Oferta pracy

Specjalista ds. logistyki

Firma DziesiątkaO firmie

Firma Dziesiątka

Królewska 18

Warszawa

 

 W związku z dynamicznym rozwojem, Spółka Dziesiątka Finanse
poszukuje osób na stanowisko:

Specjalista ds. logistyki
Miejsce pracy: Warszawa

Zakres zadań:

 • zapewnienie wszystkich funkcji logistycznych w firmie,
 • zapewnienie, organizacja i nadzór nad środkami i procesem transportu w firmie,
 • odpowiedzialność za działania firmy w zakresie transportu i magazynowania,
 • nawiązywanie współpracy z dostawcami,
 • kontakt z klientami firmy pod kątem jakości dostaw,
 • kontrola procesu załadunku oraz dostaw towarów,
 • monitorowanie przesyłek i dostaw,
 • współpraca z Doradcami, Kierownikami i Dyrektorami w procesie magazynowania, ustalania min/max magazynowe, informacje o dostawach,
 • prowadzenie i archiwizacja dokumentacji handlowej (umowy, oferty, zamówienia, faktury, inne),
 • ścisła współpraca z magazynem oraz z działem sprzedaży i zakupów,
 • nadzór nad terminowym obiegiem dokumentów,
 • kreowanie nowych rozwiązań w obszarze logistyki,
 • bezpośredni nadzór nad przepływem dokumentacji magazynowo - transportowej, kontrola dokumentów wysyłkowych, poszerzanie bazy danych przewoźników,
 • wyszukiwanie i negocjowanie Umów na wynajem powierzchni magazynowych.

Wymagania:

 • minimum dwuletnie doświadczenie w pracy w spedycji lub w dziale logistyki,
 • wykształcenie w zakresie transport, logistyka, zarządzanie,
 • znajomość nowoczesnych technik zarządzania logistycznego i systemów informatycznych wspomagających procesy logistyczne,
 • prawo jazdy kat „B”,
 • biegła obsługa pakietu Microsoft Office,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 • odporność na stres i zdolność do pracy pod presją czasu,
 • gotowość do wyjazdów służbowych w Polsce.

Co otrzymasz w zamian:

 • pracę w oparciu o umowę o pracę,
 • atrakcyjne warunki wynagrodzenia,
 • ciekawe i pełne wyzwań zadania,
 • możliwość rozwoju w strukturach firmy,
 • niezbędne narzędzia do pracy.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV z dopiskiem „logistyk” klikając w przycisk Aplikuj.

Zawiadamiamy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe podane nam w przesłanej przez Państwa aplikacji (proces rekrutacji).


Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Dziesiątka Finanse spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-103), ul. Królewska 18, NIP: 7842426890, REGON: 300976329, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS Nr 0000069320, kapitał zakładowy w wysokości 14 360 000,00 zł (słownie: czternaście milionów trzysta sześćdziesiąt tysięcy zł); adres strony internetowej: www.dziesiatka.pl, e-mail: [email protected] jako pracodawca.

Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Dziesiątka Sp. z o.o. będzie przetwarzała Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników w ciągu następnych dwunastu miesięcy, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Przepisy prawa pracy: art. 22 Kodeksu pracy oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być podmioty działający na zlecenie Dziesiątka Sp. z o.o., w tym jego współpracownicy i partnerzy technologiczni, logistyczni lub/i organizacyjni.

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres 10 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez okres kolejnych 12 miesięcy.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

1) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3) ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4) usunięcia danych osobowych;

5) wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 § 1 Kodeksu Pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym.
Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

O nas:

Jesteśmy jedną z najstarszych, istniejących od 2001 roku firm pożyczkowych w Polsce. Posiadamy ugruntowaną, stabilną pozycję na rynkach lokalnych w Zachodniej, Północnej i Południowej części kraju. Nasza nowa strategia zakłada zwiększenie skali działania z regionalnej na ogólnopolską, a docelowo wejście do grona liderów rynkowych.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy