Ta oferta pracy jest nieaktualna od 4 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Specjalista ds. Marketingu Internetowego

 • Gdańsk, pomorskie
 • Leszczynowa 6 pokaż mapę
 • Specjalista
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • 14.08.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  EURO STYL Spółka Akcyjna

  Grupa kapitałowa Dom Development

  EURO STYL S.A. prowadzi działalność deweloperską od 2007 r. Dzięki dużemu kapitałowi spółka w krótkim czasie osiągnęła pozycję jednego z liderów na trójmiejskim rynku mieszkaniowym. Od początku działalności dokonaliśmy sprzedaży ponad 5 000 lokali. EURO STYL specjalizuje się w budownictwie wielorodzinnym, zarówno w segmencie popularnym, jak i o podwyższonym standardzie.

  Więcej informacji o firmie można znaleźć na www.eurostyl.com.pl

  Specjalista ds. Marketingu Internetowego

  Miejsce pracy: Gdańsk

  DO GŁÓWNYCH ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA W/W STANOWISKU NALEŻEĆ BĘDZIE:

  • realizacja planu działań marketingowych w internecie, współpraca z podwykonawcami w tym zakresie
  • bieżący nadzór i aktualizacja treści na stronie internetowej firmy
  • prowadzenie oraz nadzorowanie kampanii SEM we współpracy z agencją
  • współpraca z agencjami SEO, wprowadzanie zaleceń agencji na stronach www
  • prowadzenie kampanii w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, LinkedIn)
  • ewaluacja kampanii przy użyciu Google Analytics

  WYMAGANIA:

  • minimum 3 letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w dziale marketingu lub
   w agencji (doświadczenie zdobyte w branży deweloperskiej będzie dodatkowym atutem)
  • wiedza w kluczowych obszarach marketingu internetowego potwierdzona certyfikatami
   (SEO, social media, content marketing, e mail marketing, PPC i SEM, Google Analytics)
  • nastawienie na realizację celów, umiejętność analitycznego myślenia
  • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (Word, Excel, Power Point)
  • dobra organizacja pracy własnej

  OFERUJEMY:

  • możliwość zdobycia cennego doświadczenia z zakresu marketingu nieruchomości
  • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w firmie z grupy kapitałowej będącej największym
   deweloperem mieszkaniowym w Polsce
  • atrakcyjne benefity pozapłacowe (dofinansowana opieka medyczna, karty MultiSport)
  • przyjazną atmosferę pracy Euro Styl jest laureatem nagrody Pomorski Pracodawca Roku 2018

  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

  Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Euro Styl Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych na potrzeby procesu rekrutacji. Zostałam/em poinformowana/y, że w dowolnym momencie mam prawo wycofać zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.


  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez "Euro Styl" S.A. z siedzibą w Gdańsku danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych na potrzeby procesu rekrutacji. Zostałam/em poinformowana/y, że w dowolnym momencie mam prawo wycofać zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  Wyrażam zgodę na udostępnienie przez „Euro Styl” S.A. z siedzibą w Gdańsku moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych następującym spółkom należącym do jednej grupy kapitałowej: "Dom Development" S.A. z siedzibą w Warszawie, „Dom Development Kredyty” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, „Dom  Construction” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Dom Development Wrocław Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, „Euro Styl Construction” Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez ww. spółki. Zostałam/em poinformowana/y, że w dowolnym momencie mam prawo wycofać zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  Oświadczam, że zapoznałam/em się z informacjami dotyczącymi przetwarzania moich danych osobowych.

  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych, klikając w przycisk aplikowania „wyślij” znajdujący się poniżej.

  Jednocześnie informujemy, że dokumenty aplikacyjne zawierające dane osobowe, w zakresie których nie będzie istniała podstawa prawna przetwarzania, będą usuwane i nie będą podlegały przetwarzaniu.

  INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

  Euro Styl S.A. wymaga podania od kandydata jedynie takich danych osobowych, które wskazane są w obowiązujących przepisach prawa.

  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych przekraczających zakres danych wymaganych przez Euro Styl S.A. - czyli danych innych niż imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia - oznacza, że wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie tych dodatkowych danych osobowych na potrzeby toczącego się procesu rekrutacyjnego. W dowolnym momencie ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  Jeżeli wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych, to prosimy o zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych zgody o następującej treści:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Euro Styl S.A. z siedzibą w Gdańsku danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych. Zostałam/em poinformowana/y, że w dowolnym momencie mam prawo wycofać zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  Jeżeli wyraża Pani/Pan zgodę na udostepnienie danych osobowych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez wymienione poniżej spółki grupy kapitałowej Dom Development S.A., to prosimy o zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych zgody o następującej treści:

  Wyrażam zgodę na udostępnienie przez „Euro Styl” S.A. z siedzibą w Gdańsku moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych następującym spółkom należącym do jednej grupy kapitałowej: „Dom Development Kredyty” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, „Dom  Construction” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Dom Development Wrocław Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie, „Euro Styl Construction” Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez ww. spółki. Zostałam/em poinformowana/y, że w dowolnym momencie mam prawo wycofać zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

   

  Wyrażanie powyższych zgód jest całkowicie dobrowolne i pozostaje bez wpływu na prowadzony przez Euro Styl S.A. proces rekrutacyjny.

   

  Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanym dalej „RODO”).

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Euro Styl S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Leszczynowej 6 (80-175 Gdańsk) (zwany dalej „Administratorem”).

  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych w następujący sposób:

  • za pośrednictwem poczty elektronicznej: [email protected],
  • listownie: Euro Styl S.A., ul. Leszczynowa 6, 80-175 Gdańsk, z dopiskiem „IODO”.

  W szczególności może się Pani/Pan kontaktować w powyższy sposób w celu realizacji swoich praw, o których mowa w punkcie 7 i 8 lub w celu wycofania zgody, o czym mowa w punkcie 9.

  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
  a) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko, na które Pani/Pan aplikuje - podstawą prawną przetwarzania jest:

  • w przypadku gdy ubiega się Pani/Pan o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę: obowiązek prawny wynikający z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 221 Kodeksu pracy) i to, że przetwarzanie danych jest niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa – podstawą prawną przetwarzania jest Pani/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  • w przypadku gdy ubiega się Pani/Pan o współpracę na podstawie umowy cywilnoprawnej: niezbędność przetwarzania do podjęcia działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w zakresie danych podanych przez Panią/Pana fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest Pani/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

  b) w celu przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych – podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda, jeśli ją Pani/Pan wyrazi (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

  c) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na możliwości ustalania i dochodzenia roszczeń (należności) lub obrony przed takimi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

  4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia toczącego się procesu rekrutacyjnego, a w zakresie w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych – Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane dłużej niż 1 rok od dnia udzielenia zgody. W zakresie, w jakim dane są przetwarzane dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, dane te mogą być przechowywane dla celów ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami do momentu przedawnienia tych roszczeń.

  5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

  • pracownicy i współpracownicy Administratora,
  • spółki należące do jednej grupy kapitałowej: „Dom Development Kredyty” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, „Dom Construction” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Dom Development Wrocław Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie, „Euro Styl Construction” Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku,
  • podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, w szczególności usługi informatyczne, a także usługi rekrutacyjne, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych.

  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, tj. do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

  7. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

  8. Jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, to przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.

  9. W zakresie w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

  11. Jeżeli ubiega się Pani/Pan o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, podanie przez Panią/Pana danych osobowych żądanych przez Administratora jest wymogiem ustawowym wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy. Niepodanie tych danych będzie wiązać się z niemożliwością rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacyjnym. Podanie danych osobowych, które nie są wymagane przez przepisy, jest dobrowolne. Jeśli ubiega się Pani/Pan o współpracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, podanie przez Panią/Pana danych osobowych żądanych przez Administratora jest dobrowolne, ale jest wymogiem Administratora dla celów przeprowadzenia rekrutacji. Niepodanie tych danych będzie wiązać się z niemożliwością rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacyjnym.

  12. Administrator nie będzie podejmować decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i które wywoływałyby wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Panią/Pana wpływały.

  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.