ENERGA - OBRÓT S.A.

Specjalista ds. Marketingu Internetowego

ENERGA - OBRÓT S.A.O firmie

 • Gdańsk
  Gdańsk, pomorskie
 • Ważna jeszcze 7 dni
  23 Luty 2020
 • Pełny etat
 • Specjalista

ENERGA - OBRÓT S.A.

Gdańsk

GRUPA ENERGA PRZYŁĄCZ SIĘ
 

Grupa Kapitałowa ENERGA, zajmująca się wytwarzaniem, dystrybucją, sprzedażą i obrotem energii elektrycznej i cieplnej, działająca w północnej i środkowej części kraju, dla jednej ze swoich Spółek poszukuje kandydatów na stanowisko:

Specjalista ds. Marketingu Internetowego
ENERGA-Obrót SA
Miejsce pracy:
Gdańsk
  Nr ref.: ZZL/WORP/2020/0006  Komórka organizacyjna:
Wydział Sprzedaży i Obsługi Elektronicznej

Wymagane oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe, preferowane kierunki to: marketing internetowy, informatyka, ekonomia, marketing, zarządzanie,
 • minimum 2 -letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • bardzo dobra znajomość narzędzi analitycznych i reklamowych Google,
 • bardzo dobra znajomość systemów CMS,
 • mile widziana znajomość pakietu Adobe CC,
 • mile widziana znajomość JS.

 

Czym będziesz się zajmował:

 • eksperymentowanie z najnowszymi technikami marketingu internetowego w celu zwiększenia wskaźników konwersji i rentownej sprzedaży,
 • inicjowanie działań sprzedażowych przez zarządzanie treściami w serwisach internetowych Energa-Obrót,
 • zarządzanie systemami raportowania w celu przedstawienia skutecznych rekomendacji biznesowych,
 • monitoring i optymalizacja kosztów działań sprzedażowych,
 • kreowanie wymagań biznesowych do rozwoju technologii marketingu internetowego w organizacji,
 • zarządzanie automatyzacją procesów marketingu internetowego (marketing automation),
 • bliska współpraca z obszarem tworzenia treści multimedialnych,
 • bliska współpraca z obszarami wdrożenia nowych ofert i innymi kanałami sprzedaży w organizacji.

Oferujemy:

pracę w firmie posiadającej ugruntowaną pozycję w swojej branży i rozpoznawalną markę
umowę o pracę
atrakcyjne warunki finansowe i bardzo atrakcyjny pakiet benefitów
niezbędne narzędzia pracy, w tym telefon służbowy
Jesteś zainteresowany?
 
Spełniasz wymagania i chcesz podjąć się wyzwania współpracy z nami? Kliknij przycisk „APLIKUJ”.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie  CV do 23 lutego 2020 r.

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami. Nadsyłanych aplikacji nie zwracamy.

 

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO): Administratorem Twoich danych osobowych (ADO) jest: Energa Obrót SA, 80-309 Gdańsk al. Grunwaldzka 472. Nasze dane kontaktowe to: [[email protected]], 80-309 Gdańsk al. Grunwaldzka 472. Z inspektorem ochrony danych możesz skontaktować się pod adresem e-mail: [email protected] lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2). Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. a RODO, czyli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. Uzasadnionym interesem realizowanym przez ADO jest dochodzenie roszczeń wynikających z przepisów prawa. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w prowadzonej rekrutacji. Odbiorcą danych osobowych mogą zostać: Uprawnione organy publiczne, Energa Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o., na podstawie wewnętrznych umów, Podmioty dostarczające korespondencję, Podmioty wykonujące usługi niszczenia dokumentacji.

Jeżeli zostanie wyrażona zgoda, dane zniszczone zostaną po okresie 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji. Jeżeli zostanie wyrażona dodatkowa dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych pod kątem innych prowadzonych w Grupie Energa procesów rekrutacyjnych, wtedy dane zniszczone zostaną po okresie 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.

Informujemy o przysługującym prawie do: dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii, sprostowania swoich danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych, przenoszenia danych, cofnięcia zgód, usunięcia danych. W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora przysługuje Ci prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Z uprawnień możesz skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail z IOD (pkt 2, 3).Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Powyższa zgoda dotycząca przetwarzania danych osobowych jest dobrowolna, nieudzielenie zgody spowoduje nieuwzględnienie danych osobowych w procesie rekrutacyjnym; Zgoda (2) udzielona na przetwarzanie danych po zakończeniu okresu niniejszej rekrutacji jest dobrowolna, a jej brak spowoduje usunięcie danych osobowych po okresie 3 miesięcy od daty zakończenia procesu rekrutacji oraz nieuwzględnienie aplikacji kandydata w innych procesach rekrutacyjnych.

Zgoda (3) – Prosimy o nie przesyłanie nam danych szczególnej kategorii. Są to dane określone w art.9 ust. 1 RODO dotyczące między innymi stanu zdrowia, niepełnosprawności czy działalności związkowej. Jednak w przypadku przesłania nam takich danych prosimy o wyrażenie zgody na ich przetwarzanie w okresie 3 miesięcy po zakończeniu procesu rekrutacji. W przypadku braku takiej zgody dane te zostaną zanonimizowane.

ZGODY:

(1)  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych pozyskanych w procesie rekrutacji przez Energa Obrót SA, 80-309 Gdańsk al. Grunwaldzka 472, w okresie do 3 miesięcy po zakończeniu okresu rekrutacji”

(2) „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych pozyskanych w procesie rekrutacji przez Energa Obrót SA, 80-309 Gdańsk al. Grunwaldzka 472, w okresie do 6 miesięcy po zakończeniu okresu rekrutacji pod kątem innych procesów rekrutacyjnych w Grupie Energa”

(3) „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych szczególnej kategorii, o których mowa w art.9 ust. 1 RODO (np. danych o stanie zdrowia, niepełnosprawności czy przynależności związkowej) pozyskanych w procesie rekrutacji przez Energa Obrót SA, 80-309 Gdańsk al. Grunwaldzka 472, w okresie do 3 miesięcy po zakończeniu okresu rekrutacji bądź 6 miesięcy po zakończeniu okresu rekrutacji w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych pod kątem innych procesów rekrutacyjnych w Grupie Energa.

Grupa Kapitałowa ENERGA, zajmująca się wytwarzaniem, dystrybucją, sprzedażą i obrotem energii elektrycznej i cieplnej, działająca w północnej i środkowej części kraju, dla jednej ze swoich Spółek poszukuje kandydatów na stanowisko:

Specjalista ds. Marketingu Internetowego
ENERGA-Obrót SANumer ref.: ZZL/WORP/2020/0006

Wymagane oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe, preferowane kierunki to: marketing internetowy, informatyka, ekonomia, marketing, zarządzanie,
 • minimum 2 -letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • bardzo dobra znajomość narzędzi analitycznych i reklamowych Google,
 • bardzo dobra znajomość systemów CMS,
 • mile widziana znajomość pakietu Adobe CC,
 • mile widziana znajomość JS.

 

Czym będziesz się zajmował:

 • eksperymentowanie z najnowszymi technikami marketingu internetowego w celu zwiększenia wskaźników konwersji i rentownej sprzedaży,
 • inicjowanie działań sprzedażowych przez zarządzanie treściami w serwisach internetowych Energa-Obrót,
 • zarządzanie systemami raportowania w celu przedstawienia skutecznych rekomendacji biznesowych,
 • monitoring i optymalizacja kosztów działań sprzedażowych,
 • kreowanie wymagań biznesowych do rozwoju technologii marketingu internetowego w organizacji,
 • zarządzanie automatyzacją procesów marketingu internetowego (marketing automation),
 • bliska współpraca z obszarem tworzenia treści multimedialnych,
 • bliska współpraca z obszarami wdrożenia nowych ofert i innymi kanałami sprzedaży w organizacji.

Oferujemy:

pracę w firmie posiadającej ugruntowaną pozycję w swojej branży i rozpoznawalną markę
umowę o pracę
atrakcyjne warunki finansowe i bardzo atrakcyjny pakiet benefitów
niezbędne narzędzia pracy, w tym telefon służbowy
Gdańsk

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie  CV do 23 lutego 2020 r.

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami. Nadsyłanych aplikacji nie zwracamy.

 

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO): Administratorem Twoich danych osobowych (ADO) jest: Energa Obrót SA, 80-309 Gdańsk al. Grunwaldzka 472. Nasze dane kontaktowe to: [[email protected]], 80-309 Gdańsk al. Grunwaldzka 472. Z inspektorem ochrony danych możesz skontaktować się pod adresem e-mail: [email protected] lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2). Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. a RODO, czyli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. Uzasadnionym interesem realizowanym przez ADO jest dochodzenie roszczeń wynikających z przepisów prawa. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w prowadzonej rekrutacji. Odbiorcą danych osobowych mogą zostać: Uprawnione organy publiczne, Energa Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o., na podstawie wewnętrznych umów, Podmioty dostarczające korespondencję, Podmioty wykonujące usługi niszczenia dokumentacji.

Jeżeli zostanie wyrażona zgoda, dane zniszczone zostaną po okresie 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji. Jeżeli zostanie wyrażona dodatkowa dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych pod kątem innych prowadzonych w Grupie Energa procesów rekrutacyjnych, wtedy dane zniszczone zostaną po okresie 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.

Informujemy o przysługującym prawie do: dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii, sprostowania swoich danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych, przenoszenia danych, cofnięcia zgód, usunięcia danych. W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora przysługuje Ci prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Z uprawnień możesz skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail z IOD (pkt 2, 3).Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Powyższa zgoda dotycząca przetwarzania danych osobowych jest dobrowolna, nieudzielenie zgody spowoduje nieuwzględnienie danych osobowych w procesie rekrutacyjnym; Zgoda (2) udzielona na przetwarzanie danych po zakończeniu okresu niniejszej rekrutacji jest dobrowolna, a jej brak spowoduje usunięcie danych osobowych po okresie 3 miesięcy od daty zakończenia procesu rekrutacji oraz nieuwzględnienie aplikacji kandydata w innych procesach rekrutacyjnych.

Zgoda (3) – Prosimy o nie przesyłanie nam danych szczególnej kategorii. Są to dane określone w art.9 ust. 1 RODO dotyczące między innymi stanu zdrowia, niepełnosprawności czy działalności związkowej. Jednak w przypadku przesłania nam takich danych prosimy o wyrażenie zgody na ich przetwarzanie w okresie 3 miesięcy po zakończeniu procesu rekrutacji. W przypadku braku takiej zgody dane te zostaną zanonimizowane.

ZGODY:

(1)  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych pozyskanych w procesie rekrutacji przez Energa Obrót SA, 80-309 Gdańsk al. Grunwaldzka 472, w okresie do 3 miesięcy po zakończeniu okresu rekrutacji”

(2) „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych pozyskanych w procesie rekrutacji przez Energa Obrót SA, 80-309 Gdańsk al. Grunwaldzka 472, w okresie do 6 miesięcy po zakończeniu okresu rekrutacji pod kątem innych procesów rekrutacyjnych w Grupie Energa”

(3) „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych szczególnej kategorii, o których mowa w art.9 ust. 1 RODO (np. danych o stanie zdrowia, niepełnosprawności czy przynależności związkowej) pozyskanych w procesie rekrutacji przez Energa Obrót SA, 80-309 Gdańsk al. Grunwaldzka 472, w okresie do 3 miesięcy po zakończeniu okresu rekrutacji bądź 6 miesięcy po zakończeniu okresu rekrutacji w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych pod kątem innych procesów rekrutacyjnych w Grupie Energa.

Komórka organizacyjna:
Wydział Sprzedaży i Obsługi Elektronicznej

Ogłoszenie archiwalne