Oferta pracy

Specjalista ds. marketingu

Politechnika ŁódzkaO firmie

Rekrutacja zdalna

Rekrutacja zdalna

To wyróżnienie ofert oznacza, że cały proces rekrutacyjny jest prowadzony zdalnie. Dowiedz się więcej
Rekrutacja zdalna

Politechnika Łódzka

aleja Politechniki 10

Łódź

Politechnika Łódzka jest jedną z najlepszych uczelni technicznych w Polsce. Posiada ponad 70-letnią tradycję i doświadczenie w kształceniu inżynierów. Jest atrakcyjnym partnerem dla biznesu. Współpracuj z największymi firmami w kraju i za granicą. Prowadzi badania naukowe na europejskim poziomie, tworzy nowe technologie  i patenty przy współpracy z najlepszymi ośrodkami naukowymi na całym świecie. W 2016 roku PŁ, jako pierwsza uczelnia w Polsce otrzymała, logo HR EXCELLENCE IN RESEARCH, potwierdzające, że uczelnia stosuje zasady „Europejskiej Karty Naukowca” i „Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych”. 

Specjalista ds. marketingu
Dział Sportu (Zatoka Sportu PŁ)

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • Opracowywanie oraz inicjowanie kampanii promujących wydarzeń EUG 2022.
 • Opracowywanie programu międzynarodowej promocji EUG 2022.
 • Opracowywanie media planu, materiałów promocyjnych, w tym redakcja tekstów.
 • Wdrażanie najnowszych trendów i dobrych praktyk z zakresu promocji i marketingu, w tym marketingu online.
 • Współpraca z partnerami EUG 2022 przy tworzeniu strategii promocyjnych programów.
 • Współpraca przy realizacji z podmiotami zewnętrznymi.
 • Współpraca przy produkcji filmów promocyjnych i brandingu.
 • Poszukiwanie i współpraca ze sponsorami.
 • Opracowywanie programu sprzedaży biletów na EUG 2022.


WYMAGANIA WOBEC KANDYDATA:

 • Wykształcenie: wyższe.
 • Minimum roczne doświadczenie zawodowego w obszarze promocji, marketingu, reklamy lub PR.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1.
 • Prawo jazdy kat. B.
 • Znajomość: aktualnej sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej w kraju i na świecie, przepisów prawa i procesu legislacyjnego, przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zasad komunikacji społecznej i działania mediów, specyfiki nowoczesnych narzędzi promocji.
 • Umiejętność tworzenia tekstów dostosowanych do okoliczności i odbiorców.
 • Kompetencje miękkie: kreatywność, myślenie analityczne, umiejętność pracy w zespole, komunikacja.


OFERUJEMY:

 • Pracę w stabilnej firmie
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, w wymiarze pełnego etatu
 • Niezbędne narzędzia pracy,
 • Pracę w młodym środowisku,
 • Udział w ciekawych projektach kulturalnych i sportowych


WYMAGANE DOKUMENTY: 

 1. Curriculum Vitae.
 2. Wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – załącznik 1
 3. Podpisana klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w Politechnice Łódzkiej - załącznik 2 (Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy).
 4. Podpisana zgoda Kandydata/Pracownika na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z art. 7 RODO) - załącznik 3 (Zgoda na przetwarzanie danych).
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych, zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922). Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy