Ta oferta pracy jest nieaktualna od 21 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Specjalista ds. Księgowości i Controllingu

 • Bielsko-Biała, śląskie
 • Specjalista
 • 30.05.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Trelleborg jest światowym liderem w zakresie inżynieryjnych rozwiązań polimerowych, które mają zastosowanie w uszczelnieniach, tłumieniu drgań i ochronie urządzeń, w wymagających środowiskach.

  Oddział Trelleborg Pipe Seals, działający w ramach Trelleborg Industrial Solutions, dostarcza polimerowe rozwiązania uszczelniające dla rur wodociągowych i kanalizacyjnych, jak również jest liderem rozwiązań naprawczych systemów typu „no-dig”.
  Specjalista ds. Księgowości i Controllingu
  Miejsce pracy: Bielsko-Biała


  Główny zakres zadań i odpowiedzialności osoby, która będzie zatrudniona na tym stanowisku:

  • Kontrola, dekretacja oraz księgowanie dokumentów księgowych,
  • Rozliczanie podatku VAT i Podatku Dochodowego od Osób Prawnych oraz przygotowanie wymaganych deklaracji,
  • Przygotowanie kwartalnych i rocznych sprawozdań do NBP i GUS,
  • Sporządzanie sprawozdań finansowych oraz przygotowanie danych niezbędnych do badania sprawozdania finansowego przez audytorów zewnętrznych,
  • Ewidencja środków trwałych,
  • Przygotowywanie płatności krajowych i zagranicznych oraz księgowanie wyciągów bankowych,
  • Uzgadnianie sald oraz prowadzenie korespondencji z kontrahentami,
  • Kontrola i uzgadnianie sald kont księgowych,
  • Przygotowanie i raportowanie miesięcznych, kwartalnych oraz rocznych raportów do grupy Trelleborg,
  • Tworzenie analiz finansowych na potrzeby kierownictwa zakładu oraz grupy Trelleborg.

  Wymagania:

  • Wykształcenie minimum średnie ekonomiczne (preferowane wykształcenie wyższe),
  • Minimum 2 letnie doświadczenie w pracy w księgowości (w tym doświadczenie w zakresie rozliczania PDOP oraz podatku VAT i przygotowywania sprawozdań finansowych),
  • Komunikatywna znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
  • Znajomość przepisów podatkowych (PDOP, VAT, podatek u źródła) oraz przepisów Ustawy o rachunkowości,
  • Znajomość podstawowych zasad rachunkowości zarządczej (budżetowanie, kalkulacja kosztów),
  • Dobra znajomość aplikacji MS Office (zwłaszcza arkusza kalkulacyjnego Excel).

  Oczekiwane cechy kandydata:

  • Rzetelność i dokładność w wykonywaniu powierzonych zadań i obowiązków,
  • Wysokie zdolności komunikacyjne oraz umiejętność pracy w zespole,
  • Umiejętność analitycznego rozwiązywania problemów i odpowiedzialnego podejmowania decyzji,
  • Samodzielność i aktywność w podejmowaniu zadań zmierzających do osiągania wyznaczonych celów,

  Oferujemy:

  • Ciekawą, pełną nowych wyzwań pracę w dziale finansów i księgowości.
  • Rozwój osobowy oraz możliwość zdobycia dużego doświadczenia z zakresu finansów, księgowości i controllingu.

  Zainteresowanych proszę o przesłanie swojego CV do dnia 24.06.2019


  Do dokumentów aplikacyjnych prosimy dołączyć poniższe oświadczenie - tylko CV z zamieszczonym oświadczeniem może wziąć udział w procesie rekrutacji:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Trelleborg Sealing Solutions Polska Sp. z o.o., ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko Specjalista ds. księgowości i controllingu.

  Jednocześnie oświadczam, że przekazuję moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie. Oświadczam ponadto, że zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści danych osobowych i możliwości ich poprawienia, a także o prawie wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie.

  Oświadczam również, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych w procesie rekrutacji.
  Trelleborg Sealing Solutions Polska Sp. z o.o.,
  ul. Legionów 255, 43-503 Czechowice-Dziedzice
   
  KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DLA PROCESU REKRUTACJI 
   
  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - informujemy, iż:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Trelleborg Sealing Solutions Polska Spółka z o.o. z siedzibą w 00 -105 Warszawa, ul. Twarda 18.
  Dane kontaktowe: [email protected]; tel. 0048 33 8289561
  2. Pani/Pana dane osobowe wynikające z CV oraz listu motywacyjnego przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji procesu rekrutacji
  3. Podanie danych osobowych w zakresie określonym przepisami ustawy Kodeks Pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji procesu rekrutacji. 
  4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są:
  - przepisy prawa 
  - Pani/Pana zgoda 
  5. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. 
  6. Dane udostępnione przez Panią/ Pana mogą być przekazywane innym Spółkom w ramach Grupy Trelleborg oraz instytucjom i organom upoważnionym z mocy prawa. 
  7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
  8. Administrator danych nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 lata od momentu aplikacji.
  10.Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.