Ta oferta pracy jest nieaktualna od 25 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Specjalista ds. Marketingu

 • Kielce, świętokrzyskie
 • Specjalista
 • 22.05.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Cersanit S. A. poszukuje osoby na stanowisko:

  SPECJALISTA DS. MARKETINGU

  miejsce pracy: Kielce

  Zespół Trade Marketingu (Marketingu Handlowego), zajmuje się realizacją zadań związanych z zapewnieniem wzrostu sprzedaży produktów firmy. W celu kompleksowego wsparcia sprzedaży, pracownicy Działu TM, są podzieleni na trzy obszary. Pierwsza zespół koncentruje się nad zapewnieniem optymalnej ekspozycji w punktach handlowych. Drugi z zespołów TM realizuje akcje promocyjne, wizerunkowe, szkolenia produktowe i wydarzenia branżowe. Trzeci z zespołów TM, obejmuje obszar analiz i administracji systemami sprzedażowymi.

  Co będzie należało do obowiązków pracownika?

  • Budowanie sieci ekspozycji produktów Grupy Cersanit w punktach handlowych partnerów biznesowych.
  • Realizacja zadań związanych z wydrukami marketingowymi, tj. kontakt z agencjami marketingowymi oraz drukarniami.
  • Realizacja projektów trade marketingowych oraz zatwierdzonych strategii dla punktów handlowych.
  • Monitoring działań konkurencji i zbieranie opinii klientów.
  • Raportowanie do przełożonego z przebiegu prac.
  • Dbanie o prawidłowy obieg dokumentów i ich archiwizacja.

  Czego oczekujemy od kandydatów?

  • Kreatywnego podejścia do realizacji zadań i rozwiązywania problemów.
  • Skrupulatności i samodyscypliny w realizacji powierzonych zadań.
  • Determinacji w osiąganiu postawionych celów.
  • Umiejętność pracy zgodnie z ustalonym harmonogramem.
  • Umiejętność sprawnego posługiwania się pakietem MS Office (Excel, Power Point)
  • Czynnego prawa jazdy kat. B i gotowości do wyjazdów służbowych (ok. 1-2 razy w miesiącu).
  • Znajomości języka angielskiego umożliwiającej komunikację.
  • Gotowości do pracy w ramach umowy na zastępstwo.

  Co oferujemy pracownikom?

  Ubezpieczenie grupowe - oferta dla Ciebie i Twojej rodziny
  Karnet sportowy - oferta dla Ciebie i Twojej rodziny
  Coroczny program szczepień profilaktycznych, opieka medyczna
  Wsparcie opiekuna przez cały okres wdrożenia
  Nauka języka obcego w godzinach pracy
  Elatyczne godziny pracy; krótsze piątki
  - dłuższe weekendy
  Fitness, rehabilitacja, sauna, konsultacje z lekarzem
  Restauracja w siedzibie firmy
  Prosimy o dopisanie poniższej klauzuli do przesyłanego CV:

  „Zgodnie z art.6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Cersanit S.A. z siedzibą w Kielcach (25-323) przy al. Solidarności 36."

  Informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

  Więcej informacji na stronie: https://www.cersanit-career.com
  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Cersanit S.A. informuje, iż:
  1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Cersanit S.A. z siedzibą w Kielcach (25-323) przy al. Solidarności 36, wpisaną do Rejestr Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 000081341, NIP 564-00-01-666, REGON 110011180 kapitał zakładowy: 81.144.015,90 zł (opłacony w całości).
  2) Mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem - [email protected]
  3) Pana/Pani dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzany w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz art. 22 Kodeksu Pracy z dnia tj. z dnia 13 kwietnia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 917) z późn. zm. oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.Natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie Pni/Pana zgody (art. 6 ust 1 lit a RODO) która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 12 miesięcy.
  5) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody.
  6) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  7) Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 Kodeksu Pracy jest obligatoryjne. Podanie przez Pana/Panią innych danych jest dobrowolne.