanym przez ADO (art. 6 ust. 1 lit f) jest dochodzenie roszczeń wynikających z przepisów prawa.
6) Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w prowadzonej rekrutacji. Zakres danych niezbędnych dla uczestnictwa w procesie rekrutacji określa art. 221 Kodeksu Pracy i obejmuje:
 • Imię (imiona) i nazwisko,
 • datę urodzenia,
 • dane kontaktowe kandydata,
 • wykształcenie,
 • kwalifikacje zawodowe,
 • przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
7)  Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:
 1. Uprawnione organy publiczne,
 2. Energa Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o., Energa S.A.
 3. Podmioty dostarczające korespondencję,
 4. Podmioty wykonujące usługi niszczenia dokumentacji,
 5. Podmioty świadczące usługi obsługi i serwisu urządzeń informatycznych ADO.
8) Dane zostaną zniszczone niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji. Jeżeli zostanie wyrażona zgoda, dane zniszczone zostaną po okresie 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.
9) Informujemy o przysługującym prawie do:
 1. dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,
 2. sprostowania swoich danych osobowych,
 3. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,
 4. przenoszenia danych,
 5. cofnięcia zgód,
 6. usunięcia danych.
W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora przysługuje Ci prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
Z uprawnień możesz skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail z ADO lub IOD (pkt 2, 3).
10) Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11) Zgoda (1) dotycząca przetwarzania danych osobowych jest dobrowolna, nieudzielenie zgody spowoduje nieuwzględnienie danych osobowych w procesie rekrutacyjnym;
 
ZGODY:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Energa Invest danych osobowych szczególnej kategorii określonych w art. 9 RODO zawartych w dokumentach aplikacyjnych przekazanych przeze mnie z własnej inicjatywy. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przesłanych na potrzeby rekrutacji nr 13/BP/Invest/2020/S/KO przez Energa Invest , w okresie 3 miesięcy od zakończenia tej rekrutacji, w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Energa Invest na inne lub podobne stanowisko.
 
ENERGA Invest Sp. z o. o. zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzonego naboru w każdym czasie i bez podania przyczyny.

Energa Invest to największa na Pomorzu firma projektowa, skupiająca w swoich szeregach projektantów z szeroko rozumianego rynku elektroenergetycznego. Projektujemy nowoczesną, standaryzowaną i ekonomicznie racjonalną infrastrukturę elektroenergetyczną. Poszukujemy kandydata na stanowisko:

Specjalista ds. kosztorysowania i ofertowaniaNumer ref.: 13/BP/Invest/2020/S/KO

Jeśli posiadasz:

 • wykształcenie wyższe (preferowane techniczne: elektrotechnika, energetyka)
 • doświadczenie przy wycenach stacji GPZ, Linii WN i SN
 • znajomość branży fotowoltaicznej i doświadczenie w realizacji inwestycji w obszarze OZE będzie dodatkowym atutem
 • bardzo dobra znajomość Pakietu MS Office
 • znajomość programów do kosztorysowania Norma, SeKo PRIX-WKI
 • znajomość branży elektrycznej, budowlanej, sanitarnej
 • umiejętność czytania dokumentacji technicznej i projektowej
 • bardzo dobra organizacja pracy, dokładność, samodzielność, umiejętność pracy w zespole
 • prawo jazdy kat. B

 

Mamy dla Ciebie doskonałą ofertę pracy!

 

Zakres Twoich zadań będzie obejmował:

 • przygotowanie kalkulacji w oparciu o Środowiskowe Zasady Wyceny Prac Projektowych
 • weryfikacja i analizowanie dokumentacji przetargowej i technicznej
 • przygotowywanie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót
 • monitorowanie rynku przetargów
 • przygotowywanie ofert
 • współpraca z Zespołem Projektantów

W zamian oferujemy:

 

umowę o pracę
pracę w stabilnej i rozwijającej się firmie, posiadającej rozpoznawalną markę
możliwość ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych
atrakcyjny pakiet świadczeń dodatkowych m. in. opieka medyczna, karta Multisport, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, Pracowniczy Program Emerytalny
dodatkowy dzień wolny z okazji Dnia Energetyka
elastyczny czas pracy

 

Spełniasz wymagania i chcesz podjąć się wyzwania współpracy z nami?

 

Gdańsk

Prześlij CV na adres: [email protected]
W tytule wiadomości prosimy o zamieszczenie numeru referencyjnego. Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami. Nadsyłanych aplikacji nie zwracamy.
Pamiętając o RODO uprzejmie informujemy
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) uprzejmie informujemy, że:
1) Administratorem Twoich danych osobowych (ADO) jest: ENERGA Invest Sp. z o.o.
2) Nasze dane kontaktowe to: [email protected], adres korespondencyjny: Olivia Business Centre - Olivia Tower al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk.
3) Z inspektorem ochrony danych (IOD) możesz skontaktować się pod adresem e-mail: [email protected] lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).
4) Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, oraz celach wskazanych w odrębnych zgodach, jeżeli je wyrazisz.
5) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. a oraz f RODO, czyli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zwykłej kategorii poprzez działanie, polegające na przesłaniu aplikacji w odpowiedzi na ogłoszenie pracodawcy. . Uzasadnionym interesem realizowanym przez ADO (art. 6 ust. 1 lit f) jest dochodzenie roszczeń wynikających z przepisów prawa.
6) Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w prowadzonej rekrutacji. Zakres danych niezbędnych dla uczestnictwa w procesie rekrutacji określa art. 221 Kodeksu Pracy i obejmuje:
 • Imię (imiona) i nazwisko,
 • datę urodzenia,
 • dane kontaktowe kandydata,
 • wykształcenie,
 • kwalifikacje zawodowe,
 • przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
7)  Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:
 1. Uprawnione organy publiczne,
 2. Energa Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o., Energa S.A.
 3. Podmioty dostarczające korespondencję,
 4. Podmioty wykonujące usługi niszczenia dokumentacji,
 5. Podmioty świadczące usługi obsługi i serwisu urządzeń informatycznych ADO.
8) Dane zostaną zniszczone niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji. Jeżeli zostanie wyrażona zgoda, dane zniszczone zostaną po okresie 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.
9) Informujemy o przysługującym prawie do:
 1. dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,
 2. sprostowania swoich danych osobowych,
 3. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,
 4. przenoszenia danych,
 5. cofnięcia zgód,
 6. usunięcia danych.
W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora przysługuje Ci prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
Z uprawnień możesz skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail z ADO lub IOD (pkt 2, 3).
10) Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11) Zgoda (1) dotycząca przetwarzania danych osobowych jest dobrowolna, nieudzielenie zgody spowoduje nieuwzględnienie danych osobowych w procesie rekrutacyjnym;
 
ZGODY:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Energa Invest danych osobowych szczególnej kategorii określonych w art. 9 RODO zawartych w dokumentach aplikacyjnych przekazanych przeze mnie z własnej inicjatywy. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przesłanych na potrzeby rekrutacji nr 13/BP/Invest/2020/S/KO przez Energa Invest , w okresie 3 miesięcy od zakończenia tej rekrutacji, w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Energa Invest na inne lub podobne stanowisko.
 
ENERGA Invest Sp. z o. o. zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzonego naboru w każdym czasie i bez podania przyczyny.

Ogłoszenie archiwalne