Oferta pracy

Specjalista ds logistyki

Proseat Sp. z o. o.O firmie

 • Czechowice-Dziedzice, śląskie

 • Ogłoszenie wygasło miesiąc temu
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista (Mid / Regular)

Proseat Sp z o.o. od 9 lat rozwija działalność w Polsce, wytwarzając wysokiej jakości komponenty wnętrza pojazdu. Spółka należy do międzynarodowego koncernu, specjalizującego się w produkcji pianek poliuretanowych służących jako wypełnienia przy produkcji foteli samochodowych.
W zakładach w Bielsku- Białej i Czechowicach-Dziedzicach prowadzone są procesy tłoczenia i spawania części, produkcji pianki poliuretanowej, elementów z tworzyw sztucznych oraz krojenia, szycia i montażu zagłówków, podłokietników i siedebolsterów. Spółka zatrudniająca obecnie około 900 osób jest dostawcą dla niemieckich, francuskich i koreańskich producentów samochodów.
Proseat Sp. z o.o. posiada certyfikaty : IATF 16949, ISO 14001

Specjalista ds logistyki

OBOWIĄZKI:

                               

 • Współpraca z dostawcami w zakresie aktualizacji oraz analizy zamówień z uwzględnieniem zdolności produkcyjnych
 • Dokonywanie optymalizacji w zakresie przyjętego łańcucha dostaw
 • Przygotowywanie danych dotyczących potrzeb materiałowych
 • Planowanie, kontrolowanie i optymalizowanie poziomu zapasów
 • Planowanie, organizowanie i koordynowanie transportu
 • Dokonywanie analiz techniczno-ekonomicznych
 • Bieżące przygotowywanie raportów

WYMAGANIA:

 

 • Wykształcenie wyższe (preferowane w zakresie logistyki)
 • Minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku w firmie w branży motoryzacyjnej, w szczególności w zakresie: logistyki zaopatrzenia i dystrybucji, zarządzania poziomem zapasów, zarządzania łańcuchem dostaw, organizacji transportów
 • Dobra organizacja pracy (dokładność i systematyczność, sumienność w wykonywaniu powierzonych zadań i obowiązków)
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office oraz systemów klasy MRP/ERP
 • Prawo jazdy kat. B
 • Dobra znajomość języka angielskiego

 

PROSEAT. KOMFORT I BEZPIECZEŃSTWO.

Naszym pracownikom oferujemy pracę w atmosferze współpracy i otwartości. Rozwój w strukturach firmy jest możliwy poprzez awanse wewnętrzne. Pracownik może liczyć na umowę o pracę, wynagrodzenie adekwatne do kwalifikacji, pakiet socjalny, możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego, bezpłatną opiekę medyczną- dostęp do wielu specjalistów na terenie kraju.

Aby móc rozpatrzyć przesłaną aplikację podczas kolejnych naborów prosimy o zamieszczenie w jej treści informacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych również w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacji.”

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest PROSEAT Sp. z o.o. w Bielsku-Białej, 43-382, ul. Międzyrzecka 16, jako pracodawca.

W sprawach dot. danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: [email protected]

Cel i podstawy przetwarzania

Dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego2, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody3.

Jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę4, dane osobowe będą przetwarzanie także w kolejnych naborach.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie5.

Zgoda na przetwarzanie danych może zostać cofnięta w dowolnym czasie.

1 Art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.);

2 Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r., (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: RODO;

3Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

4Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

5Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Odbiorcą danych osobowych mogą być dostawcy: usług publikacji ogłoszeń o pracę, systemów do zarządzania rekrutacjami, usług IT i systemów informatycznych.

Okres przechowywania danych zgromadzonych w obecnym procesie rekrutacyjnym trwa do zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażonej zgody na przyszłe rekrutacje dane będą wykorzystywane przez 12 miesięcy lub do czasy cofnięcie zgody.

Mają Państwo prawo do: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, do usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, do przeniesienia danych (jeśli podstawą ich przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą i przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany), prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy