Oferta pracy

Specjalista ds. księgowości przychodów i rozrachunków

Totalizator Sportowy

 • Warszawa

  Warszawa, mazowieckie
 • ogłoszenie wygasło 12 dni temu
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • specjalista (Mid / Regular)
 • rekrutacja zdalna

Twój zakres obowiązków

 • prowadzenie ewidencji przychodów i kosztów spółki oraz związanych z tym rozrachunków,

 • weryfikacja księgowa dokumentów przychodowych i kosztowych, dekretowanie i ewidencjonowanie: raportów sprzedaży, not odsetkowych, kompensat wzajemnych zobowiązań i należności itp.,

 • generowanie przelewów do kontrahentów Spółki,

 • analiza sald należności i zobowiązań, zapisów na kontach wynikowych pod kątem podatkowym,

 • weryfikacja sald należności spornych oraz aktualizację odpisów aktualizujących wartość należności,

 • przygotowywanie i sporządzanie informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego spółki,

 • uczestnictwo w sporządzaniu bilansu, rachunku zysków i strat do jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego,

 • inwentaryzacja sald należności,

 • archiwizowanie dokumentów.

Nasze wymagania

 • wykształcenie wyższe – mile widziane (ekonomia/ rachunkowość/ finanse),

 • doświadczenie w pracy w księgowości z zagadnieniami dotyczącymi: przychodów i kosztów w ujęciu bilansowym i podatkowym, rozliczania rozrachunków,

 • znajomość ustawy o rachunkowości,

 • dobra znajomość przepisów podatkowych i rachunkowych oraz bardzo dobra znajomość programów finansowo-księgowych,

 • uprawnienia samodzielnego księgowego – mile widziane,

 • praktyczna znajomość pakietu MS Office (w szczególności programu Excel),

 • samodzielność w realizacji powierzonych zadań oraz zaangażowane,

 • terminowość, rzetelność i odpowiedzialność.

 • Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych

 • prywatna opieka medyczna

 • dofinansowanie nauki języków

 • dofinansowanie szkoleń i kursów

 • kawa / herbata

 • dodatkowe świadczenia socjalne

 • możliwość uzyskania uprawnień

 • inicjatywy dobroczynne