Oferta pracy

Specjalista ds. Krajowego Serwisu Kurierskiego

InPostO firmie

 • ul. Cybernetyki 10, 02-677 Warszawa

  Warszawa, mazowieckie
 • Ogłoszenie wygasło 21 dni temu
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista (Mid / Regular)

Miejsce pracy: Warszawa

Specjalista ds. Krajowego Serwisu Kurierskiego

Co będzie należało do Twoich obowiązków?

 • Opracowywanie standardów oraz definiowanie wytycznych w zakresie zarządzania procesowego, przygotowywanie map procesów,
 • Wsparcie Właścicieli Procesów w zarządzaniu procesami, w tym w szczególności w definiowaniu, modelowaniu i optymalizacji procesów,
 • Udział w pracach zespołów projektowanych, których celem jest podnoszenie jakości i efektywności organizacji,
 • Weryfikacja pracy kurierów pod względem przestrzegania procedur operacyjnych z wykorzystaniem dostępnych narzędzi, procedur,
 • Wspieranie pionu operacji kurierskich  przy tworzeniu nowych i udoskonalaniu istniejących procesów operacyjnych,
 • Współudział w procesie szkoleniowym Serwisu oraz przeprowadzanie akcji informacyjnych w skali kraju,
 • Inicjowanie zmian, zapewnianie ich spójność ze zmianami systemowymi, wynikającymi z wdrażanych programów i projektów,
 • Definiowanie potrzeb biznesowych (zmian operacyjnych) Zespołu Wsparcia Serwisu Kurierskiego mających na celu poprawę jakości.

Czego potrzebujemy od Ciebie?

 • Doświadczenia zawodowego w firmach logistycznych, spedycyjnych lub kurierskich (warunek konieczny),
 • Dobrej znajomości pakietu MS Office, w szczególności programu Excel,
 • Doświadczenia w pracy w zespołach projektowych,
 • Umiejętności pracy w zespole,
 • Kreatywności w tworzeniu nowych rozwiązań,
 • Gotowości do odbywania podróży służbowych,
 • Znajomości języka angielskiego na poziomie B1/B2.

Doświadczenie w pracy na stanowiskach analitycznych będzie dodatkowym atutem.

Czego możesz oczekiwać od nas?

 • Umowy o pracę,
 • Atrakcyjnych premii, adekwatnych do Twojego zaangażowania,
 • Dodatkowych benefitów: karta Multisport, opieka medyczna, dodatkowe ubezpieczenie na życie,
 • Stabilnej pracy w firmie o silnej i ugruntowanej pozycji na rynku,
 • Możliwości poszerzania swoich kompetencji oraz zdobywania nowych,
 • Partnerskiej współpracy, która jest dla nas największą wartością,
 • Koleżeńskiej atmosfery w zespole,
 • Wspólnego celebrowania wydarzeń, zarówno dużych jak i tych mniejszych.

Administratorem danych osobowych jest Integer Group Services Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków (dalej także jako „Administrator”). Dane są zbierane oraz przetwarzane celem rekrutacji kandydatów do pracy lub współpracy na podstawie umów cywilnoprawnych zawieranych przez:

- Integer Group Services Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków, NIP: 6793107918

- InPost Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków, NIP: 6793087624

- Integer.pl S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków, NIP: 6782881784

- InPost Technology S.à r.l. Société à responsabilité limitée (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością), z siedzibą w Luksemburgu, 70, route d’Esch, L-1470 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga

oraz przez inne spółki powiązane kapitałowo z powyższymi spółkami oraz podmioty będące podwykonawcami wyżej wymienionych podmiotów.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz stworzenia bazy kandydatów.

Dane będą przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a także zgodnie z właściwymi przepisami ustawodawstwa polskiego.

Dane osobowe zbierane w celu przeprowadzenia rekrutacji na dane stanowisko i stworzenia bazy kandydatów będą przetwarzane przez okres maksymalnie 1 roku od dnia wpłynięcia aplikacji.

Jeżeli kandydat wyrazi zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, dane te będą przetwarzane przez okres maksymalnie 2 lat od dnia wpłynięcia aplikacji.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ma Pani/Pan także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia tych danych.

Jeżeli wyraziła Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych przez Integer Group Services Sp. z o. o. ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Powyższe prawa można wykonać poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia Integer Group Services Sp. z o. o., w szczególności za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected].

Ma Pani/Pan także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Danych Osobowych lub innego organu państwowego zobowiązanego przepisami prawa do nadzorowania zasad przetwarzania danych osobowych), jeżeli uzna Pani/Pan, że nienależycie odnieśliśmy się do naszych obowiązków. 

 

Więcej informacji na temat naszej Polityki Transparentności dostępne na naszej stronie www. 

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy