Oferta pracy

Specjalista ds. Księgowości

PGNIG TERMIKA ENERGETYKA ROZPROSZONA sp. z o.o.O firmie

 • Wrocław, dolnośląskie

 • Ogłoszenie wygasło 21 dni temu
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista

Spółka PGNiG TERMIKA Energetyka Rozproszona sp. z o.o. jest koncesjonowanym przedsiębiorstwem zajmującym się wytwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją ciepła oraz wytwarzaniem energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji, wchodzącym w skład Grupy Kapitałowej Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo.

Przedmiot działalności Spółki:

Wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucja oraz sprzedaż ciepła.

Wytwarzanie i sprzedaż energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji.

Realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych w obszarze energetyki rozproszonej.

Specjalista ds. Księgowości

Zakres obowiązków:

 1. Wsparcie Głównego księgowego w przygotowywaniu rocznego budżetu, forecastu, planu wieloletniego oraz kontrola ich realizacji i analiza odchyleń
 2. Uczestnictwo w sporządzaniu sprawozdań finansowych oraz współpraca z biegłym rewidentem.
 3. Analizowanie rentowności według produktów, kanałów dystrybucji, klientów itp.
 4. Wykonywanie kalkulacji dotyczących oceny rentowności planowanych projektów
  i inwestycji
 5. Wykonywanie kalkulacji na potrzeby działu księgowości: wyliczenia rezerw
  i odpisów aktualizacyjnych
 6. Wystawianie i księgowanie faktur sprzedażowych.
 7. Księgowanie dokumentów kosztowych, w tym weryfikacja poprawności realizowanych księgowań.
 8. Analiza rozrachunków i kontrola windykacyjna.
 9. Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
 10. Prowadzenie i kontrola rozliczeń projektów inwestycyjnych w Spółce
 11. Sporządzanie analiz i raportów finansowych na wewnętrzne potrzeby firmy: dla kierownictwa lub dla innych działów
 12. Uczestniczenie w okresowym raportowaniu, zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w GK PGNiG oraz według określonych standardów rachunkowości.
 13. Sporządzanie biznes-planów
 14. Wykonywanie analiz technicznych i ekonomicznych ukierunkowanych na poprawę efektywności funkcjonowania obiektów wytwórczych należących do Spółki.
 15. Przygotowywanie zestawień, raportów, analiz i podsumowań z projektów realizowanych w obszarze,
 16. Określanie kosztów oraz uzysków wdrażania usprawnień i niezbędnych zasobów      w Spółce.
 17. Prowadzenie inwentaryzacji majątku Spółki

Obszar administracyjny

 1. Wykonywanie raportów i notatek na potrzeby Organów Spółki.
 2. Dbałość o dobry wizerunek firmy, godne jej reprezentowanie.
 3. Obowiązek zachowania tajemnicy służbowej

Zakres obowiązków i odpowiedzialności Pracownika wynika także z postanowień Umowy Spółki Pracodawcy oraz z zakresu udzielonych Pracownikowi pełnomocnictw.

Zakres uprawnień i odpowiedzialności

 1. Podpisywanie pod pieczątką określającą swoje stanowisko, imię i nazwisko, dokumentów i pism w zakresie powierzonych obowiązków.
 2. Korzystanie z uprawnień wynikających z obowiązujących przepisów prawnych.
 3. Składanie skarg, notatek służbowych i wniosków.
 4. Prawidłowość danych liczbowych zawartych w sprawozdaniach, notatkach, planach rozwojowych i gospodarczych podawanych na zewnątrz.
 5. Rzetelne i terminowe wykonywanie obowiązków wynikających z wewnętrznych dokumentów, w tym Regulaminów, uchwał Organów Spółki, zarządzeń Zarządu, zaleceń itp.
 6. Zapewnienie właściwej realizacji przydzielonych zadań oraz innych prac zleconych przez przełożonego.
 7. Nadzór nad prawidłowym sporządzaniem i obiegiem dokumentacji wewnętrznej
  i zewnętrznej wraz z terminowym przekazywaniem jej do kompetentnych komórek organizacyjnych.

Wymagania:

 1. Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku.
 2. Znajomość pakietu programu Excel - poziom zaawansowany - warunek konieczny.
 3. Wykształcenie wyższe preferowane: finanse, rachunkowość, ekonomia,
 4. Praktyczna wiedza z zakresu rachunkowości i znajomości przepisów podatkowych
 5. Mile widziana znajomości MSR/MSSF
 6. Znajomość programów Insert Navireo
 7. Znajomość regulacji krajowych i UE dotyczących branż ciepłowniczej i elektroenergetycznej.
 8. Umiejętność analitycznego myślenia.
 9. Umiejętność organizacji pracy własnej, dokładność i rzetelność.
 10. Znajomość j. angielskiego - poziom komunikatywny (B1).
 11. Prawo jazdy kat. B.

Oferujemy:

 1. Pełną wyzwań pracę w dynamicznie w rozwijającej się Spółce wchodzącej w skład GK PGNiG.
 2. Umowę o pracę na pełen etat, zapewniającą stabilność zatrudnienia.
 3. Możliwość rozwoju zawodowego i osobistego.
 4. Program profesjonalnych szkoleń.
 5. Pakiet dodatkowych benefitów: opieka medyczna, ubezpieczenie grupowe, karta sportowa.
   

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy