Ta oferta pracy jest nieaktualna od 71 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Specjalista ds. Logistyki Importu

 • Warszawa, mazowieckie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 10.10.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Specjalista ds. Logistyki Importu
  Miejsce pracy:
  Centrala Castorama, ul. Krakowiaków 78  Warszawa

  Opis stanowiska:

  • Współpraca z operatorami logistycznymi w zakresie transportu międzynarodowego (morski, drogowy, lotniczy, intermodalny);
  • Współpraca z agencjami celnymi;
  • Współpraca z dostawcami zagranicznymi (Europa, Bliski i Daleki Wschód) w zakresie organizacji dostaw do magazynu centralnego oraz sklepów;
  • Bieżące monitorowanie rynku transportu międzynarodowego;
  • Planowanie i optymalizacja procesów logistycznych w imporcie oraz WNT;
  • Opracowywanie raportów, analiz, KPI oraz prezentacja wniosków w zakresie optymalizacji;
  • Utrzymywanie bieżących relacji w ramach Grupy Kingfisher w zakresie logistyki międzynarodowej;
  • Praca w środowisku narzędziowym SAP.

  Wymagania:

  • Wykształcenie wyższe kierunkowe (preferowane kierunki: logistyka, handel międzynarodowy);
  • Doświadczenie w logistyce międzynarodowej;
  • Wysoko rozwinięte umiejętności analityczne i planistyczne;
  • Łatwość nawiązywania i utrzymywania relacji (w tym międzykulturowych);
  • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego, umożliwiająca swobodną komunikację;
  • Sprawne posługiwanie się arkuszem kalkulacyjnym Excel;
  • Dobra znajomość pakietu MS Office

  My Oferujemy:

  • pracę w miłej i twórczej atmosferze;
  • możliwość rozwoju m.in. poprzez szereg szkoleń i udział w projektach międzynarodowych;
  • bogaty pakiet socjalny i stabilność zatrudnienia.
  logos

  zastrzegamy sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami.

  top

  Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Castorama Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Oddział I z siedzibą w Warszawie (kod poczt. 02-255), przy ul. Krakowiaków 78, zwana dalej „Administratorem” lub „Spółką”.

  Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych (IOD), z którym można kontaktować się pod adresem e-mail: [email protected] oraz poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie Internetowej www.castorama.pl,  we wszystkich sprawach dotyczących Pani/Pana danych osobowych.

  Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbędzie się w celu przeprowadzenia rekrutacji w oparciu o obowiązujące przepisy, podstawę prawną naszych działań jest art. 6 ust 1 lit. c Rozporządzenia Ogólnego o Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO).

  Przetwarzanie danych w zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa pracy oraz w celach przyszłych rekrutacji odbywać się będzie na podstawie zgody wyrażonej w formularzu rekrutacyjnym (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

  W ramach rekrutacji dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie się opierać na zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) i polegać będzie na ocenie podanych informacji. Konsekwencją takiego działania będzie zaproponowanie Pani/Panu jak najlepszej oferty, odpowiedniej do kwalifikacji.  

  W związku ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji dotyczącej oceny podanych informacji ma Pani/Pan prawo do zakwestionowania tej decyzji, do wyrażenia własnego stanowiska lub do uzyskania interwencji człowieka (tj. przeanalizowania danych i podjęcia decyzji przez człowieka).

  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 12 miesięcy od daty złożenia aplikacji.

  Odbiorcą podanych przez Panią/Pana danych osobowych mogą być podmioty trzecie wspierające Spółkę w procesie rekrutacji (doradztwo w zakresie rekrutacji, wsparcie w zakresie IT). Przy czym podmioty te przetwarzają dane wyłącznie zgodnie z zaleceniami Spółki.

  Posiada Pani/Pan prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych, żądania  ich  sprostowania, usunięcia,   ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych do innego administratora, skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie  danych  osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawa.

  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych zebranych na innej podstawie niż zgoda jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w procesie rekrutacji.

  Podanie danych w oparciu o Pani/Pana zgodę jest dobrowolne i nie wpływa na proces rekrutacji.

  Wyrażona zgoda może zostać wycofana w każdej chwili. Jej wycofanie nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych należy kierować na adres mailowy [email protected] lub poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie Internetowej www.castorama.pl.