Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Specjalista ds. marketingu

Grupa LOTOS S.A.O firmie

 • Gdańsk, pomorskie

 • Ogłoszenie wygasło 2 dni temu
 • Pełny etat
 • Specjalista (Mid / Regular)

Naj nie bierze się znikąd. Za sukcesem Grupy LOTOS stoi sztab specjalistów, pełne pasji zespoły i zaangażowani pracownicy. Dzięki najnowocześniejszym instalacjom w Europie nasza firma przerabia ponad 10 mln ton ropy rocznie. Jesteśmy liderem branży paliwowej, dbamy o bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju, jako jeden z najlepszych pracodawców w Polsce cenimy wiedzę i doświadczenie każdego pracownika. Zostań częścią firmy, która naprawdę ma znaczenie.

Specjalista ds. marketinguNumer ref.: 62/GL/21

NAJWAŻNIEJSZE ZADANIA:

 • koordynacja kampanii reklamowych,
 • realizacja projektów marketingowych z zakresu ATL i BTL
 • współpraca z zespołem kreatywnym i agencją reklamową w zakresie tworzenia materiałów reklamowych (spoty TV, radiowe, reklamy prasowe i internetowe, outdoor)
 • koordynacja tworzenia umów i dokumentacji projektowej
 • nadzór nad budżetem projektu marketingowego
 • opracowywanie raportów dot. efektywności działań marketingowych

CO JEST DLA NAS WAŻNE:

 • wykształcenie wyższe magisterskie, preferowane kierunki: marketing, zarządzanie
 • minimum 3-letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku (preferowane firmy z branży retail, FMCG)
 • doświadczenie w realizacji ogólnopolskich kampanii reklamowych w szerokozasięgowych mediach
 • znajomość rynku reklamowego
 • bardzo dobra znajomość i obsługa pakietu MS Office
 • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • umiejętności analityczne i kreatywnego myślenia
 • komunikatywność, umiejętność nawiązywania kontaktów
 • zaangażowanie i inicjatywa w działaniu

CO SPRAWIA, ŻE WARTO DO NAS DOŁĄCZYĆ:

 • umowa o pracę
 • interesująca praca w rozwijającej się firmie
 • atrakcyjny pakiet Benefitów:
  - opieka medyczna i dentystyczna, dofinansowanie do wypoczynku, premia roczna, nagrody specjalne, ubezpieczenie grupowe z funduszem inwestycyjnym opłacane przez pracodawcę
  - Akademia LOTOS, szkolenia, programy rozwojowe, kultura dzielenia się wiedzą, dofinansowanie do studiów oraz nauki języków obcych
  - możliwość zakupu Karty MultiSport i OK System, zniżki na stacjach paliw LOTOS
  - firmowe sekcje sportowe, m.in.: sekcja siatkarska, żeglarska, tenisa ziemnego, piłki nożnej, kręgli, szachów oraz LOTOS Running Team
 • współpraca z wysokiej klasy specjalistami w branży naftowej
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji na stanowisku pracy

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - dalej „RODO”) informujemy, iż klikając w przycisk „Wyślij” zgadza się Pan/i na przetwarzanie na zasadach współadministrowania przez Grupę LOTOS S.A., LOTOS Asfalt Sp. z o.o., LOTOS Lab Sp. z o.o., LOTOS Ochrona Sp. z o.o., LOTOS Oil Sp. z o.o., LOTOS Paliwa Sp. z o.o., LOTOS Serwis Sp. z o.o., LOTOS Straż Sp. z o.o., LOTOS Upstream Sp. z o.o. które mają siedzibę przy ul. Elbląskiej 135, 80-718 w Gdańsku oraz LOTOS Kolej Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Michałki 25, 80-716 w Gdańsku, LOTOS Infrastruktura S.A. z siedzibą przy ul. 3-go Maja 101, 38-200 w Jaśle,  LOTOS Terminale S.A. z siedzibą przy ul. Łukasiewicza 2, 43-502 w Czechowicach-Dziedzicach,  LOTOS Petrobaltic S.A. z siedzibą przy ul. Stary Dwór 9, 80-758 w Gdańsku i LOTOS-Air Bp Sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Grunwaldzkiej 472B 80-309 w Gdańsku swoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę (zgoda obejmuje dodatkowe dane osobowe, które nie zostały wskazane w Kodeksie pracy lub innych przepisach prawa, np. wizerunek, zainteresowania). Dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych przepisach prawa (m.in. imię, nazwisko, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe) przetwarzamy na podstawie przepisów prawa.

 Jeżeli Pan/i nie chce, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane prosimy o nie umieszczanie ich w przesyłanych dokumentach. Brak ich podania nie ma wpływu na możliwość wzięcia udziału w rekrutacji.

 Wypełniając formularz aplikacyjny, oświadcza Pan/i, że podane dane są zgodne ze stanem faktycznym i nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich.

 W zakresie przetwarzania Pani/Pana danych związanych z procesem rekrutacji można kontaktować się ze współadministratorem danych osobowych na adresy wskazane powyżej, a także poprzez adres e-mail [email protected] lub pisemnie pod adresem Grupa LOTOS S.A. ul. Elbląska 135 80-718 Gdańsk.

 

 

Administrator danych osobowych

Współadministratorem Pani/Pana danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – zwane dalej „RODO”) jest:

 • Grupa LOTOS S.A. z siedzibą przy ul. Elbląskiej 135, 80-718 Gdańsk,
 • LOTOS Infrastruktura S.A. z siedzibą przy ul. 3-go Maja 101, 38-200 Jasło,
 • LOTOS Terminale S.A. z siedzibą przy ul. Łukasiewicza 2, 43-502 Czechowice-Dziedzice,
 • LOTOS Petrobaltic S.A. z siedzibą przy ul. Stary Dwór 9, 80-758 Gdańsk,
 • LOTOS Asfalt Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Elbląskiej 135, 80-718 Gdańsk,
 • LOTOS Air Bp Sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Grunwaldzkiej 472 B 80-309 Gdańsk, LOTOS Kolej Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Michałki 25, 80-716 Gdańsk,
 • LOTOS Lab Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk,
 • LOTOS Ochrona Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Elbląskiej 135, 80-718 Gdańsk,
 • LOTOS Oil  Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Elbląskiej 135, 80-718 Gdańsk,
 • LOTOS Paliwa Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Elbląskiej 135, 80-718 Gdańsk,   
 • LOTOS Serwis Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Elbląskiej 135, 80-718 Gdańsk,
 • LOTOS Straż Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Elbląskiej 135, 80-718 Gdańsk,
 • LOTOS Upstream Sp. z o.o. z siedzibą  przy ul. Elbląskiej 135, 80-718 Gdańsk.

Ze współadministratorami danych można skontaktować się poprzez adres e-mail: [email protected] lub pisemnie pocztą tradycyjną na adresy wskazane powyżej lub na adres: Grupa LOTOS S.A., ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk.

 

Inspektor ochrony danych

Współadministratorzy wyznaczyli Inspektora Ochrony Danych Grupy LOTOS S.A, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez adres e-mail: [email protected] lub pisemnie na adres: Grupa LOTOS S.A., ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”. 

 

Cele przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prowadzenia procesów rekrutacyjnych w Grupie Kapitałowej LOTOS, w skład której wchodzą współadministratorzy danych wymienieni powyżej oraz w celu oceny Pani/Pana kwalifikacji zawodowych.

 

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych w celach wskazanych powyżej jest:

 1. wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na współadministratorze zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w tym art. 221 Kodeksu pracy w zakresie następujących danych – imię i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
 2. zgoda, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w przypadku przekazywania danych innych niż wyżej wskazane,
 3. zgoda, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a RODO na przetwarzanie danych osobowych w procesach rekrutacyjnych prowadzonych w przyszłości.
 4.  

Udostępnienie danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane w ramach Grupy Kapitałowej LOTOS, w skład której wchodzą współadministratorzy danych wymienieni powyżej. Ponadto, dane mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

 1. podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie współadministratorów, m.in. podmiotom dostarczającym system do obsługi e-rekrutacji oraz podmiotom obsługującym systemy informatyczne wykorzystywane na potrzeby realizacji celów wymienionych powyżej, świadczącym usługi serwisowe i archiwizacyjne,
 2. podmiotom świadczącym usługi na rzecz współadministratora, w tym doradcom prawnym oraz audytorom,

przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów z administratorami i wyłącznie zgodnie z ich poleceniami.

 

Okres przechowywania danych

Oferty kandydatów biorących udział w danej rekrutacji, w tym dane osobowe tych kandydatów, którzy:

 1. wyrazili zgodę na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres 12 miesięcy od momentu ich wprowadzenia do systemu za pomocą formularza aplikacyjnego,
 2. nie wyrazili zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych będą przechowywane nie dłużej niż do czasu zawarcia umowy o pracę z nowozatrudnionym pracownikiem, a po tym czasie niezwłocznie usuwane. 

Prawa osób, których dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu:

 1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
 3. prawo do usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 4. prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie może nastąpić poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail: [email protected],
 5. prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od współadministratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie elektronicznym w zakresie, w jakim są przetwarzane. Skorzystanie z tego prawa jest możliwe, jeżeli przetwarzanie danych odbywa się w sposób zautomatyzowany, na podstawie Pani/Pana zgody. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby administrator uczynił to w Pani/Pana imieniu, o ile będzie to technicznie możliwe,
 6. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się ze współadministratorem lub z wyznaczonym przez współadministratorów Inspektorem Ochrony Danych, korzystając ze wskazanych powyżej danych kontaktowych.

 

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne, brak ich podania nie ma wpływu na możliwość wzięcia udziału w rekrutacji.

 

Informacja o profilowaniu danych osobowych

Podane przez Panią/Pana dane osobowe mogą podlegać procesowi profilowania (poprzez przeszukiwanie bazy danych kandydatów na podstawie wybranego kryterium np. wykształcenia, doświadczenia zawodowego, regionu), nie będą jednak służyły zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Ogłoszenie archiwalne