Oferta pracy

Specjalista ds. Księgowych

Strauss Cafe Poland Sp. z o.o.O firmie

Rekrutacja zdalna

Rekrutacja zdalna

To wyróżnienie ofert oznacza, że cały proces rekrutacyjny jest prowadzony zdalnie. Dowiedz się więcej
Rekrutacja zdalna

Strauss Cafe Poland Sp. z o.o.

Poznańska 50

Swadzim (pow. poznański)

Jesteśmy producentem kawy, międzynarodową firmą działającą w branży FMCG i HoReCa. W naszym portfolio posiadamy rozpoznawalne marki o ugruntowanej pozycji na polskim rynku. Obecnie poszukujemy doświadczonego kandydata na stanowisko:
Specjalista ds. Księgowych
Miejsce pracy: Swadzim k. Poznania

Czym będziesz się zajmować:

 • Weryfikowanie i rejestrowanie faktur w systemie elektronicznego obiegu dokumentów
 • Księgowanie faktur kosztowych i wyciągów bankowych
 • Wystawianie not księgowych
 • Ewidencjonowanie faktur korygujących i dokumentów potwierdzających eksport
 • Uzgadnianie i potwierdzanie sald kont dostawców
 • Przygotowywanie sprawozdań statystycznych

Czego od Ciebie oczekujemy:

 • Wykształcenia wyższego ekonomicznego, preferowany kierunek:
  rachunkowość i finanse
 • Minimum pięcioletniego doświadczenia zawodowego
  w dziale księgowości
 • Bardzo dobrej znajomości przepisów podatkowych
  i rachunkowych
 • Doświadczenia w pracy w zintegrowanym systemie
  finansowo-księgowym, mile widziana znajomość systemu SAP
 • Dobrej znajomości pakietu MS Office, w tym szczególnie
  programu Excel
 • Znajomości języka angielskiego w stopniu umożliwiającym
  swobodną komunikację
 • Dobrej organizacji pracy własnej, sumienności oraz zdolności analitycznych

Oferujemy Tobie:   

 • Pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku, w zespole pełnym pasji
  i zaangażowania w działaniu
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Możliwość rozwoju zawodowego poprzez udział w cyklicznych szkoleniach
  z zakresu podatków
 • Program kafeteryjny – bilety do kina, bilety do teatru, karta sportowa
 • Szeroki pakiet socjalny, w tym prywatną opiekę medyczną, dofinansowanie
  do wypoczynku
 • Bezpłatny dowóz pracowników do/z firmy do Poznania

Administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie jest Strauss Cafe Poland Sp. z o.o.

Dane osobowe osób ubiegających się o zatrudnienie są przetwarzane na podstawie:

 1. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (,,RODO”), tj. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy o pracę, w tym na podstawie art. art. 221 § 1 w zw. z art. 211 § 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy („Kodeks pracy”),
 2. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do wykonania przez administratora danych ciążących na nim obowiązków prawnych, w szczególności obowiązku pozyskania danych osobowych osoby ubiegającej się o zatrudnienie na podstawie art. 221 § 1 w zw. z art. 211 § 4 Kodeksu pracy,
 3. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest na przykład zapewnienie administratorowi możliwości odpierania ewentualnych roszczeń,
 4. 6 ust. 1 lit. a) RODO - w przypadku danych osobowych szczególnych kategorii udostępnianych z inicjatywy osoby ubiegającej się o zatrudnienie, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO oraz innych danych osobowych udostępnianych przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie z jej własnej inicjatywy, jak również w przypadku wyrażenia przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie zgody na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Dane osobowe osób ubiegających się o zatrudnienie będą przetwarzane przez okres prowadzenia rekrutacji, jak również przez okres wymagany przepisami prawa oraz okres wygaśnięcia ewentualnych roszczeń lub:

 • w odniesieniu do danych osobowych udostępnianych z inicjatywy osoby ubiegającej się o zatrudnienie, na podstawie zgody tej osoby – do momentu skutecznego wycofania zgody przez tę osobę,
 • w przypadku wyrażenia przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji – przez okres […] miesięcy od dnia ich pozyskania przez administratora.

Podanie przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie następujących danych osobowych:

 • imię (imiona) i nazwisko,
 • wykształcenie,

jest warunkiem nawiązania stosunku pracy z administratorem.

Pracodawca może żądać udokumentowania danych osobowych, o których mowa w pkt. 1-6 powyżej w zakresie niezbędnym do ich potwierdzenia.

Osoba ubiegająca się o zatrudnienie może z własnej inicjatywy udostępnić pracodawcy dane osobowe inne niż wskazane w pkt. 1-6 powyżej, na podstawie zgody.

Osobom ubiegającym się o zatrudnienie przysługuje prawo żądania dostępu do dotyczących ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz przeniesienia danych, jak również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawie ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z ww. informacją.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy