ArcelorMittal Distribution Solutions Poland Sp. z o.o.

Specjalista ds. księgowości

ArcelorMittal Distribution Solutions Poland Sp. z o.o.O firmie

ArcelorMittal Distribution Solutions Poland Sp. z o.o.

ArcelorMittal Distribution Solutions Poland sp. z o.o

Katowice

Grafika górna
Specjalista ds. księgowości
Miejsce pracy: Katowice

Wykorzystaj swój potencjał oraz:

 • Posiadane wykształcenie wyższe, a zwłaszcza ekonomiczne w obszarze finansów i księgowości
 • Dobrą znajomość przepisów rachunkowości, wiedzę z zakresu MSR/MSSF
 • Co najmniej roczne doświadczenie w obszarze pełnej księgowości średniej/dużej spółki lub w dziale księgi głównej (GL) lub zobowiązań (AP) oraz w obszarze środków trwałych
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym na poziomie A2-B1
 • Znajomość systemu SAP
 • Praktyczną znajomość obsługi pakietu MS Office, w szczególności programu MS Excel
 • Umiejętność ustalania priorytetów i pracy pod presją czasu, dyspozycyjność
 • Dobrą organizację pracy, dokładność, przejawianie inicjatywy i otwartość na zmiany
 • Komunikatywność, umiejętność analitycznego myślenia

Miej realny wpływ na:

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych w sposób zgodny z przepisami (UoR, MSR/MSSF) i zasadami przyjętymi przez Spółkę poprzez:
  • księgowanie w zakresie środków trwałych i prowadzenie rejestru środków trwałych
  • terminowe i poprawne zamknięcie okresów księgowych
  • raportowanie wg standardów grupy ArcelorMittal
 • Obsługę procesu przetwarzania zobowiązań oraz utrzymywanie relacji z klientami wewnętrznymi i zewnętrznymi poprzez:
  • księgowanie faktur zakupu (kosztowych, transportowych, zakupów produkcyjnych)
  • bieżące rozliczanie kont, uzgadnianie sald w powierzonym obszarze
  • sporządzanie not korygujących i potwierdzania sald dla dostawców
  • sporządzanie raportu dla sald rozrachunków
  • dostarczenie dokumentacji ze swojego obszaru na potrzeby audytu, kontroli wewnętrznej i SOX

a my zapewnimy ci ciekawe środowisko pracy, a także:

 • kasa zapomogowo-pożyczkowa
 • opieka medyczna
 • preferencyjne warunki korzystania z pakietu sportowego
 • kursy językowe
 • firma przyjazna rodzinie
 • szkolenia
 • zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
 • system premiowy
 • owocowy dzień i tydzień zdrowia
 • pracowniczy program emerytalny
 • atrakcyjne wynagrodzenie

poznaj nas lepiej!

Szukasz stali? Znajdziesz ją wszędzie:
Zobacz jak poważnie traktujemy BHP:

Jeśli interesuje cię to stanowisko, prześlij CV za pomocą przycisku Aplikuj.

TEL. 508 032 171

Grafika dolna
UPRZEJMIE INFORMUJEMY, IŻ SKONTAKTUJEMY SIĘ TYLKO Z WYBRANYMI OSOBAMI.
Specjalista ds. księgowości

Wykorzystaj swój potencjał oraz:

 • Posiadane wykształcenie wyższe, a zwłaszcza ekonomiczne w obszarze finansów i księgowości
 • Dobrą znajomość przepisów rachunkowości, wiedzę z zakresu MSR/MSSF
 • Co najmniej roczne doświadczenie w obszarze pełnej księgowości średniej/dużej spółki lub w dziale księgi głównej (GL) lub zobowiązań (AP) oraz w obszarze środków trwałych
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym na poziomie A2-B1
 • Znajomość systemu SAP
 • Praktyczną znajomość obsługi pakietu MS Office, w szczególności programu MS Excel
 • Umiejętność ustalania priorytetów i pracy pod presją czasu, dyspozycyjność
 • Dobrą organizację pracy, dokładność, przejawianie inicjatywy i otwartość na zmiany
 • Komunikatywność, umiejętność analitycznego myślenia

Miej realny wpływ na:

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych w sposób zgodny z przepisami (UoR, MSR/MSSF) i zasadami przyjętymi przez Spółkę poprzez:
  • księgowanie w zakresie środków trwałych i prowadzenie rejestru środków trwałych
  • terminowe i poprawne zamknięcie okresów księgowych
  • raportowanie wg standardów grupy ArcelorMittal
 • Obsługę procesu przetwarzania zobowiązań oraz utrzymywanie relacji z klientami wewnętrznymi i zewnętrznymi poprzez:
  • księgowanie faktur zakupu (kosztowych, transportowych, zakupów produkcyjnych)
  • bieżące rozliczanie kont, uzgadnianie sald w powierzonym obszarze
  • sporządzanie not korygujących i potwierdzania sald dla dostawców
  • sporządzanie raportu dla sald rozrachunków
  • dostarczenie dokumentacji ze swojego obszaru na potrzeby audytu, kontroli wewnętrznej i SOX

a my zapewnimy ci ciekawe środowisko pracy, a także:

 • kasa zapomogowo-pożyczkowa
 • opieka medyczna
 • preferencyjne warunki korzystania z pakietu sportowego
 • kursy językowe
 • firma przyjazna rodzinie
 • szkolenia
 • zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
 • system premiowy
 • owocowy dzień i tydzień zdrowia
 • pracowniczy program emerytalny
 • atrakcyjne wynagrodzenie

Jeśli interesuje cię to stanowisko, prześlij CV za pomocą przycisku Aplikuj.

TEL. 508 032 171

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, IŻ SKONTAKTUJEMY SIĘ TYLKO Z WYBRANYMI OSOBAMI.

Ogłoszenie archiwalne