Oferta pracy

Specjalista ds. księgowości i analiz

Wrocławskie Mieszkania sp. z o.o.O firmie

Wrocławskie Mieszkania sp. z o.o.

Namysłowska 8

Wrocław

Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.
Firma działająca w obszarze zarządzania
i gospodarowania wrocławskim zasobem komunalnym   

Poszukujemy osoby na stanowisko:

Specjalista ds. księgowości i analiz
Liczba etatów: 1

Opis stanowiska pracy:

 • Rejestrowanie zdarzeń gospodarczych w systemie finansowo księgowym na podstawie faktur, wyciągów bankowych i innych dokumentów księgowych,
 • Weryfikowanie pod względem formalnym i rachunkowym dokumentów będących podstawą ewidencji w systemie finansowo księgowym,
 • Gromadzenie, przechowywanie archiwizowanie dokumentacji finansowo księgowej,
 • Kontrola płatności, rozrachunków z kontrahentami,
 • Prowadzenie rejestru środków trwałych, pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
 • Sporządzanie sprawozdań GUS,
 • Sporządzanie zestawień i analiz finansowych dla Zarządu,
 • Przygotowywanie sprawozdań i opracowań dla na potrzeby Organów firmy na bazie rachunkowości zarządczej,
 • Analiza przepływów finansowych,
 • Udział w procesie zamknięcia miesiąca i w sprawozdaniach rocznych,
 • Udział w sporządzaniu sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych, sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat),
 • Opracowywanie planu finansowego dochodów i wydatków oraz projektu planu na rok następny.

Wymagania:

 • Doświadczenie na podobnym stanowisku min. 3 lata,
 • Wykształcenie min. średnie,
 • Znajomość zagadnień i przepisów związanych z księgowością,
 • Znajomość zagadnień i przepisów z zakresu rachunkowości, podatków oraz umiejętność zastosowania ich w praktyce,
 • Bardzo dobra znajomość MS Office (szczególnie Excel).

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • Ciekawą i odpowiedzialną pracę w stabilnej firmie,
 • Szkolenia zawodowe i kursy,
 • Możliwość dołączenia do ubezpieczenia grupowego,
 • Świadczenia z ZFŚS.

 

CV wraz z listem motywacyjnym prosimy przesłać za pomocą przycisku aplikowania
lub złożyć w siedzibie Spółki przy ul. Namysłowskiej 8 we Wrocławiu w terminie do dnia 2 grudnia 2020 r.
 W tytule e-maila prosimy wpisać nazwę stanowiska.
Aplikacja powinna zawierać klauzulę: Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę Wrocławskie Mieszkania spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej jako: „Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Namysłowskiej 8, (kod pocztowy: 50-304), KRS: 0000291108, NIP: 8982123598 w celu i zakresie niezbędnym do realizacji procesu obecnej i przyszłych rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/-am poinformowany/-a, o przysługującym mi prawie do żądania od Spółki dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych do innego podmiotu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na przetwarzanie danych niezgodnie z prawem. Oświadczam, że podanie danych było dobrowolne.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy