Oferta pracy

Prosimy o zamieszczenie w treści CV dodatkowej klauzuli o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla Silvan Logistics Sp. z o.o. Sp. k. i Silvan Logistics Sp. z o.o. S.K.A. w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Silvan Logistics Sp. z o.o. Sp. k. i Silvan Logistics Sp. z o.o. S.K.A." Jednocześnie informujemy, że wysyłając CV oświadcza Pan/i, iż został/a poinformowany/a o tym że: 1. Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w ramach prowadzonego procesu rekrutacji jest Silvan Logistics Sp. z o.o. Sp. k. i Silvan Logistics Sp. z o.o. S.K.A. 2. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Silvan Logistics Sp. z o.o. Sp. k. i Silvan Logistics Sp. z o.o. S.K.A. na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 3. Odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii. 4. Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż miesiąc po zakończeniu procesu rekrutacji r. 5. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Silvan Logistics Sp. z o.o. Sp. k. i Silvan Logistics Sp. z o.o. S.K.A. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO. 6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Jeśli w przyszłości powołany zostanie inny organ nadzorczy, ten organ będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji. 7. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Silvan Logistics Sp. z o.o. Sp. k. i Silvan Logistics Sp. z o.o. S.K.A.
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.
Silvan Logistics Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

Specjalista ds. Logistyki

Silvan Logistics Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowaO firmie

 • Krapkowice

  Krapkowice, opolskie
 • Ważna 6 godzin
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • specjalista (Mid / Regular)

Twój zakres obowiązków

 • realizacja procesu przyjęcia i wydania towaru z magazynu,

 • obsługa dokumentów magazynowych,

 • kontroli stanów magazynowych pod względem jakościowym i ilościowym,

 • współpracy z kierowcami oraz nadzór nad dokumentacją transportową,

 • prowadzeniu rozliczeń palet i dokumentów transportowych,

 • skanowaniu dokumentacji przewozowej do systemu,

 • planowanie dostaw przesyłek,

 • przygotowywanie dokumentów transportowych,

 • dbałość o terminową realizację dostaw,

 • współpraca z klientami i pozostałymi działami firmy.

Nasze wymagania

 • doświadczenie na podobnym stanowisku,

 • gotowość do pracy zmianowej ( 2 zmiany),

 • znajomość pakietu MS Office,

 • dobra organizacja pracy,

 • uprawnienia na wózki widłowe wydane przez UDT lub prawo jazdy kat. B

 • aktualna książeczka Sanepidu lub gotowość do jej uzyskania.

To oferujemy

 • Konkurencyjne wynagrodzenie

 • Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę

 • Możliwość rozwoju osobistego i podnoszenia kwalifikacji

 • Możliwość implementacji własnych pomysłów

 • Niezbędne narzędzia pracy

 • Opieka medyczna i dofinansowanie karty sportowej

Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.