Specjalista ds. księgowości i VAT

Politechnika Poznańska O firmie

Politechnika Poznańska

Wilda

Poznań

Politechnika Poznańska poszukuje pracownika na stanowisko:
Specjalista ds. księgowości i VAT

Praca w pełnym wymiarze czasu pracy.

Zakres zadań:

 • sporządzanie rejestru sprzedaży i zakupu dla celów rozliczenia podatku VAT
 • kontrola prawidłowości wystawianych faktur VAT
 • uzgadnianie i rozliczanie sprzedaży ewidencjonowanej na kasach fiskalnych
 • sporządzanie deklaracji VAT-7, VAT-UE
 • określanie grupy podatku VAT na fakturach zakupu
 • kontrola prawidłowości danych dotyczących podatku VAT należnego przekazywanych do MF za pomocą JPK
 • bieżące zapoznawanie się z obowiązującymi przepisami i ich zmianami w zakresie podatku VAT

Wymagania:

 • co najmniej 2-letnie doświadczenie w wykonywaniu ww. czynności
 • doświadczenie w obliczaniu proporcji odliczeń podatku VAT i sporządzaniu tzw. rocznych korekt VAT od nabycia środków trwałych
 • znajomość przepisów ustawy o VAT i rachunkowości
 • umiejętność sprawnego wykorzystania narzędzi informatycznych takich jak: Word, Excel, Power Point, innych dedykowanych VAT
 • umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie na umowę o pracę
 • pracę w godzinach 7.00-15.00
 • dodatek stażowy, 13 pensję
 • pakiet świadczeń socjalnych (m.in. dopłata do wypoczynku, karta Multisport)
 • możliwość udziału w zajęciach sportowo-rekreacyjnych dla pracowników

Wymagane dokumenty:


1. list motywacyjny
2. CV
3. kopie dyplomów

 

należy składać w terminie do dnia 31.01.2020 r. klikając w przycisk Aplikuj
Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną w ustalonym terminie

Klauzula informacyjna dla potrzeb rekrutacji


W myśl art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej: RODO), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Politechnika Poznańska, Pl. Marii Skłodowskiej–Curie 5, 60-965 Poznań, e-mail: [email protected], telefon: 61 665 3639.
 2. Inspektorem danych osobowych jest Piotr Otomański, e-mail: [email protected]
 3. Państwa dane pozyskane poprzez złożenie kwestionariusza osobowego będziemy przetwarzać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 22¹ Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy. Wszelkie dane osobowe przekazane przez Państwa ponad zakres wskazany w kwestionariuszu osobowym przetwarzane będą na podstawie dobrowolnie i świadomie wyrażonej zgody w związku z art. 6 ust. 1 lit a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 4. Dane osobowe nie są przekazywane podmiotom przetwarzającym; mogą jednak zostać udostępnione organom upoważnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.
 5. Dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez okres prowadzonej rekrutacji i 3 miesiące po jej zakończeniu
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania a gdy ma to zastosowanie – również do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w rekrutacji.
 9. W przypadku danych, których przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Nie wpłynie to jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. Dane osobowe Pani/Pana nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
Politechnika Poznańska poszukuje pracownika na stanowisko:
Specjalista ds. księgowości i VAT

Praca w pełnym wymiarze czasu pracy.

Zakres zadań:

 • sporządzanie rejestru sprzedaży i zakupu dla celów rozliczenia podatku VAT
 • kontrola prawidłowości wystawianych faktur VAT
 • uzgadnianie i rozliczanie sprzedaży ewidencjonowanej na kasach fiskalnych
 • sporządzanie deklaracji VAT-7, VAT-UE
 • określanie grupy podatku VAT na fakturach zakupu
 • kontrola prawidłowości danych dotyczących podatku VAT należnego przekazywanych do MF za pomocą JPK
 • bieżące zapoznawanie się z obowiązującymi przepisami i ich zmianami w zakresie podatku VAT

Wymagania:

 • co najmniej 2-letnie doświadczenie w wykonywaniu ww. czynności
 • doświadczenie w obliczaniu proporcji odliczeń podatku VAT i sporządzaniu tzw. rocznych korekt VAT od nabycia środków trwałych
 • znajomość przepisów ustawy o VAT i rachunkowości
 • umiejętność sprawnego wykorzystania narzędzi informatycznych takich jak: Word, Excel, Power Point, innych dedykowanych VAT
 • umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie na umowę o pracę
 • pracę w godzinach 7.00-15.00
 • dodatek stażowy, 13 pensję
 • pakiet świadczeń socjalnych (m.in. dopłata do wypoczynku, karta Multisport)
 • możliwość udziału w zajęciach sportowo-rekreacyjnych dla pracowników

Wymagane dokumenty:


1. list motywacyjny
2. CV
3. kopie dyplomów

 

należy składać w terminie do dnia 31.01.2020 r. klikając w przycisk Aplikuj
Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną w ustalonym terminie

Klauzula informacyjna dla potrzeb rekrutacji


W myśl art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej: RODO), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Politechnika Poznańska, Pl. Marii Skłodowskiej–Curie 5, 60-965 Poznań, e-mail: [email protected], telefon: 61 665 3639.
 2. Inspektorem danych osobowych jest Piotr Otomański, e-mail: [email protected]
 3. Państwa dane pozyskane poprzez złożenie kwestionariusza osobowego będziemy przetwarzać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 22¹ Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy. Wszelkie dane osobowe przekazane przez Państwa ponad zakres wskazany w kwestionariuszu osobowym przetwarzane będą na podstawie dobrowolnie i świadomie wyrażonej zgody w związku z art. 6 ust. 1 lit a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 4. Dane osobowe nie są przekazywane podmiotom przetwarzającym; mogą jednak zostać udostępnione organom upoważnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.
 5. Dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez okres prowadzonej rekrutacji i 3 miesiące po jej zakończeniu
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania a gdy ma to zastosowanie – również do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w rekrutacji.
 9. W przypadku danych, których przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Nie wpłynie to jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. Dane osobowe Pani/Pana nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy