Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW

Specjalista ds. likwidacji szkód rolnych

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUWO firmie

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW

Henryka Raabego 13

Warszawa

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” działające na rynku ubezpieczeń od 1992 roku,
poszukuje kandydata na stanowisko:
Specjalista ds. likwidacji szkód rolnych
Miejsce pracy: Warszawa

Podstawowe zadania na stanowisku:

 • dokonywanie wyceny i weryfikacji wartości szkód w uprawach rolnych i zwierzętach gospodarskich
 • udział w oględzinach i ocena zakresu szkody
 • analiza dokumentacji dotyczącej procesu likwidacji szkód i opracowywanie rekomendacji
 • opracowywanie procedur i instrukcji w zakresie likwidacji szkód

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe, preferowany kierunek rolnictwo
 • wiedza i doświadczenie w zakresie ubezpieczeń rolnych
 • praktyczna znajomość zagadnień prawnych związanych z odpowiedzialnością ubezpieczeniową w szkodach rolnych
 • umiejętność prowadzenia szkoleń i przekazywania wiedzy
 • praktyczna znajomość programów pakietu MS Office (excel, word)
 • komunikatywność, umiejętności negocjacji
 • rzetelność, dokładność i systematyczność w pracy
 • prawo jazdy kat. B

Oferujemy:

 • dobre warunki zatrudnienia
 • ciekawą pracę i możliwość rozwoju zawodowego
 • świadczenia socjalne

Aplikacje zawierające CV i list motywacyjny prosimy przesyłać za pomocą Aplikuj 
z dopiskiem w temacie „rekrutacja – bur”.

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się wyłącznie z wybranymi kandydatami.
 
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:
 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Specjalista ds. likwidacji szkód rolnych
 
Jeżeli kandydat chce uczestniczyć również w przyszłych rekrutacjach, prośba o dołączenie dodatkowej zgody:
„Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji”
Obowiązek informacyjny:
a) administratorem Państwa danych osobowych jest Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” z siedzibą w Warszawie, ul. H. Raabego 13, 02-793 Warszawa;
b) w sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres  [email protected] lub pisemnie na adres siedziby administratora;
c) Państwa dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby rekrutacji w zakresie wskazanym
w przepisach prawa pracy tj. art. 22 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. 2018 poz. 2369) Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, natomiast inne dane, w tym do kontaktu, na podstawie Państwa zgody;
d) odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty obsługujące nasze systemy teleinformatyczne oraz podmioty świadczące usługi doradcze;
e) dane osobowe będą przechowywane przez 3 miesiące od zakończenia rekrutacji lub
w przypadku wyrażenia stosownej zgody do czasu udziału w przyszłych rekrutacjach bądź cofnięcia w tym zakresie zgody na przetwarzanie danych;
f) posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem - jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody;
g) posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);
h) podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” działające na rynku ubezpieczeń od 1992 roku,
poszukuje kandydata na stanowisko:
Specjalista ds. likwidacji szkód rolnych

Podstawowe zadania na stanowisku:

 • dokonywanie wyceny i weryfikacji wartości szkód w uprawach rolnych i zwierzętach gospodarskich
 • udział w oględzinach i ocena zakresu szkody
 • analiza dokumentacji dotyczącej procesu likwidacji szkód i opracowywanie rekomendacji
 • opracowywanie procedur i instrukcji w zakresie likwidacji szkód

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe, preferowany kierunek rolnictwo
 • wiedza i doświadczenie w zakresie ubezpieczeń rolnych
 • praktyczna znajomość zagadnień prawnych związanych z odpowiedzialnością ubezpieczeniową w szkodach rolnych
 • umiejętność prowadzenia szkoleń i przekazywania wiedzy
 • praktyczna znajomość programów pakietu MS Office (excel, word)
 • komunikatywność, umiejętności negocjacji
 • rzetelność, dokładność i systematyczność w pracy
 • prawo jazdy kat. B

Oferujemy:

 • dobre warunki zatrudnienia
 • ciekawą pracę i możliwość rozwoju zawodowego
 • świadczenia socjalne

Aplikacje zawierające CV i list motywacyjny prosimy przesyłać za pomocą Aplikuj 
z dopiskiem w temacie „rekrutacja – bur”.

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się wyłącznie z wybranymi kandydatami.
 
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:
 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Specjalista ds. likwidacji szkód rolnych
 
Jeżeli kandydat chce uczestniczyć również w przyszłych rekrutacjach, prośba o dołączenie dodatkowej zgody:
„Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji”
Obowiązek informacyjny:
a) administratorem Państwa danych osobowych jest Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” z siedzibą w Warszawie, ul. H. Raabego 13, 02-793 Warszawa;
b) w sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres  [email protected] lub pisemnie na adres siedziby administratora;
c) Państwa dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby rekrutacji w zakresie wskazanym
w przepisach prawa pracy tj. art. 22 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. 2018 poz. 2369) Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, natomiast inne dane, w tym do kontaktu, na podstawie Państwa zgody;
d) odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty obsługujące nasze systemy teleinformatyczne oraz podmioty świadczące usługi doradcze;
e) dane osobowe będą przechowywane przez 3 miesiące od zakończenia rekrutacji lub
w przypadku wyrażenia stosownej zgody do czasu udziału w przyszłych rekrutacjach bądź cofnięcia w tym zakresie zgody na przetwarzanie danych;
f) posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem - jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody;
g) posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);
h) podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Ogłoszenie archiwalne