SELENA FM S.A.

Specjalista ds. Logistyki i Planowania Produkcji

SELENA FM S.A.O firmie

 • Lubin, dolnośląskie

 • Ogłoszenie wygasło 4 dni temu
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista

W związku z rozwojem i stałym wzmacnianiem pozycji Grupy Selena w Polsce i na rynkach światowych, do naszej spółki Tytan EOS Sp. z o.o. w Lubinie

- poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Specjalista ds. Logistyki i Planowania Produkcji
Lokalizacja: Lubin

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • zapewnienie odpowiedniego poziomu realizacji zamówień klientów,
 • komunikację z klientami wewnętrznymi w zakresie niezbędnych zmian dotyczących planowania produkcji,
 • planowanie optymalnego poziomu zapasów surowców i opakowań oraz wyrobów gotowych,
 • aktualizację planów produkcyjnych na podstawie informacji od klientów wewnętrznych (m.in. w zakresie zgłaszanych zagrożeń),
 • przygotowywanie raportów produkcyjnych i logistycznych,
 • przygotowywanie i analiza danych do procesu S&OP (Planowanie Sprzedaży i Operacji).

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego (mile widziany kierunek Zarzadzanie Produkcją),
 • min. rok doświadczenia w obszarze planowania produkcji,
 • doświadczenia w pracy z systemami operacyjnymi klasy ERP,
 • bardzo dobrej znajomości obsługi pakietu Microsoft Office,
 • umiejętności pracy w zespole,
 • myślenia i działania proaktywnego,
 • dokładności i skrupulatności w wykonywanych zadaniach,
 • bardzo dobrej organizacji czasu pracy,
 • zdolności analitycznych i komunikacyjnych.

 

 

 

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
 • pracę w międzynarodowym środowisku w dynamicznie rozwijającej się Grupie Kapitałowej,
 • interesujący pakiet socjalny m.in. opieka medyczna, kartę sportową multisport, możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego na życie,
 • konkurencyjne wynagrodzenie i atrakcyjny system motywacyjny,
 • możliwość rozwoju zawodowego w strukturach Grupy Selena.

www.selena.com

Szanowni Państwo,

 

w związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  – RODO, chcemy poinformować Państwa o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych podczas i w związku z prowadzonymi przez nas procesami rekrutacyjnymi.

 

Ochrona danych osobowych jest dla nas bardzo istotna. W tym celu podejmujemy konieczne środki organizacyjne i techniczne, aby przetwarzanie Pani/ Pana danych osobowych odpowiadało wymogom prawnym i najwyższym standardom korporacyjnym.

 

Prosimy, zapoznajcie się z poniższymi informacjami.

 

I.                     Kto jest administratorem moich danych?

 

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych w związku z procesem rekrutacyjnym jest Tytan EOS Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Wyścigowej 56 E, 53-012  Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000313447 (dokumentacja spółki przechowywana jest w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy – KRS), o kapitale zakładowym w wysokości 4 000 000,00 zł, NIP 8942955157 REGON 020820466

II.                   W jakim celu, na jakiej podstawie i jak długo przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe?

 

CEL

PODSTAWA PRAWNA

OKRES PRZETWARZANIA

Rekrutacja na stanowisko pracy wskazane w ogłoszeniu o pracę, w związku z którym Pani/ Pan przekazuje nam swoje dane osobowe

Art. 6 ust. 1 lit b) RODO oraz przepisy prawa pracy (w przypadku rekrutacji pracowników jeśli zakres przekazanych danych jest zgodny z przepisami prawa pracy)

 

Art. 6 ust. 1 lit a) RODO – w przypadku, gdy dane są przetwarzane na podstawie zgody.

Okres trwania procesu rekrutacyjnego na dane stanowisko oraz 2 miesiące po zakończeniu rekrutacji

Gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody  – od momentu udzielenia zgody do chwili jej cofnięcia – nie dłużej jednak niż przez okres trwania procesu rekrutacyjnego na dane stanowisko oraz 2 miesiące po zakończeniu rekrutacji

 

 

Rekrutacja na stanowisko pracy określone w przyszłych procesach rekrutacyjnych

Art. 6 ust. 1 lit a) RODO – w przypadku, gdy dane są przetwarzane na podstawie zgody.

 

Od momentu udzielenia zgody do chwili jej cofnięcia – nie dłużej jednak niż przez okres 3 lat

Dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami wynikającymi z procesu rekrutacyjnego

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes w postaci ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

10 lat od dnia zakończenia ostatniego z procesów rekrutacyjnych, w którym Pani/ Pan brał udział

III.                 Kim są odbiorcy Pani/Pana danych?

 

Informujemy, że w związku z prowadzonymi procesami rekrutacyjnymi, Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane do:

 

 • spółki z Grupy Selena powiązane z Administratorem,
 • firmy doradcze, w szczególności w zakresie obsługi prawnej lub finansowej,
 • podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie procesów rekrutacji,
 • dostawcy usług teleinformatycznych w zakresie sprzętu i oprogramowania.

 

Pani/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.

 

IV.  Jakie przysługują Ci prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

 • Przysługuje Ci prawo dostępu do danych osobowych, które polega na prawie otrzymania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe Ciebie dotyczące, a jeżeli tak to, czy jesteś uprawniony do uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu oraz informacji o okolicznościach przetwarzania tych danych.
 • Przysługuje Ci prawo do sprostowania danych osobowych, które polega na możliwości żądania sprostowania nieprawidłowych (nieprawdziwych) danych osobowych i uzupełnienia niekompletnych (niepełnych) danych osobowych.
 • Prawo do usunięcia danych  (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”) polega na możliwości żądania usunięcia danych osobowych przez Administratora na przykład jeśli (i) Twoje dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, (ii) cofniesz zgodę na przetwarzanie danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, (iii) wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania, (iv) Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.
 • Przysługuje Ci prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, polegające na ograniczeniu przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania.
 • Przysługuje Ci prawo do przenoszenia danych polegające na możliwości otrzymania swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego lub przesłania tych danych innemu administratorowi (o ile jest to technicznie możliwe).
 • W szczególnej sytuacji przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy przetwarzania odbywa się w oparciu o uzasadniony interes administratora (art. 6 ust.1 (f) RODO).
 • Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Ci prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody.
 • Przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

V.                  Jakie są konsekwencje niepodania danych osobowych w procesie rekrutacji?

 

W ramach prowadzonej przez nas rekrutacji Pani/ Pana dane osobowe są konieczne do udziału w tym procesie rekrutacji. Jeżeli Pani/ Pan nie przekaże nam danych osobowych, nie będziemy mogli Pani/ Pana wziąć pod uwagę przy poszukiwaniu kandydatów do zatrudnienia, a w dalszej kolejności zatrudnić.

 

VI.                Czy przetwarzamy dane osobowe w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji?

 

Nasze decyzje wobec kandydatów nie opierają się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu danych osobowych kandydatów.

 

VII.               Jak skontaktować się z administratorem w sprawie danych osobowych?

 

Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

- listownie na adres: Wyścigowa 56, 50-001 Wrocław

- przez e-mail: [email protected]

- telefonicznie: +48 76 841 01 09

 

W związku z rozwojem i stałym wzmacnianiem pozycji Grupy Selena w Polsce i na rynkach światowych, do naszej spółki Tytan EOS Sp. z o.o. w Lubinie

- poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Specjalista ds. Logistyki i Planowania Produkcji

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • zapewnienie odpowiedniego poziomu realizacji zamówień klientów,
 • komunikację z klientami wewnętrznymi w zakresie niezbędnych zmian dotyczących planowania produkcji,
 • planowanie optymalnego poziomu zapasów surowców i opakowań oraz wyrobów gotowych,
 • aktualizację planów produkcyjnych na podstawie informacji od klientów wewnętrznych (m.in. w zakresie zgłaszanych zagrożeń),
 • przygotowywanie raportów produkcyjnych i logistycznych,
 • przygotowywanie i analiza danych do procesu S&OP (Planowanie Sprzedaży i Operacji).

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego (mile widziany kierunek Zarzadzanie Produkcją),
 • min. rok doświadczenia w obszarze planowania produkcji,
 • doświadczenia w pracy z systemami operacyjnymi klasy ERP,
 • bardzo dobrej znajomości obsługi pakietu Microsoft Office,
 • umiejętności pracy w zespole,
 • myślenia i działania proaktywnego,
 • dokładności i skrupulatności w wykonywanych zadaniach,
 • bardzo dobrej organizacji czasu pracy,
 • zdolności analitycznych i komunikacyjnych.

 

 

 

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
 • pracę w międzynarodowym środowisku w dynamicznie rozwijającej się Grupie Kapitałowej,
 • interesujący pakiet socjalny m.in. opieka medyczna, kartę sportową multisport, możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego na życie,
 • konkurencyjne wynagrodzenie i atrakcyjny system motywacyjny,
 • możliwość rozwoju zawodowego w strukturach Grupy Selena.

Szanowni Państwo,

 

w związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  – RODO, chcemy poinformować Państwa o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych podczas i w związku z prowadzonymi przez nas procesami rekrutacyjnymi.

 

Ochrona danych osobowych jest dla nas bardzo istotna. W tym celu podejmujemy konieczne środki organizacyjne i techniczne, aby przetwarzanie Pani/ Pana danych osobowych odpowiadało wymogom prawnym i najwyższym standardom korporacyjnym.

 

Prosimy, zapoznajcie się z poniższymi informacjami.

 

I.                     Kto jest administratorem moich danych?

 

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych w związku z procesem rekrutacyjnym jest Tytan EOS Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Wyścigowej 56 E, 53-012  Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000313447 (dokumentacja spółki przechowywana jest w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy – KRS), o kapitale zakładowym w wysokości 4 000 000,00 zł, NIP 8942955157 REGON 020820466

II.                   W jakim celu, na jakiej podstawie i jak długo przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe?

 

CEL

PODSTAWA PRAWNA

OKRES PRZETWARZANIA

Rekrutacja na stanowisko pracy wskazane w ogłoszeniu o pracę, w związku z którym Pani/ Pan przekazuje nam swoje dane osobowe

Art. 6 ust. 1 lit b) RODO oraz przepisy prawa pracy (w przypadku rekrutacji pracowników jeśli zakres przekazanych danych jest zgodny z przepisami prawa pracy)

 

Art. 6 ust. 1 lit a) RODO – w przypadku, gdy dane są przetwarzane na podstawie zgody.

Okres trwania procesu rekrutacyjnego na dane stanowisko oraz 2 miesiące po zakończeniu rekrutacji

Gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody  – od momentu udzielenia zgody do chwili jej cofnięcia – nie dłużej jednak niż przez okres trwania procesu rekrutacyjnego na dane stanowisko oraz 2 miesiące po zakończeniu rekrutacji

 

 

Rekrutacja na stanowisko pracy określone w przyszłych procesach rekrutacyjnych

Art. 6 ust. 1 lit a) RODO – w przypadku, gdy dane są przetwarzane na podstawie zgody.

 

Od momentu udzielenia zgody do chwili jej cofnięcia – nie dłużej jednak niż przez okres 3 lat

Dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami wynikającymi z procesu rekrutacyjnego

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes w postaci ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

10 lat od dnia zakończenia ostatniego z procesów rekrutacyjnych, w którym Pani/ Pan brał udział

III.                 Kim są odbiorcy Pani/Pana danych?

 

Informujemy, że w związku z prowadzonymi procesami rekrutacyjnymi, Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane do:

 

 • spółki z Grupy Selena powiązane z Administratorem,
 • firmy doradcze, w szczególności w zakresie obsługi prawnej lub finansowej,
 • podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie procesów rekrutacji,
 • dostawcy usług teleinformatycznych w zakresie sprzętu i oprogramowania.

 

Pani/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.

 

IV.  Jakie przysługują Ci prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

 • Przysługuje Ci prawo dostępu do danych osobowych, które polega na prawie otrzymania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe Ciebie dotyczące, a jeżeli tak to, czy jesteś uprawniony do uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu oraz informacji o okolicznościach przetwarzania tych danych.
 • Przysługuje Ci prawo do sprostowania danych osobowych, które polega na możliwości żądania sprostowania nieprawidłowych (nieprawdziwych) danych osobowych i uzupełnienia niekompletnych (niepełnych) danych osobowych.
 • Prawo do usunięcia danych  (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”) polega na możliwości żądania usunięcia danych osobowych przez Administratora na przykład jeśli (i) Twoje dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, (ii) cofniesz zgodę na przetwarzanie danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, (iii) wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania, (iv) Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.
 • Przysługuje Ci prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, polegające na ograniczeniu przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania.
 • Przysługuje Ci prawo do przenoszenia danych polegające na możliwości otrzymania swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego lub przesłania tych danych innemu administratorowi (o ile jest to technicznie możliwe).
 • W szczególnej sytuacji przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy przetwarzania odbywa się w oparciu o uzasadniony interes administratora (art. 6 ust.1 (f) RODO).
 • Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Ci prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody.
 • Przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

V.                  Jakie są konsekwencje niepodania danych osobowych w procesie rekrutacji?

 

W ramach prowadzonej przez nas rekrutacji Pani/ Pana dane osobowe są konieczne do udziału w tym procesie rekrutacji. Jeżeli Pani/ Pan nie przekaże nam danych osobowych, nie będziemy mogli Pani/ Pana wziąć pod uwagę przy poszukiwaniu kandydatów do zatrudnienia, a w dalszej kolejności zatrudnić.

 

VI.                Czy przetwarzamy dane osobowe w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji?

 

Nasze decyzje wobec kandydatów nie opierają się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu danych osobowych kandydatów.

 

VII.               Jak skontaktować się z administratorem w sprawie danych osobowych?

 

Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

- listownie na adres: Wyścigowa 56, 50-001 Wrocław

- przez e-mail: [email protected]

- telefonicznie: +48 76 841 01 09

 

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy